АЛМАГЕЛЬ А СУСП. 170МЛ купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

АЛМАГЕЛЬ А СУСП. 170МЛ купить в Житомире

Артикул: 9148
Производитель: БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АТ
Нет в продаже
Производитель: БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АТ
ATC: A02AB10
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: //алюмінію гідроксиду гелю 2,18 г у перерахуванні на алюмінію оксид 218 мг;//магнію гідроксиду пасти 350 мг у перерахуванні на магнію оксид 75 мг;//бензокаїну 109 мг;//10 мл (1 пакетик) суспензії містить://aлюмінію гідроксид гель 4,36 г у перерахуванні на алюмінію оксид 436 мг;//магнію гідроксиду паста 700 мг у перерахуванні на магнію оксид 150 мг; //бензокаїну 218 мг//
Применение: Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки у фазі загострення; гострий гіперацидний гастрит; хронічний гастрит з підвищеною секреторною функцією шлунка у фазі загострення; езофагіт; гострий дуоденіт; вторинний коліт; кишкова токсемія та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

АЛМАГЕЛЬ®А

(ALMAGEL® А)

 

Склад:

діючіречовини: 5 млсуспензії(однадозувальналожка) містить:

алюмініюгідроксидугелю 2,18 г уперерахуванніна алюмініюоксид 218 мг;

магніюгідроксидупасти 350 мг уперерахуванніна магніюоксид 75 мг;

бензокаїну109 мг;

10мл (1 пакетик)суспензіїмістить:

aлюмініюгідроксидгель 4,36 г уперерахуванніна алюмініюоксид 436 мг;

магніюгідроксидупаста 700 мг уперерахуванніна магніюоксид 150 мг;

бензокаїну218 мг;

допоміжніречовини:сорбіт (Е 420),гідроксіетилцелюлоза,метилпарагідроксибензоат(Е 218),пропілпарагідроксибензоат(Е 216),бутилпарагідроксибензоат,натріюсахарин, оліялимонна,етанол 96 %, водаочищена,воднюпероксидурозчин (30 %),пропіленгліколь,макрогол 4000.

 

Лікарськаформа.Суспензіяоральна.

Основніфізико-хімічнівластивості: cуспензіябілого абомайже білогокольору. Протягомперіодузберіганняна поверхні суспензіїможевиділитисяшар прозороїрідини. Приенергійномузбовтуваннівмістуфлаконагомогенністьсуспензії відновлюється.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Препаратидлялікуваннякислотозалежнихзахворювань.Антациди.Сполукиалюмінію. Комбінації.

Код АТX А02A B10.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Алмагель®А являє собоюзбалансованукомбінаціюалюмініюгідроксидута магніюгідроксиду упоєднанні зсорбітом.Препаратчинитьпомірнуантациднудію призастосуваннірекомендованоїразової тадобової дозипротягом 40-60хвилин післяїди.

Алюмініюгідроксиднейтралізуєпідвищенусекреціюсоляноїкислоти та знижуєактивністьпепсину ушлунку,утворюючиалюмініюхлорид. Підвпливомлужного середовищакишечникуостаннійперетворюєтьсяна лужні соліалюмінію, якімайже не всмоктуютьсяі незначноюміроюзмінюють концентраціюсолейалюмінію вкрові притриваломузастосуванніАлмагель®А. З іншогобоку,алюмініюгідроксидмає властивістьзмінюватиконцентраціюфосфатів,зв’язуючифосфатнііони вкишечнику таобмежуючитаким чиномїхвсмоктування.

Антациди,які містятьалюміній, утому числіАлмагель®А, такожволодіютьвідомимцитопротекторнимефектом наслизовуоболонкушлунка, пов’язанимзактивуваннямсинтезупростагландинів.Таким чиномпідвищуєтьсястійкістьслизовоїоболонки, щозахищає їївід запально-некротичнихта ерозивно-геморагічнихзмін,спричиненихподразнювальнимитаульцерогеннимиагентами, якаспірин,НПЗЗ, етанол.

Магніюгідроксидтакожнейтралізуєсолянукислоту ушлунку,перетворюючисьна магніюхлорид, якийчинитьнезначнупроносну дію.

Бензокаїнспричиняє місцевузнеболювальнудію принаявності вираженогобольовогосиндрому.

Сорбітчинитьслабкувітрогіннута помірнужовчогінну іпроносну дію.Такі ефекти компенсуютьу більшостіхворихсхильністьдо запору підвпливомгідроксидуалюмінію.

Препаратне призводитьдо розвиткуалкалозу таутвореннявуглекисловогогазу (СО2) ушлунку.

Фармакокінетика.

Соліалюмініювсмоктуютьсянезначною міроюу кишечнику.Іони магніювсмоктуютьсялише на 10% і їхконцентраціяв крові майжене змінюється.Тривалістьдії залежить відшвидкостівипорожненняшлунка. Призастосуваннінатщесерцедія триває 20-60хв.

Бензокаїнвсмоктуєтьсяумінімальнихкількостях іпрактично нечинитьсистемної діїна організм.Його місцевазнеболювальнадія настаєчерез 1-2 хвпіслязастосуваннясуспензії.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Нетривалесимптоматичнелікуваннязапальних таерозивнихуражень, якісупроводжуютьсяпечією,дискомфортом,болем, нудотою,блюванням;при гострихабохронічнихзапальнихпроцесах абоіншихпорушенняхслизових оболонокстравоходу,шлунка абодванадцятипалоїкишки.

 

Протипоказання. 

Лікарськийзасіб непризначатидітям незалежновід віку, атакожвагітним тажінкам, якігодуютьгруддю,зважаючи навміст бензокаїну.

АлмагельАпротипоказанозастосовуватипри:

-  гіперчутливостідо будь-якихдіючих та/абодопоміжнихречовин, яківходять доскладу лікарськогозасобу;

-  підвищенійчутливостідоанестетиків;

-  хронічномузапорі;

-  хронічнійдіареї;

-  сильномуболю у животінеуточненогоґенезу,підозрі нагострийапендицит;

-  хворобіАльцгеймера;

-  тяжкихформахнирковоїнедостатності(через ризиквиникненнягіпермагнієміїта алюмінієвоїінтоксикації);

-  гіпофосфатемії.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Спостерігаєтьсязменшенняшлунково-кишковоговсмоктуваннялікарськихзасобів, щозастосовуютьодночасно зантацидами.Це може бутипов’язане зтим, що препаратзмінюєкислотністьшлунковогосоку, що впливає навсмоктування,максимальнісироватковіконцентрації,біодоступність,а такожвиведеннявеликої кількостілікарськихзасобів приодночасномуїхзастосуванні.

Якзапобіжнийзахід слідвитриматиперервущонайменше 2години міжприйомомантацидів таіншихпрепаратів.

Уразіможливостіпроміжокчасу повиненстановитибільше 2годин міжзастосуваннямпрепаратуАлмагельÒАта такихпрепаратів:ацетилсаліциловакислота, H2-блокаторигістаміновихрецепторів (циметидин,ранітидин),протитуберкульозніпрепарати(етамбутол,ізоніазид(дляпероральногозасто&#

Нет аналогов