РЕЦЕПТУРНЫЙ
АТРОПИНА СУЛЬФАТ АМП. 0,1% 1МЛ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

АТРОПИНА СУЛЬФАТ АМП. 0,1% 1МЛ №10

Артикул: 9404
Бренд: ГНЦЛС
Нет в продаже
Производитель: ГНЦЛС
ATC: A03BA01
Международное название: Atropine
Содержание: атропіну сульфату 1 мг
Применение: Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки, пілороспазм, гострий панкреатит, жовчокам'яна хвороба, холецистит, спазми кишечнику, сечових шляхів, бронхіальна астма та ін; антидот при отруєннях холіноміметичними сполуками і антихолінестеразними речовинами.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОIНСТРУКЦIЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 АТРОПІНУсульфат

(AtropinEsulfaTE)

 

Склад:

діючаречовина: atropinе;

1 млрозчинуміститьатропінусульфату 1 мг;

допоміжніречовини: 0,1 Мхлористоводневакислота, водадля ін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчиндля ін’єкцій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Алкалоїдикрасавки(беладони),третичні аміни.Атропін. 

Код АТСА03В А01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Яксимптоматичнийзасіб привиразковій хворобішлунка тадванадцятипалоїкишки, пілороспазмі,гостромупанкреатиті,жовчокам’янійхворобі,холециститі,спазмахкишечнику,сечовивіднихшляхів,бронхіальнійастмі, брадикардії,як наслідок –підвищеннятонусу блукаючогонерва, длязменшеннясекреції слинних,шлункових,бронхіальних,іноді – потовихзалоз, дляпроведеннярентгенологічногодослідженнятравноготракту(зменшеннятонусу іруховоїактивностіорганів).

Препаратзастосовуютьтакож переднаркозом іоперацією тапід часхірургічноїоперації якзасіб, щозапобігаєбронхо- іларингоспазмам,зменшуєсекреціюзалоз,рефлекторніреакції і побічніефекти,зумовленізбудженнямблукаючогонерва. Якспецифічнийантидот приотруєнняххоліноміметичнимисполуками і антихолінестеразними(у тому числіфосфорорганічними)речовинами.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату.Захворюваннясерцево-судинноїсистеми, приякихзбільшеннячастотисерцевихскороченьможе бутинебажаним:миготливааритмія, тахікардія,хронічнасерцеванедостатність,ішемічнахворобасерця,мітральнийстеноз, тяжкаартеріальнагіпертензія;гостракровотеча;тиреотоксикоз;гіпертермічнийсиндром;захворюваннятравноготракту, щосупроводжуютьсянепрохідністю(ахалазіястравоходу,стенозворотаря,атоніякишечнику); глаукома;печінкова іниркованедостатність;міастенія gravis;затримкасечі абосхильністьдо неї; ураженнямозку.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Атропінусульфатвводятьпідшкірно,внутрішньом’язово,внутрішньовенно.При вступномунаркозі зметоюзменшенняризику пригніченнявагусомчастотисерцевихскорочень ізменшеннясекреції  слинних   і  бронхіальних   залоз  –  0,3-0,6  мг   під  шкіру   або   внутрішньом’язово   за

30-60хвилин доанестезії; укомбінації зморфіном (10 мгморфінусульфату) –за 1 годину доанестезії.При отруєнніантихолінестеразнимипрепаратамиАтропінусульфат вводятьпо 2 мгвнутрішньом’язовокожні 20-30 хвилиндовиникненняпочервонінняі сухості шкіри,розширеннязіниць іпоявитахікардії, нормалізаціїдихання. Припомірному ітяжкомуотруєнніатропінможнавводити протягом2-х днів (допояви ознак«переатропінізації»).

Длядітей вищаразова дозазалежно відвікустановить:

–віком до 6місяців – 0,02 мг;

– від 6місяців до 1року – 0,05 мг;

– від 1до 2 років – 0,2мг;

– від 3до 4 років – 0,25мг;

– від 5до 6 років – 0,3 мг;

– від 7до 9 років – 0,4мг;

– від 10до 14 років – 0,5мг.

Вищідози длядорослихпідшкірно:разова – 1 мг,добова – 3 мг.

ЗобережністюпризначаютьАтропінусульфатпацієнтамлітньоговіку.

 

Побічніреакції.

Побічнадіяпрепаратупов’язана восновному зМ-холінолітичноюдієюатропіну.

Збокутравноготракту: сухістьу роті,відчуттяспраги,порушення смаковихвідчуттів,дисфагія,зменшення моторикикишечнику аждо атонії,зменшення тонусужовчовивіднихшляхів тажовчного міхура.

Збокусечовивідноїсистеми: утрудненнята затримкасечовипускання.

Збокусерцево-судинноїсистеми:

Нет аналогов

Патология желудочно-кишечного тракта

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают лидирующую позицию в списке общей заболеваемости населения. Причин тому много: плохая экология, нерациональное питание, неправильный образ и ускоренный ритм жизни, вредные привычки и неблагоприятные условия труда, отсутствие полноценного отдыха. Потому препараты для лечения жкт знакомы всем. По статистике, к 30 годам каждый из нас имеет пару-тройку заболеваний пищеварительной системы в анамнезе. Под патологией жкт в современной медицине принято считать любое нарушение функционирования органов пищеварительного тракта. Препараты для жкт могут понадобиться при патологии ротовой полости, глотки, пищевода, желудка или одного из отделов кишечника.

Основные симптомы и подбор лекарственных средств

Не важно, будь то функциональное или органическое нарушение функций гастроэнтерологической системы. Препараты для желудка и кишечника стоит подбирать, опираясь на жалобы и клиническую картину заболевания. Основные проявления всегда одни и те же:

Выбор лекарства для лечения кишечника, желудка или любого другого отдела пищеварительной системы должен делать лечащий врач, или фармацевт в аптеке. В противном случае можно только усугубить состояние пациента. Современная медицина предусматривает тщательный опрос, осмотр, проведение необходимых лабораторных методов исследования. И только после этого – обоснованный выбор лекарства для жкт. К примеру, препараты из группы антибиотиков помогут излечить патологию инфекционного характера. Но, в то же время, способны навредить при неинфекционном заболевании. Стоит помнить, что лекарство для желудка и кишечника должно не только облегчить состояние. Важно разобраться в первопричине недуга, принять все возможные меры, чтобы предотвратить рецидив и избежать осложнений.

Аптечная сеть Viridis – оптимальное соотношение цены и качества

Денди-Фарм – отечественная фармацевтическая компания. В Украине мы известны уже не первый год. За время своего существования компания стала популярной среди широкого круга населения. Нас знают и любят за оптимальное соотношение цена/качество. Широкий ассортимент недорогих медикаментозных препаратов, постоянные акционные предложения и системы скидок обеспечили нам признание наших клиентов. Их число постоянно возрастает. Стационарные аптеки Viridis открыты в Харьковской, Черниговской, Житомирской и Киевской области. Успешно функционирует фирменная интернет аптека, где можно заказать необходимые рецептурные и/или безрецептурные лекарства в режиме онлайн. Наши консультанты-фармацевты помогут подобрать наиболее подходящий препарат в каждом индивидуальном случае. Они же сообщат всю интересующую вас информацию. Выкупить свой заказ можно по любому удобному для вас адресу стационарной аптеки Viridis. Вы можете не опасаться приобрести подделку, или просроченные медикаменты. Наша фирма сотрудничает только с надежными поставщиками, без всякого риска нарваться на дешевый некачественный продукт и принести вред не только вашему кошельку, но и здоровью.