АЛЮМАГ ТАБ. №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

АЛЮМАГ ТАБ. №30

Артикул: 8565
Бренд: ПОЛЬФА ВАРШАВСКИЙ ФЗ АТ ПОЛЬША ВАРШАВА
Нет в продаже
Производитель: ПОЛЬФА ВАРШАВСКИЙ ФЗ АТ ПОЛЬША ВАРШАВА
ATC: A02AD01
Международное название: Ordinary salt combinations
Содержание: алюмінію гідроксиду - 200.0 мг, магнію гідроксиду - 200.0 мг
Применение: Симптоматична терапія захворювань шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються підвищеною кислотністю шлункового соку (гастрит, печія, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, кила стравохідного отвору діафрагми).• Як допоміжний засіб при лікуванні пептичної виразки шлунка та виразки дванадцятипалої кишки.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

АЛЮМАГ®

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1таблеткамістить:алюмініюгідроксиду 200мг і магніюгідроксиду 200мг;

допоміжніречовини:крохмалькартопляний,желатин,сорбіт (Е 420), маніт(Е 421),

магніюстеарат, оліям’ятна.

 

Лікарськаформа.Таблетки.

Таблеткибілогокольору,злегкадвоопуклі,круглоїформи, згравіюванням“ALUMAG”на однійстороні.

 

Назва тамісцезнаходженнявиробника.

ТОВ «ГедеонРіхтерПольща»

05-825, м.ГродзиськМазовецький,вул. кн. Ю.Понятовського,5, Польща.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Препаратидлялікуваннякислотозалежниххвороб.Антациди.Комбінаціїпростих солей.

Код ATC A02AD01.

 

Фармакологічнівластивості.

Гідроксидиалюмінію тамагнію уреакції з соляноюкислотоюшлунковогосокуутворюють солі(хлориди). Цяреакціяпідвищує рНшлунковогосоку ізменшуєпошкоджуючудію соляноїкислоти наслизовуоболонкушлунку, прицьому такожзменшуєактивністьпепсину. Крімтого,алюміній, щоміститься впрепараті, можезв'язуватипепсин тажовчнікислоти, щовиявляєпозитивний  впливпри лікуваннівиразковоїхвороби.Алюмаг®виявляємісцеву дію.Обгрунтованимє застосуванняпрепаратупісляприйому їжі,тому що цеподовжуєйого дію.Прийомпрепарату приблизночерез 1,5години післяїжізабезпечуєнейтралізаціюсоляноїкислоти самев той час,коли її пошкоджуючадія наслизовуоболонкушлунканайсильнішаі можеспричинитипояву болю.

Гідроксидмагніюшвидкореагує зкислотою, яказнаходитьсяу шлунку іможепроявляти проноснудію;гідроксидалюмінію маєповільнішу іслабкішунейтралізуючудію, але завдякив’яжучимвластивостямвиявляє закріплюючийефект.ПравильнозбалансованийскладпрепаратуАлюмаг®зменшуєймовірністьвиникненнязапору абодіареї.

Препаратпрактично невсмоктуєтьсявшлунково-кишковомутракті і непроявляєсистемногоефекту. Внаслідокнейтралізаціїсоляноїкислоти гідроксидиалюмінію імагніюперетворюютьсяна хлориди івиводяться зорганізму зкалом.

 

Показаннядлязастосування.

•Симптоматичнатерапіязахворюваньшлунково-кишковоготракту, щосупроводжуютьсяпідвищеноюкислотністюшлунковогосоку(гастрит,печія, гастроезофагеальнарефлюкснахвороба, киластравохідногоотворудіафрагми).

• Якдопоміжнийзасіб прилікуванніпептичноївиразкишлунка тавиразкидванадцятипалоїкишки.

 

Протипоказання.

•Гіперчутливістьдо будь-якої здіючих абодопоміжнихречовин;

• тяжканиркованедостатність;

•дитячий вікдо 15 років.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Пацієнтамслідрекомендуватизвернутисяза медичноюдопомогою увипадкахвтрати маситіла,утрудненомуковтанні,постійномудискомфортіу животі,розладахтравлення, щоз’явилисявперше абозміні перебігуіснуючихпорушеньтравлення;нирковій недостатності.Якщо розладитравлення зберігаютьсяпісля 10 днівлікуванняабо їхперебіг погіршується,слідз’ясуватипричину їхвиникненнятапереглянутипризначенелікування.

Сліддотримуватисяобережності при ознакахдегідратаціїпацієнта.

Зобережністюпризначаютьпацієнтам знирковоюнедостатністюу зв’язку зможливоюкумуляцієюіонів магніюі алюмінію.

Не можнабезперервнозастосовуватипрепаратбільше 4-хтижнів. Черезвідкладенняфосфатівмагнію таалюмінію притривалому застосуванніпрепаратуможливийрозвитокнирковоїнедостатності.

Тривале застосуваннясполукалюмінію увеликих дозаху пацієнтів знирковоюнедостатністюабо упацієнтів,якізнаходятьсяна постійномугемодіалізі,можепризвести дозменшеннявсмоктуванняфосфатів,спричинитиабо посилитиостеомаляцію,збільшитиризик появиенцефалопатії.

Узв’язку звмістомсорбітуАлюмаг®не можназастосовуватипацієнтам зіспадковоюнепереносимістюфруктози.

Принеобхідностіодночасноголікування іншимипероральнимилікарськимизасобами,необхідновитримуватиперерву міжприйомомАлюмагу®та іншихзасобів, якце зазначеноу розділі “Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами та іншівидивзаємодій”.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Безпеказастосуванняпрепаратупід час вагітностіта годуваннягруддю невивчалась, тому підчасвагітностіпрепаратслід застосовуватитільки в тихвипадках,коли користьдля матеріпереважаєризик для плода.

Під часлікуванняможнапродовжуватигодуваннягруддю.

ПередзастосуваннямпрепаратуАлюмаг®цимкатегоріямпацієнтокслідпорадитися злікарем тадотримуватисярекомендованогодозового ікурсовогорежиму.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Втерапевтичнихдозах Алюмаг® невпливає на швидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Діти.

Дітям до 15роківзастосуванняпрепаратупротипоказанечерезвідсутністьклінічногодосвіду.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Зазвичайзастосовуєтьсядорослим та дітямстарше 15років по 2таблетки 3рази на день,приблизночерез 1,5 годинипісляприйому їжі і2 таблетки безпоседньоперед сном;або у разі виникненняболю. Не слідзастосовуватибільше 12таблеток надобу.

Таблеткислід розкришитиабо розжувати,абопотримати уроті до розм’якшеннята запитиводою.

Уразіпропускуприйомупрепарату неможнаприйматиподвійнудозу.

Тривалістьлікування: Алюмаг® не слідзастосовувати

Нет аналогов