БИФИКОЛ СУХОЙ 5 ДОЗ ФЛ. №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

БИФИКОЛ СУХОЙ 5 ДОЗ ФЛ. №10

Артикул: 9809
Бренд: БИОФАРМА
Нет в продаже
Производитель: БИОФАРМА
ATC: A07FA
Международное название: Mono
Содержание: не менше 1•107 КУО біфідобактерій і не менше 1•107 КУО кишкової палички

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІ НС Т Р У К Ц І Я

длямедичногозастосування лікарськогозасобу

БІФІКОЛ®

(BIFICOLUM®)

 

Склад:

діючаречовина:живі штамибіфідобактерій(Bifidоbacterium bifidum № 1) і живіштамикишковоїпалички (Escherichia coli M 17). Однадозапрепаратумістить не менше1·107 КУОбіфідобактерійі не менше 1·107КУО кишковоїпалички;

допоміжніречовини: сахарозаабо цукордрібнокристалічний,желатин,молоконежирне абозгущененежирнестерилізоване.

 

Лікарськаформа. Порошокдля оральнихрозчинів.

 

Основніфізико-хімічнівластивості:порошок(кристалічнаабо пористамаса) різнихвідтінківкоричневогокольору зіспецифічнимзапахом ісмаком. Придодаванні водиутворюєгомогеннусуспензію зрізнимивідтінкамикоричневогокольору(можливанаявністьдрібнихпластівців).

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Антидіарейнімікробніпрепарати.

Код АТХ A07FА.

 

Фармакологічнівластивості.

ТерапевтичнийефектБіфіколу®визначаютьживібіфідобактеріїі кишковіпалички. Замеханізмомдії єбагатофакторнимлікувальнимзасобом, якиймає антагоністичнуактивністьповідношеннюдо рядупатогеннихтаумовно-патогеннихмікроорганізмів.Здійснюєкоригуючийвплив набактеріоценоз,стимулюємісцевірепаративніпроцеси укишечнику;запобігаєрозвиткумікроорганізмів,якіспричиняютьпроцесигниття укишечнику,підтримуєрівновагунормальноїмікрофлори,зменшуєметеоризм,нормалізуєпроцеситравлення тавсмоктуванняу кишечнику,сприяєпокращеннюмісцевого імунітетута опірностіорганізму.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Біфікол®застосовуватидлялікуваннядорослих ідітей(починаючи з 6-місячноговіку), щомають порушеннябіоценозукишечникурізної етіології.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо складовихречовин препарату.

 

Особливізаходибезпеки.

Не слідзастосовуватипрепарат уразі порушенняцілісностіупаковки,закінченнятермінупридатності,змінифізико-хімічнихвластивостей(висушенамасатемно-коричневогокольору,різкозменшена воб’ємі).

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Терапевтичнийефект відприйомупрепаратудеякою міроюзнижуєтьсяпри одночасномузастосуванніантибіотиків.Прийомвітамінів,особливогрупи В,посилює діюпрепарату.

 

Особливостізастосування.

Препараткращепризначатипісля курсуантибіотикотерапії.При тяжкомуперебігу основногозахворювання,колинеможливопереривати курсантибіотикотерапії,препаратпризначатиодночасно зантибіотикамиабо іншимизасобаминаправленоїдії.

Пацієнтам,у якихвстановленанепереносимістьдеякихцукрів аболактози необхіднопроконсультуватисяз лікаремщодозастосуванняпрепарату.

Неприпустимерозчиненняпрепаратугарячоюводою (40 ºС тавище) тазберіганняйого у розчиненомустані.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Невстановленопротипоказаньдо застосуванняпрепарату уперіодвагітностіабогодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.

Невивчалась.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Біфікол®застосовувативнутрішньо увигляді розчину(гомогенноїзависі), який слідготуватибезпосередньоперед використанням.

Длярозчиненняпрепаратузастосовуватикип'яченуводукімнатноїтемператури (20-25 °C).

Спосіброзчинення:

1.     У склянкуналити воду зрозрахунку 1чайна ложкана 1 дозупрепарату(кількістьдоз вказанона етикетці);

2.     Длярозчиненняпрепаратучастину води(1-2 чайні ложки)зі склянкиперелити уфлакон і збовтати.Препаратрозчиняєтьсяне більше 5 хвилин;

3.     Розчиненийпрепарат зфлаконуперелити досклянки ззалишкомводи іретельноперемішати.

1чайна ложкаотриманого усклянцірозчинустановить 1дозу препарату.

Необхіднукількістьчайних ложокрозчину (дозпрепарату)випивати за 20-30хв до прийомуїжі.

Добовідозипрепар&#

Нет аналогов