ГАСТАЛ ТАБ. МЯТА №48 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГАСТАЛ ТАБ. МЯТА №48

Артикул: 8675
Бренд: ТЕВА
Нет в продаже
Производитель: ТЕВА
ATC: A02AD01
Международное название: Ordinary salt combinations
Содержание: 450 мг алюмінію гідроксиду-магнію карбонату гелю висушеного, 300 мг магнію гідроксиду
Применение: Симптоматична терапія підвишеної кислотності шлункового соку з або без печії, пов'язаної з виразковою хворобою, гастритом, рефлюкс-езофагітом або діафрагмальною грижею.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ГАСТАЛ®

(GASTAL®)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1таблеткамістить 450 мгалюмініюгідроксиду-магніюкарбонатугелювисушеного, 300мг магніюгідроксиду;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,маніт (Е 421),крохмальпрежелатинізований,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,натріюкроскармелоза,ароматизаторвишневий (абом'ятний),аспартам (Е 951),магніюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблеткидлясмоктання.

Біліабо майжебілі круглітаблетки з гладенькоюповерхнею іфаскою.

 

Назваімісцезнаходження виробника.

ПЛІВАХрватскад.о.о.

ПрілазбарунаФіліповича 25,10000 Загреб,Хорватія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Препаратидлялікуваннякислотозалежнихзахворювань.Антациди.Комбінованіпрепарати такомплекснісполукиалюмінію,кальцію тамагнію. КодАТС A02A D01.

 

Гастал®– буфернийантацид, щознижуєкислотність шлунковогосоку таусуваєнеприємнівідчуття,спричиненіпідвищеноюкислотністю (біль,печію).Оптимальнийантациднийефект Гасталу®полягає унейтралізаціїсоляноїкислоти у шлунку,у швидкій ітривалій дії(протягом 2 годин)ізабезпечуєтьсявідповіднимскладомпрепарату таспіввідношеннямдвох йогоактивнихкомпонентів.

1таблеткаГасталу® нейтралізує21,5 ммольсоляноїкислоти.

Алюмініюгідроксид-магніюкарбонатугель є буферноюантацидноюречовиною, щознижуєпідвищенукислотністьшлунковогосоку дофізіологічнихрівнів (рН 3-5) ізабезпечує такимчиномнормальнийпроцестравлення. Алюмініюгідроксидадсорбує іпреципітуєпепсин у шлунковомусоку і такимчиномоборотноінактивуєйого.

Магніюгідроксид – небуфернийантациднийзасіб, що невсмоктується.Чинитьвираженушвидкунейтралізуючудію, окрімтого,проявляєпослаблювальнийефект.

Поєднаннягідроксидуалюмінію тагідроксидумагніюзабезпечуєпосиленняантацидногоефекту ізменшенняризикувиникненнянебажанихефектів,характернихдлякомпонентівпривикористанніокремо(наприкладдіарея післязастосуваннясполукмагнію абозапори післязастосуваннясполукалюмінію).

Антациднадія починаєтьсяодразу післязастосуваннятаблетокГастал® ітриваєприблизно               2 години.Гастал®пригнічуєактивністьпепсину,лізолецитинута жовчнихкислот, щотакожспричиняютьшлунковірозлади.

Доведено,що антациди звмістомгідроокисуалюмінію,окрім свогоантацидногоефекту, такожпосилюютьзахисні тарегенеративніпроцеси услизовійоболонцішлунку.

Цитопротекторнадія,підсиленаіонами алюмінію,включає:укріпленняслизовоїоболонкишлунка івиділеннягідрокарбонатунатрію,активацію системPGE2 та NO,акумуляціюепідермальногофактору ростуу місціпошкодження,підвищенняконцентраціївнутрішньошлунковихфосфоліпідів.Механізм діїдо кінця нез'ясований.

Алюмініюгідроксидпісляреакції зхлористоводневоюкислотоюшлунковогосоку у лужномусередовищіреагує зфосфатами ікарбонатами.У виглядінерозчиннихсолей виділяєтьсяз калом.

Магніюгідроксидпісляхімічноїреакції виділяєтьсяз організму зкалом також увиглядінерозчиннихсолей.

Ухворих ізнормальноюнирковоюфункцією Гастал®не виявляєсистемноговпливу,оскільки лишенезначнакількістьпрепаратувсмоктуєтьсяз травногоканалу ташвидковиділяєтьсяз сечею.

 

Показаннядлязастосування.

Симптоматичнатерапіязахворюваньтравноготракту, якісупроводжуютьсяпідвищеноюкислотністюшлунковогосоку з абобез печії,таких як: виразковахвороба,гастрит,рефлюкс-езофагітабодіафрагмальнагрижа.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо солеймагнію таалюмінію абодо іншихкомпонентівпрепарату. Тяжканиркованедостатність(гостра тахронічна),хворобаАльцгеймера,гіпофосфатемія,звичнийзапор,хронічнадіарея,тяжкий біль уживотінеуточненогоґенезу.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Алюмініюгідроксидможепризвести дозапору, амагніюгідроксидможезумовитигіпокінезіюкишечнику.Застосуванняцьогопродукту увисоких дозахможеспричинитиабоускладнитиобструкціюкишечнику такишковунепрохідність,особливо упацієнтів зпідвищенимризикомтакихускладнень,наприклад упацієнтів знирковоюнедостатністюабо у пацієнтівлітньоговіку.

Хворимз порушеннямфункціїнирок необхідноуникатитривалогозастосуваннявеликих доз препарату.

Хворимнеобхіднозвернутисядо лікаря у випадкузменшеннямаси тіла,утрудненняпри ковтаннітапостійномувідчуттідискомфортуу животі;порушення травлення,що з'явилосявперше; змініперебігу вжеіснуючихпорушеньтравлення;нирковоїнедостатності.

Соліалюмініюзагаломпогановсмоктуютьсяушлунково-кишковомутракті, ітому системніефекти упацієнтів знормальноюфункцієюнироквиникаютьрідко. Протезастосуваннянадмірнихдоз препаратуабо тривалийприйомпрепарату,або навітьзастосуваннязвичайнихдозпрепарату у пацієнтів,раціонхарчуванняяких характеризуєтьсянизькимвмістомфосфору, можепризводитидо зменшеннявмістуфосфату організму,що супроводжуєтьсяпосиленнямпроцесів резорбціїу кістковійтканині тавиникненнямгіперкальціуріїз підвищенимризиком остеомаляції(череззв'язуванняалюмінію зфосфатом).

Упацієнтів знирковоюнедостатністюспостерігаютьсяпідвищеніплазмовіконцентраціїяк алюмінію,так і магнію.У такихпаціє

Нет аналогов