СОМИЛАЗА ТАБ. №20 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

СОМИЛАЗА ТАБ. №20

Артикул: 9886
Бренд: ВИТАМИНЫ ОАО
Нет в продаже
Производитель: ВИТАМИНЫ ОАО
ATC: A09AA02
Международное название: Multienzymes (lipase, protease etc.)
Содержание: ліпазу з мінімальною ферментативною активністю 60 000 ЛО і амілазу з мінімальною ферментативною активністю 1 500 АО
Применение: Екзокринна недостатність підшлункової залози при хронічному панкреатиті, муковісцидозі; диспептичні явища, обумовлені ахілією, резекцією шлунка і тонкого кишечнику, функціональними порушеннями моторики кишечнику, дискінезією жовчних протоків тощо.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

СОМІЛАЗА®

(SOMILAZA®)

 

 

Склад:діючіречовини:амілаза,ліпаза;1таблеткамістить: ліпазузмінімальноюферментативною активністю60 000 ЛО і амілазузмінімальноюферментативноюактивністю 1 500АО;

допоміжніречовини: лактоза,моногідрат;повідон;кальціюстеарат;акрил-ізпурпурний 93О20260(сумішречовин:натріюлаурилсульфат,заліза оксиджовтий (Е 172),тальк,триетилцитрат,метакрилатнийсополімертип С, залізаоксидчервоний (Е 172),заліза оксидчорний (Е 172),кремніюдіоксидколоїднийбезводний,титанудіоксид (Е 171), FD&Ссиній №2/індигокармін(Е 132), натріюгідрокарбонат).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою,кишковорозчинні.

Основніфізико-хімічнівластивості: таблеткикруглоїформи, вкритіоболонкою, згладкоюдвоопуклоюповерхнею,відсвітло-коричневогодо коричневогокольору, зпастельно-фіолетовимвідтінком. Нарозламі прирозгляданніпід лупоювидно ядро,оточенесуцільнимшаром.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засобизамісноїтерапії, щозастосовуютьсяпри розладахтравлення,включаючиферменти.Поліферментніпрепарати.Код АТХ А09А А02.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Сомілаза®поповнюєдефіцитферментівпідшлунковоїзалози.Ферментимікробногопоходження, щовходять доскладупрепарату –ліпаза та амілаза, гідролізуютьжири (догліцерину тажирних кислот)та харчовівуглеводи (додекстринів імоносахарів),сприяючибільшповному всмоктуваннюречовин утонкомукишечнику. Призастосуванніпрепарату нормалізуєтьсяпроцестравлення,поліпшуєтьсяфункціональнийстантравного тракту.Фармакокінетика.Завдякикислотостійкомупокриттю,ферменти неінактивуютьсяпід дієюсоляної кислотишлунка.Розчиненняоболонки тавивільненняферментівпочинаєтьсяу дванадцятипалійкишці.Ферментислабковсмоктуютьсяу травномутракті, діютьу порожнинікишечнику.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Недостатністьекзокринноїфункції підшлунковоїзалози удорослих прихронічномупанкреатитіззовнішньосекреторноюнедостатністюлегкогоступеня;метеоризм;післявживаннярослинної,жирної абонезвичноїїжі, якаважко перетравлюється;підготовкадо рентгенологічногоісонографічногообстеженняорганівчеревноїпорожнини.

 

Протипоказання.

Гострийпанкреатит;загостренняхронічногопанкреатиту; кишкованепрохідність;гіперчутливістьдокомпонентівпрепарату.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Сомілаза®зменшуєвсмоктуваннязаліза, томупри триваломузастосуванніможезнадобитисядодатковепризначенняпрепаратів заліза.

Препаратзменшуєвсмоктуванняфолієвої кислоти,через що можебутипотрібне їїдодатковезастосування.

Діяпероральнихантидіабетичнихзасобів,таких якакарбоза таміглітол,може зменшуватисяприсупутньомузастосуванніпрепарату.

 

Особливостізастосування.

Препаратміститьлактозу, томупацієнтам ізрідкіснимиспадковимиформаминепереносимостігалактози,недостатністюлактази абосиндромомглюкозо-галактозноїмальабсорбціїне слідзастосовуватипрепаратСомілаза®.

Якзапобіжнийзахід ізметоювиключенняможливостіураженнятовстої кишкирекомендуєтьсяконтролюватиусі незвичнісимптоми абозміни вчеревній порожнині,особливо приприйомібільше10 000 одиниць ліпази/кг/добу.

Препаратслід ізобережністюзастосовуватипацієнтам ізнирковоюнедостатністю,гіперурикемією.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Безпеказастосуванняпрепарату вперіодвагітностіабогодування груддю невстановлена,тому препаратможназастосовуватилише в разі, якщоочікуванакористь відзастосуваннядля матеріпереважаєпотенційнийризик дляплода/дитини.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.

Відсутнідані пронегативнийвпливпрепаратуна здатністькеруватитранспортнимизасобами абопрацювати зіншимимеханізмами.

 

Спосібзастосуваннята дози.

ПрепаратСомілаза®слідзастосовувативнутрішньопід час їжіабобезпосередньоп

Нет аналогов