ПАНКРЕАЗИМ ТАБ. №50 купить в Харькове Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ПАНКРЕАЗИМ ТАБ. №50 купить в Харькове

Артикул: 9841
Производитель: ТЕХНОЛОГ ЗАО
Выберите нужную аптеку:
Производитель: ТЕХНОЛОГ ЗАО
ATC: A09AA02
Международное название: Multienzymes (lipase, protease etc.)
Действующие вещество: панкреатин з ферментативною активністю не менше 8000 ліполітичних ОД Ph. Eur., 5600 амілолітичних ОД Ph. Eur., 370 протеолітичних ОД Ph. Eur.
Применение: Знижена зовнішньосекреторна функція під шлункової залози; після резекції/опромінен ня, коли є порушення перетравлення їжі, ме теоризм, діарея; покращення перетравлен ня їжі в осіб з нормальною функцією ШКТ у разі погрішностей у харчуванні; тощо.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ПАНКРЕАЗИМ

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: панкреатин;

1таблеткаміститьпанкреатин зферментативноюактивністюне менше 8000ліполітичнихОД Ph. Eur., 5600амілолітичнихОД Ph. Eur., 370 протеолітичнихОД Ph. Eur.;

допоміжніречовини: натріюхлорид,кремніюдіоксидколоїдний безводний,целюлозамікрокристалічна,кросповідон,натріюкроскармелоза,повідон 25,магніюстеарат,метакрилатногосополімерудисперсія,тальк,пропіленгліколь,титану діоксид(Е 171), кармоїзин(Е 122).

 

Лікарськаформа. Таблеткикишковорозчинні.

Таблеткикруглоїформи, вкритікишковорозчинноюоболонкою, зопуклоюверхньою та нижньоюповерхнями,рожевогокольору зі слабкимспецифічнимзапахом.

Нарозламі прирозгляданніпід лупоювидно ядро,оточенеоднимсуцільнимшаром.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ПрАТ«Технолог», 20300,Україна,Черкаськаобл., м. Умань,вул.Мануїльського,8.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби,щопокращуютьтравлення,включаючиферменти. Поліферментніпрепарати.

КодАТС А09А А02.

 

Поліферментнийпрепарат.Панкреатичніферменти(ліпаза,амілаза тапротеаза),які входятьдо йогоскладу,полегшуютьперетравлюванняжирів,вуглеводів,білків, щосприяє їхповномувсмоктуваннюу тонкомукишечнику. Призахворюванняхпідшлунковоїзалози препараткомпенсуєнедостатністьїї зовнішньосекреторноїфункції ісприяє покращеннюпроцесутравлення.Таблеткимають захиснуоболонку,нерозчинну укислому середовищішлунка, яказапобігаєруйнуванню ферментівпід дією рНшлунковогосоку.

 

Показаннядлязастосування.

Захворювання, які супроводжуються порушенням процесу перетравлювання їжі у зв’язку з недостатнім виділенням травних ферментів підшлунковою залозою, таких як хронічний панкреатит, муковісцидоз. Стани після одночасної резекції шлунка та тонкого кишечнику, функціональне прискорення проходження їжі через кишечник, розлади кишечнику, одночасне вживання важкоперетравлюваної рослинної, жирної та незвичної їжі. Здуття кишечнику та підготовка до рентгенологічних або ультразвукових діагностичних досліджень.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату.Гострийпанкреатит,загостренняхронічногопанкреатиту.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Кишкованепрохідність– частеускладненняу хворих намуковісцидоз,тому принаявності симптоматики,що нагадуєцей стан,необхіднопам’ятатипроможливістьпояви кишковихстриктур.

Препаратміститьактивніферменти, якіможутьпошкоджуватислизовуоболонкуротовоїпорожнини,томутаблеткипотрібно ковтатицілими, нерозжовуючи.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

У періодвагітностіабогодуваннягруддю препарат  слідзастосовуватилише запризначеннямлікаря, колиочікувана користьдля матеріперевищуєпотенційнийризик дляплода/дитини.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Невпливає.

Діти.

Досвідузастосуванняпрепаратудітям немає,тому нерекомендуєтьсяйогозастосовуватицій віковійкатегоріїпацієнтів.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дозапрепаратузалежить віддефіциту панкреатичнихферментів удванадцятипалійкишці івстановлюєтьсяіндивідуально.

Якщонемає іншихрекомендацій,а також у випадкахвживанняважкоперетравлюваноїрослинноїїжі, жирноїабонезвичноїїжі прийматипо 1-2 таблетки.В іншихвищезазначенихвипадках привиникненнірозладівтравленнярекомендованадозастановить 2-4таблетки. Принеобхідностідозупрепаратуможна збільшити.Збільшеннядози з метоюзменшеннясимптомівзахворювання,наприкладстеатореї абоболю уживоті,потрібнопроводититільки підконтролемлікаря.Добова дозаліпази не маєперевищувати15000-20000 ОД Ph. Eur. на 1 кг маситіла.

Таблеткиприймати підчас їди,ковтаючи цілимита запиватизначною кількістюрідини,наприклад 1склянкоюводи.

Тривалістьлікуваннязалежить відперебігузахворюваннятавизначаєтьсялікарем віндивідуальномупорядку.

 

Передозування.

Можливевиникненнянудоти,блювання,діареї,непрохідностікишечнику,гіперурикемії,урикозурії,навколоанальногоподразненняшкіри; дужерідко упацієнтів ізмуковісцидозомможливафіброзуючаколонопатія.

Лікування.Припиненняприйомупрепарату,достатня гідратаціятасимптоматичнелікування.

 

Побічніефекти.

З бокуімунноїсистеми.Алергічніреакціїнегайноготипу (шкірнівисипання,чхання,сльозотеча,бронхоспазм).Барвниккармоїзин (Е 122)можеспричинитиалергічні реакції.

З бокутравноготракту. Ухворих намуковісцидозпризастосуваннівисоких дозпанкреатинуможутьутворюватисязвуження вілеоцекальнійділянці та увисхідній частиніободовоїкишки;діарея, більу животі,нудота,блювання,змінахарактерувипорожнень;можливийрозвитокнепрохідностікишечнику,запор.

З бокусечостатевоїсистеми. Ухворих намуковісцидозможливепідвищеневиділеннясечовоїкислоти зсечею, особливопризастосуваннівисоких дозпанкреатину.Дляуникненняутвореннясечокислих конкрементіву такиххворих слідконтролюватиїї вміст усечі.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

У результатізастосуванняпрепаратів,що містятьпанкреатин,можливезменшеннявсмоктуванняфолієвоїкислоти, щоможе зумовитинеобхідністьїїдодатковогонадходженняв організм.

Нет аналогов