ЮНИЭНЗИМ С МПС ТАБ. №100 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЮНИЭНЗИМ С МПС ТАБ. №100

Артикул: 9847
Бренд: ЮНИКЕМ ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД
Нет в продаже
Производитель: ЮНИКЕМ ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД
ATC: A09AA
Международное название: Comb drug
Содержание: грибкової діастази (1:800) – 20 мг, папаїну – 30 мг, симетикону (МПС) – 50 мг, вугілля активованого – 75 мг, нікотинаміду – 25 мг
Применение: Симптоматичне полегшення травлення, коли спостерігаються диспепсія, здуття живота, відрижка, метеоризм, відчуття дискомфорту і переповненості у черевній порожнині.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОінструкціядлямедичногозастосуванняпрепарату

 

юніензим® з МПС

(unienzyme® c MPS)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1 таблетка,вкритаоболонкою,міститьгрибковоїдіастази (1:800) – 20мг, папаїну – 30мг, симетикону(МПС) – 50 мг,вугілля активованого– 75 мг,нікотинаміду– 25 мг;

допоміжніречовини: целюлозамікрокристалічна,лактоза, моногідрат,акація,натріюбензоат (Е 211),желатин, кремніюдіоксидколоїднийбезводний,тальк, магніюстеарат,натріюкармелоза,сахароза,оліярицинова,кальціюкарбонат,вугіллярослинне,шелак, віск карнаубський,віск білий.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

Таблеткичорногокольору,овальноїформи, вкритіцукровоюоболонкою, ізнаписом «UNICHEM» білимилітерами  зодного бокутаблетки.

 

Назваі місцезнаходженнявиробника.

ЮнікемЛабораторізЛімітед,Індія

С-31 і С-32, Інд.Ерія МірутРоад,Газіабад 201 003,Індія.

Unichem Laboratories Limited, India

C-31&32, Ind. Area, Meerut Road, Ghadziabad – 201 003,India.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби, щопокращуютьтравлення,включаючиферменти.Препаратиферментів.

АТС А09А А.

Юніензим®з МПС –комбінованийпрепарат, щомістить грибковудіастазу тапапаїн, якідіють як ферменти,танікотинамід,симетикон,активованевугілля, якісприяютьполегшенню травлення.

Ферментативніпрепаратизастосовуютьдлялікування упацієнтів здефіцитомбудь-якого зферментів,необхіднихдля перетравлюваннявуглеводів,жирів табілків. При такомузахворюванніпацієнтвідчуває симптомидиспепсії,здуттякишечнику,відрижку,скупченнягазів іпереповненьта дискомфорту черевнійпорожнині, атакожпорушеннявипорожнень.

Грибковадіастаза – це фермент,одержанийпривирощуванніштаму Aspergillusoryzae. Вінмістить дватипи амілази,а саме: альфа-амілазуібета-амілазу.Ці амілазимаютьспецифічнуактивністьщодо перетвореннякрохмалю удекстрозу,мальтозу.Ступіньамілолітичноїактивностігрибковоїдіастази утаблеткахстановить 1:800. Цеозначає, що 1частинагрибковоїдіастази розщеплює800 частинвареногокрохмалю, щонадходить зїжею.Грибковадіастазатакож має деякіпротеазні таліпазнівластивості.Тобто вонамає певнуздатність дорозщепленнябілків тажирів.

Папаїн– цефермент абосумішферментів,які розщеплюютьбілки і маютьрослиннепоходження. Папаїнотримують ізсокунеспілогоплода Caricapapaya. Ферментскладаєтьсяв основному зсуміші папаїнутахімопапаїну,здатнихрозщеплюватибілки наферменти.Папаїн маєпротеолітичнуактивність,подібну доприродного ферментупепсину.Перевагапапаїну надпепсиномполягає втому, що він єактивним уширокомудіапазонізначень рН(від 3 до 10,5)порівняно зпепсином,якийнеактивнийпри значеннірН, понад 4,5. Такимчином, папаїнє активнимпри різних значенняхрН. Отже, вінкориснийнавіть при ахлоргідріїабо пригіперхлоргідрії.Унаслідокцього папаїнвикористовуєтьсяяк один зінгредієнтівферментативнихпрепаратів,призначенихдля поліпшеннярозщепленнябілків.

Нікотинамідбере участьяк коензим уметаболізмівуглеводів.Нікотинаміднікоферменти(НАД і НАДФ)необхідні дляжиттєдіяльностівсіх клітин.Важливою функцієюїх є участь утканинномудиханні (першаланкадихальноголанцюга) таенергетичномуобмініклітини.Недостатнякількістьцієї сполукивиникаєзазвичай принезбалансованійдієті упацієнтівстаршоговіку. Дефіцитнікотинамідуможепризвести дозменшеннякислоти ушлунку, щовпливає напроцеситравлення такишковоїабсорбції;внаслідокнестачінікотинамідуможе такожвиникнутинепереносимістьлактози, що єодним ізмеханізмів,які лежать восновівиникненнядіареївнаслідокнедостатностіданої сполуки.

Симетикон(метилполісилоксан)– нетоксичнаінертна поверхневоактивнаречовина звластивостямипіногасникана основікремнію.Симетиконзменшуєутвореннягазів укишечнику. Віндіє шляхомзменшенняповерхневогонатягупухирцівгазу, щоутворюютьсяв кишечникуприметеоризмі.Звільненийгаз абсорбуєтьсяабовидаляєтьсяприроднимшляхом. Симетиконне впливає нашлунковусекрецію і навсмоктуванняхарчовихречовин. Симетиконзменшуєздуттяживота табіль, спричиненийпідвищенимметеоризмом.Симетиконзначно поліпшуєстан приметеоризмі,аерофагії, розладахтравлення,всмоктуваннята виведення.Таким чином,данийкомпонент єкориснимдодатком доферментнихскладовихпрепарату.

Вугілляактивоване–ентеросорбент.Спеціальнообробленевугілля маєвеликуповерхневуактивність,адсорбуєгази,алкалоїди, ендо-таекзотоксинита іншіхімічнісполуки.Вугілляактивоване ускладіЮніензиму® зМПС діє якентеросорбентідетоксикуючийзасіб,забезпечуєадсорбціюгазів та токсинів,щоутворюютьсяпри розладітравлення,адсорбуєречовини, щопоганорозчиняються,зменшує об'ємвмісту вкишечнику, іу такий спосібприноситьполегшенняпри здуттіживота тадиспепсії,діючикомплексноразом з ферментами.

Таким чином,препаратвключає всінеобхідніінгредієнти,якідопоможутьнормалізуватипроцесиперетравленняосновнихпоживнихречовин,таких яквуглеводи, жирита білки.Крім того,він такожсприяє полегшеннюсупутніхпорушеньтравлення, такихяк здуття,відрижка,відчуттяпереповненостітанакопиченнягазів учеревнійпорожнині.

Фармакокінетика невивчалась.

 

Показаннядозастосування.

Симптоматичнелікуваннятакихпорушень травленняяк диспепсія,відрижка,відчуттядискомфортуіпереповненостіу черевнійпорожнині,здуття.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо будь-якогоз компонентівпрепарату.Порушенняфункції печінки,кишкованепрохідність,виразка шлункаідванадцятипалоїкишки (черезвміст у препаратінікотиновоїкислоти).

 

Належнізаходи збезпеки призастосуванні.

Препарат міститьлактозу, томупацієнтам зрідкіснимиспадковимиформаминепереносимостігалактози,недостатністюлактази абосиндромомглюкозо-галактазноїмальабсорбціїне слідзастосовуватипрепарат.

Нет аналогов