РЕННИ ТАБ. ЖЕВ. АПЕЛЬСИН №24 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

РЕННИ ТАБ. ЖЕВ. АПЕЛЬСИН №24

Артикул: 9143
Бренд: БАЙЕР АГ
Выберите аптеку :
упаковка 75.00 грн.
максимум 8 шт
блист 37.50 грн.
максимум 2 шт
упаковка 76.45 грн.
максимум 13 шт
блист 38.23 грн.
максимум 2 шт
упаковка 76.75 грн.
максимум 8 шт
блист 38.38 грн.
максимум 2 шт
упаковка 77.95 грн.
максимум 8 шт
блист 38.98 грн.
максимум 2 шт
упаковка 77.95 грн.
максимум 10 шт
блист 38.98 грн.
максимум 2 шт
упаковка 77.95 грн.
максимум 19 шт
блист 38.98 грн.
максимум 2 шт
упаковка 77.95 грн.
максимум 8 шт
блист 38.98 грн.
максимум 2 шт
упаковка 77.95 грн.
максимум 18 шт
блист 38.98 грн.
максимум 2 шт
упаковка 78.05 грн.
максимум 6 шт
блист 39.03 грн.
максимум 2 шт
упаковка 78.15 грн.
максимум 8 шт
блист 39.08 грн.
максимум 2 шт
упаковка 78.30 грн.
максимум 22 шт
блист 39.15 грн.
максимум 2 шт
упаковка 80.15 грн.
максимум 2 шт
блист 40.08 грн.
максимум 2 шт
Производитель: БАЙЕР АГ
ATC: A02AX
Международное название: Comb drug
Содержание: 680 мг кальцію карбонату (272 мг елементарного кальцію) та 80 мг магнію карбонату важкого
Применение: Симптоматичне лікування проявів шлунко во-стравохідного рефлюксу (рефлюкс- езофагіту) та підвищеної кислотності шлун кового соку, таких як відрижка; печія, у т.ч. печія вагітних; епізодичні болі в епігастрії.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.


ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

РЕННІ®запельсиновимсмаком

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1таблеткамістить 680 мгкальціюкарбонату (272 мгелементарногокальцію)  та 80 мгмагніюкарбонатуважкого;

допоміжніречовини: сахароза,крохмалькукурудзянийпрежелатинізований,крохмалькартопляний,тальк, магніюстеарат, оліямінеральналегка, сахариннатрію,апельсиновийароматизатор.

 

Лікарськаформа. Таблеткижувальні.

 

Кремово-білі,квадратнітаблетки зувігнутимиповерхнями,викарбованонапис «RENNIE» зобох боків, запельсиновимзапахом.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

ДельфармГайард, 33 вул.Індастрі, 74240,Гайард,Франція /

Delpharm Gaillard, 33 rue de l’Industrie, 74240 Gaillard, France

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Антациди,іншікомбінації.

КодАТС А02А Х.

 

Ренні® – цекомбінаціядвохантацидів:кальцію карбонатута магніюкарбонату,які чинять місцевудію зарахунокнейтралізаціїкислотишлунка, що незалежить відсистемноговсмоктування.Кальціюкарбонат маєтривалу тасильнунейтралізуючуактивність.Цей ефектпосилюєтьсязавдякимагнію карбонату,який такожмає потужнунейтралізуючуактивність.Загальнанейтралізуючаємністьпрепарату іn vitro становить16 mEq H+(титруваннядо кінцевоїточки рН 2,5).

У здоровихволонтерівпочатокнейтралізаціїшвидкий.Призначення 2таблетокРенні®натщепризводилодопідвищеннябільш ніж на 1одиницю рНпротягом 5 хвта значногопідвищеннярН вмістушлунка вищебазової лініїрН, якедосягалосяпротягом  2 хв.

У шлункукальціюкарбонат тамагніюкарбонатреагують зі шлунковимсоком таутворюютьводу та розчиннімінеральнісолі.

 

CaCO3           +          2HCl   →        CaCl2             +          H2O                 +          CO2

 

MgCO3           +          2HCl   →        MgCl2             +          H2O                 +          CO2

 

Кальцій імагнійможутьвсмоктуватисьу формі своїхрозчиннихсолей. Рівеньабсорбціїкальцію тамагнію з цихсполук залежитьвід дозипрепарату.Максимальнийрівеньабсорбції – 10 %кальцію й 15 – 20 %магнію. У здоровихосібневеликакількістьабсорбованогокальцію ймагніювиводитьсянирками. Припорушенні їхфункціїрівень концентраціїкальцію тамагнію уплазмі крові можезростати. Укишечнику зрозчиннихсолейутворюютьсянерозчиннісполуки, яківидаляютьсяз калом.

 

Показаннядлязастосування.

Дорослимта дітямвіком від 15років для полегшеннясимптомів,пов’язаних зпідвищеноюкислотністюшлунковогосоку (наприклад,печія,шлунково-стравохіднийрефлюкс), щопризводятьдо порушеннятравлення тадиспепсії.

 

Протипоказання.

-      Підвищенаіндивідуальначутливістьдо компонентівпрепарату;

-      гіперкальцієміята/або стани,що призводятьдогіперкальціємії;

-      нефролітіаз,зумовленийвідкладеннямкаменів, щомістятькальцій;

-      вираженаниркованедостатність (кліренскреатинінунижче 30 мл/хв);

-      гіпофосфатемія.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Якщосимптоми незникають,частковозберігаютьсяабопосилюютьсячерез 10 днівлікування,необхіднопровестиобстеження,щоб з’ясуватиїхню природутапереглянутисхемулікування.КурслікуванняРенні® неповиненперевищувати10 днів.Препарат неслідприйматиодночасно ізвживанням великоїкількостімолока абомолочнихпродуктів.ТривалезастосуванняРенні®можепідвищуватиризикутвореннякаменів унирках. Призастосуваннівід 4 до 5таблеток надень курслікуванняповинен бутикоротким,лікуванняслідприпинитиодразу післязникненнясимптомів.

Рекомендуєтьсязвернутисядо лікаря вразі: втратимаси тіла,проблем зковтанням абопостійнимвідчуттямдискомфортуу животі,ознакамипорушеньтравлення,якщо вони з’явилисявперше абозмінили свійхарактер,нирковійнедостатності(необхідноконтролюватирівенькальцію тамагнію).

Кальціюкарбонат тамагніюкарбонат неслідзастосовуватипригіперкальціурії.Цейлікарськийзасібпотрібнозастосовуватизобережністюхворим зпорушеною функцієюнирок. Якщокальціюкарбонат тамагніюкарбонатнеобхіднозастосовуватиу цих хворих,то потрібнорегулярноперевірятивміст рівнякальцію, фосфорута магнію уплазмі крові.

Хворим зіспадковимизахворюваннями,що супроводжуютьсянепереносимістюфруктози, приглюкозо-галактозніймальабсорбціїабоцукрозно-ізомальтознійнедостатності  неслід застосовуватицей препарат,бо вінмістить 475 мгцукрози. Цетакож слідвраховуватихворим на цукровийдіабет.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю

Нет аналогов