РЕЦЕПТУРНЫЙ
АТРОПИНА СУЛЬФАТ АМП. 0,1% 1МЛ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

АТРОПИНА СУЛЬФАТ АМП. 0,1% 1МЛ №10

Артикул: 9404
Бренд: ГНЦЛС
Нет в продаже
Производитель: ГНЦЛС
ATC: A03BA01
Международное название: Atropine
Содержание: атропіну сульфату 1 мг
Применение: Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки, пілороспазм, гострий панкреатит, жовчокам'яна хвороба, холецистит, спазми кишечнику, сечових шляхів, бронхіальна астма та ін; антидот при отруєннях холіноміметичними сполуками і антихолінестеразними речовинами.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОIНСТРУКЦIЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 АТРОПІНУсульфат

(AtropinEsulfaTE)

 

Склад:

діючаречовина: atropinе;

1 млрозчинуміститьатропінусульфату 1 мг;

допоміжніречовини: 0,1 Мхлористоводневакислота, водадля ін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Розчиндля ін’єкцій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Алкалоїдикрасавки(беладони),третичні аміни.Атропін. 

Код АТСА03В А01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Яксимптоматичнийзасіб привиразковій хворобішлунка тадванадцятипалоїкишки, пілороспазмі,гостромупанкреатиті,жовчокам’янійхворобі,холециститі,спазмахкишечнику,сечовивіднихшляхів,бронхіальнійастмі, брадикардії,як наслідок –підвищеннятонусу блукаючогонерва, длязменшеннясекреції слинних,шлункових,бронхіальних,іноді – потовихзалоз, дляпроведеннярентгенологічногодослідженнятравноготракту(зменшеннятонусу іруховоїактивностіорганів).

Препаратзастосовуютьтакож переднаркозом іоперацією тапід часхірургічноїоперації якзасіб, щозапобігаєбронхо- іларингоспазмам,зменшуєсекреціюзалоз,рефлекторніреакції і побічніефекти,зумовленізбудженнямблукаючогонерва. Якспецифічнийантидот приотруєнняххоліноміметичнимисполуками і антихолінестеразними(у тому числіфосфорорганічними)речовинами.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату.Захворюваннясерцево-судинноїсистеми, приякихзбільшеннячастотисерцевихскороченьможе бутинебажаним:миготливааритмія, тахікардія,хронічнасерцеванедостатність,ішемічнахворобасерця,мітральнийстеноз, тяжкаартеріальнагіпертензія;гостракровотеча;тиреотоксикоз;гіпертермічнийсиндром;захворюваннятравноготракту, щосупроводжуютьсянепрохідністю(ахалазіястравоходу,стенозворотаря,атоніякишечнику); глаукома;печінкова іниркованедостатність;міастенія gravis;затримкасечі абосхильністьдо неї; ураженнямозку.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Атропінусульфатвводятьпідшкірно,внутрішньом’язово,внутрішньовенно.При вступномунаркозі зметоюзменшенняризику пригніченнявагусомчастотисерцевихскорочень ізменшеннясекреції  слинних   і  бронхіальних   залоз  –  0,3-0,6  мг   під  шкіру   або   внутрішньом’язово   за

30-60хвилин доанестезії; укомбінації зморфіном (10 мгморфінусульфату) –за 1 годину доанестезії.При отруєнніантихолінестеразнимипрепаратамиАтропінусульфат вводятьпо 2 мгвнутрішньом’язовокожні 20-30 хвилиндовиникненняпочервонінняі сухості шкіри,розширеннязіниць іпоявитахікардії, нормалізаціїдихання. Припомірному ітяжкомуотруєнніатропінможнавводити протягом2-х днів (допояви ознак«переатропінізації»).

Длядітей вищаразова дозазалежно відвікустановить:

–віком до 6місяців – 0,02 мг;

– від 6місяців до 1року – 0,05 мг;

– від 1до 2 років – 0,2мг;

– від 3до 4 років – 0,25мг;

– від 5до 6 років – 0,3 мг;

– від 7до 9 років – 0,4мг;

– від 10до 14 років – 0,5мг.

Вищідози длядорослихпідшкірно:разова – 1 мг,добова – 3 мг.

ЗобережністюпризначаютьАтропінусульфатпацієнтамлітньоговіку.

 

Побічніреакції.

Побічнадіяпрепаратупов’язана восновному зМ-холінолітичноюдієюатропіну.

Збокутравноготракту: сухістьу роті,відчуттяспраги,порушення смаковихвідчуттів,дисфагія,зменшення моторикикишечнику аждо атонії,зменшення тонусужовчовивіднихшляхів тажовчного міхура.

Збокусечовивідноїсистеми: утрудненнята затримкасечовипускання.

Збокусерцево-судинноїсистеми:

Нет аналогов