ПАНЗИНОРМ 10000 КАПС. №21 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ПАНЗИНОРМ 10000 КАПС. №21 купить в Славутиче

Артикул: 9863
Производитель: КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО
Выберите нужную аптеку:
Производитель: КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО
ATC: A09AA02
Международное название: Multienzymes (lipase, protease etc.)
Действующие вещество: 106,213–136,307 мг панкреатину з ферментативною активністю ліпази – 10 000 ОД, амілази – 7 200 ОД, протеази – 400 ОД
Применение: Хр. недостатність екзокринної функції підш лункової залози різного генеза. Функціона льне прискорення проходження їжі через ки шечник, захв-ня гепатобіліарної системи, диспепсія, вживання важко переварюваної рослинної/жирної їжі. Елімінація газів перед п

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 ПанзинормÒ 10000

(Panzynorm 10000)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: панкреатин(свинячий);

1 капсуламістить 106,213–136,307мгпанкреатинуз ферментативноюактивністюліпази – 10 000 ОД, амілази– 7 200 ОД,протеази – 400ОД;

допоміжніречовини:метакрилатногосополімерудисперсія, триетилцитрат,тальк,емульсіясиметикону 20 %;

твердажелатиновакапсуламістить: желатин,титанудіоксид (Е 171),натріюлаурилсульфат.

 

Лікарськаформа. Капсули.

Білогокольору,матовікапсули,наповненібежево-коричневогокольоругранулами зхарактернимзапахом.

 Назваімісцезнаходженнявиробника.КРКА, д.д.,Ново место,Словенія.

Шмар’єшкацеста 6, 8501 Новоместо,Словенія/

KRKA,d.d., Novo mesto, Slovenia.

Smarjeskacesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби,щопокращуютьтравлення,включаючиферменти.Поліферментніпрепарати.Код АТС A09AА02.

 

КапсулиПанзинорм® 10000компенсуютьдефіцит ферментівпідшлунковоїзалози,прискорюютькатаболізмтапокращуютьклінічнукартину при порушеннітравлення.Активніферменти вивільняютьсяу тонкомукишечнику, девони далідіють. Високаактивністьліпази є ключовоюу лікуванніпорушеннятравлення,причиноюяких єнедостатністьферментівтравлення. Ліпазарозщеплюєжири дожирнихкислот та моногліцеридів,що дозволяєїхвсмоктуваннятавсмоктуванняжиророзчиннихвітамінів.Амілазарозщеплюєвуглеводи додекстринівта цукрів,протеаза дієна білки.

Панзинорм®10 000 покращуєживленняорганізмузавдяки поліпшеннювсмоктуваннярізних видівїжі, а такожзапобігаєвиникненнючи зменшує стеатореюта симптоми,пов’язані зпорушеннямтравлення.

Панзинорм®10 000 можезменшуватибіль при хронічномупанкреатиті.Даний ефектзв’язують іздієюпротеази, щозменшуєсекреціюпідшлунковоїзалози.Механізм даногоефектудостеменноне вивчений.

 

 

Показаннядлязастосування.

Недостатністьекзокринноїфункції підшлунковоїзалози удорослих ідітей, якуспричиняютьрізнізахворювання,у тому числі:

–    муковісцидоз;

–    хронічнийпанкреатит;

–    панкреатектомія;

–    гастроектомія;

–    ракпідшлунковоїзалози;

–    операціїзнакладеннямшлунково-кишковогоанастомозу(гастроентеростоміяза БільротомII);

–    обструкціяпанкреатичноїабозагальної жовчноїпротоки(пухлиною);

–    синдромШвахмана-Даймонда;

–    гострийпанкреатит змоментупереведення пацієнтанаентеральнехарчування;

–     іншізахворювання,щосупроводжуютьсяекзокринноюнедостатністюпідшлунковоїзалози.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо активноїречовини,свинини абоіншихінгредієнтівпрепарату.

Гострийпанкреатитабозагостренняперебігухронічногопанкреатиту.

 Особливізастереження.

Препаратміститьактивніферменти, якіможутьпошкодитислизовуоболонкуротової порожнини,тому капсулислід ковтатицілими, нерозжовуючи,запиватидостатньоюкількістюрідини. Ухворих намуковісцидозможливепідвищеннясечовоїкислоти зсечею,особливо призастосуваннівисоких дозпанкреатину;дляуникненняутвореннясечокислихконкрементіву такиххворих слідконтролюватиїї вміст усечі.

Удеякиххворих намуковісцидозвеликі дозиферментів підшлунковоїзалози(більше             10000 ОДліпази/кгмаситіла/добу)спричиняливиникненнястриктуртовстоїкишки чи ілеоцекальноїчастиникишки(фіброзуючаколонопатія).У разівиникнення упацієнтів, якіприймаютьПанзинорм® 10000,ознакнепрохідностітовстоїкишки слідперевіритиїх нафіброзуючуколонопатіюяк можливупричину.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Відсутнідані щодобезпечностіліпази, амілазита протеази уперіодвагітності.

Під часдослідженьна тваринахне було виявленопрямого абонепрямогонегативного впливунавагітність,розвитокембріона, пологиабопостнатальнийрозвиток.

Слід зобережністюпризначативагітним жінкам.Ферменти невсмоктуютьсязі шлунково-кишковоготракту, протеризик не можебутивиключеним. Лікарськийзасіб слідзастосовувативагітним тажінкам, якігодуютьгруддю,тільки увипадку, колиочікуванакористь дляматеріперевищуєпотенційнийризик длядитини.

 

Здатністьвп&

Нет аналогов