РЕННИ БЕЗ САХАРА ТАБ. ЖЕВ. МЯТА №24 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

РЕННИ БЕЗ САХАРА ТАБ. ЖЕВ. МЯТА №24

Артикул: 9204
Бренд: БАЙЕР АГ
Выберите аптеку :
упаковка 77.10 грн.
максимум 8 шт
блист 38.55 грн.
максимум 2 шт
упаковка 77.95 грн.
максимум 18 шт
блист 38.98 грн.
максимум 2 шт
упаковка 77.95 грн.
максимум 4 шт
блист 38.98 грн.
максимум 2 шт
упаковка 77.95 грн.
максимум 8 шт
блист 38.98 грн.
максимум 2 шт
упаковка 77.95 грн.
максимум 32 шт
блист 38.98 грн.
максимум 2 шт
упаковка 77.95 грн.
максимум 27 шт
блист 38.98 грн.
максимум 2 шт
упаковка 79.70 грн.
максимум 8 шт
блист 39.85 грн.
максимум 2 шт
упаковка 83.10 грн.
максимум 10 шт
блист 41.55 грн.
максимум 2 шт
упаковка 84.65 грн.
максимум 19 шт
блист 42.33 грн.
максимум 2 шт
упаковка 84.65 грн.
максимум 12 шт
блист 42.33 грн.
максимум 2 шт
упаковка 84.70 грн.
максимум 6 шт
блист 42.35 грн.
максимум 2 шт
упаковка 84.70 грн.
максимум 5 шт
блист 42.35 грн.
максимум 2 шт
упаковка 87.55 грн.
максимум 10 шт
блист 43.78 грн.
максимум 2 шт
Производитель: БАЙЕР АГ
ATC: A02AX
Международное название: Comb drug
Содержание: 680 мг кальцію карбонату (272 мг елементарного кальцію) та 80 мг магнію карбонату важкого
Применение: Симптоматичне лікування печії, спричиненої підвищеною кислотністю шлункового соку.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.


ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

РЕННІ® безцукру

 

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1таблеткамістить 680 мгкальціюкарбонату (272 мгелементарногокальцію) та 80мг магнію карбонатуважкого;

­до­по­м­іжні­ре­чо­вини:сорбіт (Е 420),крохмалькукурудзянийпрежелатинізований,крохмалькартопляний,тальк, магніюстеарат, оліямінеральналегка,ароматизаторм’ятний,сахариннатрію.

 

Лікарськаформа.  Таблеткижувальні, зм’ятнимсмаком.

Кремово-біліквадратнітаблетки зувігнутимиповерхнями, зтисненимнаписом наобох боках«RENNIE», іззапахомм’яти.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

ДельфармГайард, 33вул.Індастрі, 74240,Гайард,Франція /

Delpharm  Gaillard, 33 ruede l’Industrie, 74240 Gaillard, France

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Антацидиу комбінаціїз іншимипрепаратами.

КодАТС А02А Х.

Ренні® безцукру – цекомбінаціядвохантацидів: кальціюкарбонату тамагніюкарбонату,які місцеводіють зарахунокнейтралізаціїкислотишлунка, що незалежить відсистемноговсмоктування.Кальціюкарбонат маєтривалу та сильнунейтралізуючуактивність.Цей ефектпосилюєтьсязавдякимагніюкарбонату, якийтакож маєпотужнунейтралізуючуактивність.Загальнанейтралізуючаємність препаратуіn vitro складає16 mEq H+(титруваннядо кінцевоїточки рН 2,5).

У здоровихволонтерівпочатокнейтралізаціїшвидкий.Призначення 2таблетокРенні® безцукру натщепризводилодопідвищення більшніж на 1одиницю рНпротягом 5хвилин та  значногопідвищення  рН вмістушлунка вище базової  лінії  рН,  якедосягалося  протягом  2хвилин.

У шлункукальціюкарбонат тамагнію карбонатреагують зішлунковимсоком таутворюютьводу тарозчиннімінеральнісолі. Кальційі магнійможутьвсмоктуватисьу формі своїхрозчиннихсолей. Рівеньабсорбції кальціюта магнію iзцих сполукзалежить віддози препарату.Максимальнийрівеньабсорбції – 10 %кальцію та 15 – 20% магнію. Уздоровихосіб невеликакількістьабсорбованогокальцію і магніювиводитьсянирками. Припорушенні їхфункціїрівеньконцентраціїкальцію тамагнію уплазмі кровіможезростати. У кишечникуз розчиннихсолейутворюються нерозчиннісполуки, яківидаляютьсяз калом.

 

Показаннядлязастосування.

Дорослимта дітямстарше 15років для симптоматичногополегшеннясимптомів, пов’язанихз підвищеноюкислотністюшлунковогосоку(наприклад,печія,шлунково-стравохіднийрефлюкс), щопризводятьдо порушеннятравлення тадиспепсії.

 

Протипоказання.

Цейлікарськийзасібпротипоказанийу наступнихвипадках:

підвищенаіндивідуальначутливістьдо компонентівпрепарату;

гіперкальцієміята/або стани,що призводятьдогіперкальціємії;

нефролітіаз,зумовленийвідкладеннямкаменів, щомістятькальцій;

вираженаниркованедостатність(кліренс креатинінунижче 30 мл/хв);

гіпофосфатемія.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Якщосимптоми незникають,частковозберігаютьсяабопосилюютьсячерез 10 днівлікування,необхіднопровестиобстеження,щоб з’ясуватиїхню природутапереглянутисхемулікування.КурслікуванняРенні® безцукру не маєперевищувати10 днів. Ренні®без цукру неслідприйматиодночасно звживаннямвеликоїкількостімолока абомолочнихпродуктів.ТривалезастосуванняРенні® безцукру можепідвищуватиризикутвореннякаменів унирках. Призастосуваннівід 4 до 5таблеток надень курслікування маєбутикоротким,лікуванняслідприпинитиодразу післязникненнясимптомів.

Рекомендуєтьсязвернутисядо лікаря уразі: втратимаси тіла,проблем зковтанням абопостійнимвідчуттямдискомфортуу животі,ознакамипорушеньтравлення,якщо вони з’явилисявперше абозмінили свійхарактер,нирковій недостатності(необхідноконтролюватирівенькальцію тамагнію).

Кальціюкарбонат тамагніюкарбонат неслідзастосовуватипригіперкальціурії.Цейлікарськийзасібпотрібнозастосовуватизобережністюхворим з порушеннямифункційнирок. Якщокальціюкарбонат тамагніюкарбонатнеобхіднозастосовуватицим хворим,то потрібнорегулярно перевірятивміст рівнякальцію,фосфору та магніюу плазмікрові.

Цей продуктміститьсорбіт, щоможе бути шкідливимдля хворих ізнепереносимістюсорбіту.

Хворимна цукровийдіабет: 1таблеткаРенні® безцукрумістить 400 мгсорбіту ісахарин, томулікарськийзасіб можназастосовуватипацієнтам зцукровимдіабетом.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Дотеперпісляпризначеннякальціюкарбонату тамагніюкарбонатупротягомвагітностінеспостерігалосяпідвищенняризику вадрозвиткуплода. Ренні®без цукруможнапризначатипротягомвагітності,якщозастосовуватипрепаратзгідно зінструкцією,алетривалогозастосуваннявисоких дозпотрібноуникати. Слідтакожвраховувати,що наявністьсолей магніюможевикликатидіарею, анаявністькальцію упідвищенихдозах, щозастосовуютьсятривалий час,збільшуєризикгіперкальцієміїзкальцинозомрізних органів,зокреманирок.

Потрібновраховувати,що у періодвагітностіабогодуваннягруддюкальціюкарбонат тамагніюкарбонатзабезпечуютьзначну кількістькальцію якдоповненнядо того об’єму,що надходитьз їжею. Томувагітним жінкамслідобмежитизастосуванняРенні® безцукру до 1тижня та підчасзастосуванняпрепаратууникатипостійноговживання молока(1 л містить до 1,2гелементарногокальцію), атакожмолочнихпродуктівдля попередженнянадлишкукальцію, якийможе призводитидо такзваногомолочно-лужногосиндрому(синдромуБернета), що єрідкісним,ал

Нет аналогов