ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВЬЕ ТАБ. №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВЬЕ ТАБ. №10

Артикул: 9065
Бренд: ЗДОРОВЬЕ ФК ООО
Нет в продаже
Производитель: ЗДОРОВЬЕ ФК ООО
ATC: A09AA02
Международное название: Multienzymes (lipase, protease etc.)
Содержание: панкреатину 192 мг з активністю не менше 5000 амілолітичних MО (Ph. Eur. U.), 7000 ліполітичних MО, 400 протеолітичних MО
Применение: Недостатність зовнішньосекреторної функції підшлункової залози; хронічні запально-дистрофічні захворювання шлунка, кишечнику, печінки, жовчного міхура та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосування|вживанню|препаратуПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ’Я

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: pancreatin;

1таблетка|таблетку|міститьпанкреатину 192 мг зактивністюне менше 5000амілолітичнихMО (Ph.Eur. U.), 7000ліполітичнихMО, 400протеолітичнихMО;

допоміжніречовини: лактоза,моногідрат; целюлозамікрокристалічна,натріюкроскармелоза,кросповідон,повідон,кремнію діоксидколоїднийбезводний,магніюстеарат, поліетиленгліколь,азорубін (Е 122); суха суміш «Acryl-eze white», щомістить тальк, титанудіоксид (Е 171), метакрилатнийсополімер,натріюлаурилсульфат,натріюгідрокарбонат,кремнію діоксид.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою,кишковорозчинні.

Таблетки|таблетки|,вкритіоболонкою,круглоїформи здвоопуклоюповерхнею,світло-рожевогокольору, зіслабкимспецифічнимзапахом. Напоперечномурозрізівидно двашари.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника. ТОВ«Фармацевтичнакомпанія«Здоров’я».

Україна,61013, м.Харків, вул.Шевченка, 22.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби,щополіпшуютьтравлення,включаючиферменти.Поліферментніпрепарати.Код АТС А09А А02.

 

Поліферментнийпрепарат, щосприяє травленню.До складупрепаратувходятьосновні панкреатичнітравніферменти –ліпаза, α-амілаза,протеази| (трипсиніхімотрипсин|), якічинять|робить,виявляє,чинить|ліполітичну,амілолітичнуіпротеолітичнудію,підсилюють|посилює|розщепленнябілків,вуглеводів іжирів у дванадцятипалійкишці,проксимальній|частині|частці|тонкої кишки,що сприяє їхбільшповному|цілковитому| всмоктуванню.Покращуєфункціональнийстантравноготракту інормалізує процеситравлення.

Таблетки|таблетки|маютьзахиснуоболонку,нерозчинну укисломувмістішлунка, якаперешкоджаєруйнуваннюпанкреатичнихферментівпід дією шлунковогосоку.Панкреатичніферментиактивнітільки|лише| улужномусередовищі|середі|івивільняютьсяз|із|лікарськоїформи улужномусередовищі|середі|тонкогокишечнику,діючи упросвітікишечнику.

Ферменти,що входять доскладупрепарату, у травномутракті не всмоктуються,тому усистемномукровотоці не виявляються;інактивуються| упроцесігідролізу іперетравлюються.Невеликачастина|частка|ферментів, щоне піддалисягідролізу,виділяєтьсяунезміненомувигляді|виді| з|із|калом.

 

Показаннядлязастосування.

·       Заміснатерапія призовнішньосекреторній|недостатностіпідшлунковоїзалози: хронічнийпанкреатит,стани післяпанкреатектомії|, ракпідшлунковоїзалози|опромінення|,диспепсія,муковісцидоз(кістознийфіброз).

·       Метеоризм,діареянеінфекційногоґенезу.

·       Порушеннязасвоєнняїжі (станипісля|потім|резекціїшлунка ітонкоїкишки).

·       Зметоюполіпшення|покращання|перетравлюванняїжі в|в,біля|осіб|облич,лиць|з|із|нормальноюфункцієютравноготракту при порушенняхжувальноїфункції, привживанні|вжитку,використанні|важкоперетравлюваної|рослинної,жирної абонезвичноїїжі; споживаннянадмірноїкількостіїжі.

·       Підготовкадорентгенологічногодослідженняіультразвуковихдіагностичнихдосліджень| органівчеревноїпорожнини(дегазація кишечнику).

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдопанкреатинусвинячогопоходження/іншихкомпонентівпрепарату, |непереносність|гострийпанкреатит,загостренняхронічногопанкреатиту,кишкованепрохідність.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні. У хворихнамуковісцидоз,які приймаливисокі дозипрепаратівпанкреатину,описанівипадкизвуженняілеоцекальноговідділукишечнику ітовстоїкишки(фіброзуючаколонопатія),а такожколіт, аледоказівзв’язку міжприйомомпрепарату івиникненнямфіброзуючоїколонопатіїне виявлено.У якостізапобіжногозаходу зметоювиключенняможливостіураженнятовстоїкишкирекомендуєтьсяконтролюватиусі незвичнісимптоми абозміни учеревнійпорожнині,особливо приприйомібільше 10000 MОліпази/кг/добу.

Дітям,якіодержуютьтривалелікування препаратомпримуковісцидозі,слідперебувати|перебуває|підпостійнимнаглядомлікаря.

Притриваломузастосуванні|вживанні|рекомендуєтьсяодночаснепризначенняпрепаратівзаліза.

 

Особливізастереження.

Застосування|вживання|у періодвагітностіабогодуваннягруддю. Безпеказастосування|вживання|панкреатинуу періодвагітностівивчена недостатньо.

У періодвагітностіта годуваннягруддю препаратприймають запризначеннямлікаря, якщоочікуванакористь дляматері переважаєпотенційнийризик дляплода/дитини.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції при керуванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Невпливає.

 

Діти.Препаратрекомендуєтьсядлязастосуваннядітям вікомвід 3 років.

 

Спосібзастосування|вживання|і дози.

Нет аналогов