ГАСТАЛ ТАБ. №60 купить в Харькове Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ГАСТАЛ ТАБ. №60 купить в Харькове

Артикул: 9196
Производитель: ТЕВА
Нет в продаже
Производитель: ТЕВА
ATC: A02AD01
Международное название: Ordinary salt combinations
Действующие вещество: 450 мг алюмінію гідроксиду-магнію карбонату гелю висушеного, 300 мг магнію гідроксиду
Применение: Рефлюкс-езофагіти, невиразкова диспепсія, гострі тахронічні гастрити, пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ГАСТАЛ®

(GASTAL®)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1таблеткамістить 450 мгалюмініюгідроксиду-магніюкарбонатугелювисушеного, 300мг магніюгідроксиду;

допоміжніречовини: маніт(Е 421), сорбіт (Е 420),лактозимоногідрат,крохмалькукурудзяний,натріюцикламат,сахариннатрію, тальк,магніюстеарат,ароматизаторм'ятний.

 

Лікарськаформа. Таблеткидлясмоктання.

Круглітаблетки відбілого докремового кольоруз гладенькоюповерхнею тафаскою.

 

Назваімісцезнаходження виробника.

ТОВТеваОперейшнзПоланд, вул.Могильська 80,31-546 Краків,Польща.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Препаратидлялікуваннякислотозалежнихзахворювань.Антациди.Комбінованіпрепарати такомплекснісполукиалюмінію, кальціюта магнію.Код АТС A02A D01.

 

Гастал®– буфернийантацид, щознижуєкислотність шлунковогосоку таусуваєнеприємнівідчуття,спричиненіпідвищеноюкислотністю (біль,печію).Оптимальнийантациднийефект Гасталу®полягає унейтралізаціїсоляної кислотиу шлунку, ушвидкій ітривалій дії(протягом 2годин) ізабезпечуєтьсявідповідним складомпрепарату таспіввідношеннямдвох йогоактивнихкомпонентів.

1таблеткаГасталу® нейтралізує21,5 ммольсоляноїкислоти.

Алюмініюгідроксид-магніюкарбонатугель є буферноюантацидноюречовиною, щознижуєпідвищенукислотністьшлунковогосоку дофізіологічнихрівнів (рН 3-5) ізабезпечує такимчиномнормальнийпроцестравлення. Алюмініюгідроксидадсорбує іпреципітуєпепсин ушлунковомусоку і такимчином оборотноінактивуєйого.

Магніюгідроксид – небуфернийантациднийзасіб, що невсмоктується.Чинитьвираженушвидкунейтралізуючудію, окрімтого,проявляєпослаблювальнийефект.Поєднаннягідроксидуалюмінію тагідроксидумагніюзабезпечуєпосилення антацидногоефекту ізменшенняризикувиникненнянебажанихефектів,характернихдля компонентівпривикористанніокремо(наприклад діареяпіслязастосуваннясполукмагнію абозапори післязастосуваннясполук алюмінію).

Антациднадіяпочинаєтьсяодразу післязастосуваннятаблетокГастал® ітриваєприблизно              2 години.Гастал®пригнічуєактивністьпепсину,лізолецитинута жовчнихкислот, щотакожспричиняютьшлунковірозлади.

Доведено,що антациди звмістомгідроокисуалюмінію,окрім свогоантацидногоефекту, такожпосилюютьзахисні тарегенеративніпроцеси услизовійоболонцішлунку.

Цитопротекторнадія,підсиленаіонами алюмінію,включає:укріпленняслизовоїоболонкишлунка івиділеннягідрокарбонатунатрію,активаціюсистем PGE2 та NO,акумуляціюепідермальногофакторуросту у місціпошкодження,підвищенняконцентраціївнутрішньошлунковихфосфоліпідів.Механізм діїдо кінця нез'ясований.

Алюмініюгідроксидпісляреакції зхлористоводневоюкислотоюшлунковогосоку у лужномусередовищіреагує зфосфатами ікарбонатами.У виглядінерозчиннихсолейвиділяєтьсяз калом.

Магніюгідроксидпісляхімічноїреакції виділяєтьсяз організму зкалом також увиглядінерозчиннихсолей.

У хворихізнормальноюнирковоюфункцією Гастал®не виявляєсистемноговпливу,оскількилишенезначнакількістьпрепаратувсмоктуєтьсяз травногоканалу ташвидко виділяєтьсяз сечею.

 

Показаннядлязастосування.

Симптоматичнатерапіязахворюваньтравноготракту, якісупроводжуютьсяпідвищеноюкислотністюшлунковогосоку з абобез печії, такихяк: виразковахвороба,гастрит,рефлюкс-езофагітабодіафрагмальнагрижа.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо солеймагнію таалюмінію абодо іншихкомпонентівпрепарату. Тяжканиркованедостатність(гостра тахронічна),хворобаАльцгеймера,гіпофосфатемія,звичнийзапор,хронічнадіарея, тяжкийбіль у животінеуточненогоґенезу.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Алюмініюгідроксидможепризвести дозапору, амагніюгідроксидможезумовитигіпокінезіюкишечнику.Застосуванняцього продуктуу високихдозах можеспричинитиабо ускладнитиобструкціюкишечнику такишковунепрохідність,особливо упацієнтів зпідвищенимризикомтакихускладнень,наприклад у пацієнтівз нирковоюнедостатністюабо у пацієнтівлітньоговіку.

Хворим зпорушеннямфункції нирокнеобхідноуникатитривалогозастосуваннявеликих доз препарату.

Хворимнеобхіднозвернутисядо лікаря у випадкузменшеннямаси тіла,утрудненняпри ковтаннітапостійномувідчуттідискомфортуу животі;порушеннятравлення, щоз'явилосявперше; змініперебігу вжеіснуючихпорушеньтравлення;нирковоїнедостатності.

Соліалюмініюзагаломпогановсмоктуютьсяушлунково-кишковомутракті, ітому системніефекти упацієнтів знормальноюфункцієюнироквиникаютьрідко. Протезастосуваннянадмірнихдоз препаратуабо тривалийприйомпрепарату,або навітьзастосуваннязвичайнихдоз препаратуу пацієнтів,раціонхарчуванняяких характеризуєтьсянизькимвмістомфосфору, можепризводитидо зменшеннявмісту фосфатуорганізму, щосупроводжуєтьсяпосиленнямпроцесів резорбціїу кістковійтканині тавиникненнямгіперкальціуріїз підвищенимризикомостеомаляції(череззв'язуванняалюмінію зфосфатом).

Упацієнтів знирковоюнедостатністюспостерігаютьсяпідвищеніплазмовіконцентраціїяк алюмінію,так і магнію.У таких пацієнтівтривалезастосуваннявисоких дозсолейалюмінію тамагнію можепризводl

Нет аналогов