АЛМАГЕЛЬ Т ТАБ. 500МГ №24 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

АЛМАГЕЛЬ Т ТАБ. 500МГ №24

Артикул: 9207
Бренд: БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АТ
Нет в продаже
Производитель: БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АТ
ATC: A02AD02
Международное название: Magaldrate
Содержание: магалдрату 500 мг
Применение: Гастроезофагеальна рефлюксна хв-ба; гос трий/хронічний гастрит; ерозії і пептичні виразки шлунка й ДПК; функціональна дис пепсія; помилки у харчуванні, прийом ме дичних препаратів, куріння, зловживання алкоголем, кавою.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

АЛМАГЕЛЬ®Т

(ALMAGEL® Т)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина:магалдрат(алюмініюмагніюгідроксидсульфат);

1таблеткаміститьмагалдрату 500мг;

допоміжніречовини:маніт (Е 421),сорбіт (Е 420), целюлозамікрокристалічна,магніюстеарат.

 

Лікарськаформа.Таблетки.

Круглі,плоскітаблетки відбілого домайже білогокольору зрискою зодного боку.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

Балканфарма-ДупницяАТ/Balkanpharma-Dupnitsa AD.

2600,Дупниця, вул. Самоковськешосе 3,Болгарія/3 Samokovsko Shosse Street Dupnitsa, 2600, Bulgaria.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Антациднізасоби.Комбінованіпрепарати ікомплекснісполукиалюмінію,кальцію і магнію.Код АТС А02А D02.

Mагалдрат –антацид, щоміститьгідроксидиалюмінію тамагнію.Нейтралізуєпідвищенукислотністьшлунка,пригнічуєпротеолітичнуактивністьпепсину.Адсорбує жовчнікислоти, якіпотрапляютьу шлунок внаслідокрефлюксу,перешкоджаючиїх агресивнійдії наслизовуоболонкушлунка. Антацидутворюєплівку наслизовійоболонцішлунка, підсилюючитаким чиномзахиснувластивістьслизовоїоболонки.

Реакціянейтралізаціїводневихіонів проходитьшвидко,причому рНшлунковогосоку неперевищує 5-6.Припідвищенніконцентраціїводневихіонів урезультатіпостійногоутвореннясоляноїкислоти та придосягненнірН=3взаємодіяантациду з кислотоюпоновлюється.

Магалдратє хімічноюкомбінацієюгідроксидівалюмінію тамагнію, якіпрактично не всмоктуютьсяу шлунку такишечнику. Їхдія непризводитьдо загальногоалкалозу йреактивноїгіперкислотностіта не порушуєелектролітноїрівноваги організму.

Приреакціїнейтралізаціїсоляноїкислоти ушлункуутворюютьсяалюмініюхлорид тамагніюхлорид.Утворенняпроходитьбез виділеннявуглекислогогазу.

Концентраціяіонівалюмінію імагнію вкровіпомірно підвищується,що неявляєтьсяризиком длянормальноїфункціїнирок.

Частинаалюмініюхлориду, якийутворився, всмоктуєтьсяпри переходідо кишечнику,інша частинаперетворюєтьсяна нерозчинніалюмініюгідроксид таалюмініюфосфат.

До 15-20 %іонів магніювсмоктуються;вони зазвичайшвидковиводятьсянирками.Більша частинахлоридмагнію вкишечникуперетворюєтьсяна магніюкарбонат, щопрактично невсмоктуєтьсяі чинитьнезначнупроносну дію,якакомпенсуєдію алюмінію,що спричиняєзапор.

 

Показаннядлязастосування.

Симптоматичнелікуванняболю та печіїпри станах,щосупроводжуютьсяпідвищеною кислотністю:

–гастроезофагеальнійрефлюкснійхворобі;

– гострому іхронічномугастриті;

– ерозіях іпептичнихвиразках шлункатадванадцятипалоїкишки;

–функціональнійдиспепсії;

– запаленніслизовоїоболонкишлунка та дванадцятипалоїкишкивнаслідокприйому лікарськихзасобів,невідповідноїїжі абонапоїв(надмірноговживанняалкоголю, кави).

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату.Тяжкі порушенняфункційнирок, у томучислі у пацієнтівнагемодіалізі, у якихіснує ризикпідвищенняконцентраціїіонівалюмінію імагнію всироватці дотоксичнихрівнів урезультатізменшення виведеннячерез нирки. Гіпофосфатемія,хворобаАльцгеймера,звичнийзапор,хронічнадіарея,тяжкий біль уживотінеуточненогоґенезу.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Якщоскаргиз'являютьсявночі,Алмагель®Т доречноприймативвечеріперед сном.Антацидивпливають навсмоктуванняіншихпрепаратів.Тому Алмагель®T та іншілікарськізасоби слідприймати з інтерваломне меншегодини.

Під часлікування нерекомендуєтьсявживанняалкоголю ікофеїнучереззменшення діїпрепарату.

Алмагель®Т міститьсорбіт, томупацієнтам зрідкісноюспадковоюнепереносимістюфруктози неможназастосовуватипрепарат.

Алюмініюгідроксидможепризвести дозапору, амагніюгідроксидможеобумовитигіпокінезіюкишечнику.Застосуванняцього продуктуу високихдозах можевикликати абоускладнити обструкціюкишечнику такишковунепрохідність,особливо упацієнтів зпідвищеним ризикомтакихускладнень,наприклад, упацієнтів знирковоюнедостатністюабо у пацієнтівлітньоговіку.

Хворимтребазвернутисядо лікаря увипадкузменшеннямаси тіла,виникненняутрудненьпри ковтанніабо постійномувідчуттідискомфортуу животі,розладахтравлення, щоз’явилисявперше, абозміні перебігуіснуючихпорушеньтравлення.

Хворимтребазвернутисядо лікаря увипадкунирковоїнедостатності.У пацієнтівіз порушеннямфункціїнирокможливепідвищенняплазмовихрівнівалюмініюі/або магнію,тому слід враховувати,що тривалезастосуваннявисоких дозпрепаратуможепризвести дорозвиткудеменції імікроцитарноїанемії.

Під часлікуванняхворих ізнирковоюнедостатністюнеобхідноконтролюватиу динаміціпоказникистану нирок,розмірвиразки,появу діареї,сироватковийрівеньалюмінію тамагнію.

Притриваломузастосуванніпрепарату не&

Нет аналогов