БИФИКОЛ СУХОЙ 5 ДОЗ ФЛ. №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

БИФИКОЛ СУХОЙ 5 ДОЗ ФЛ. №10

Артикул: 9809
Бренд: БИОФАРМА
Нет в продаже
Производитель: БИОФАРМА
ATC: A07FA
Международное название: Mono
Содержание: не менше 1•107 КУО біфідобактерій і не менше 1•107 КУО кишкової палички

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІ НС Т Р У К Ц І Я

длямедичногозастосування лікарськогозасобу

БІФІКОЛ®

(BIFICOLUM®)

 

Склад:

діючаречовина:живі штамибіфідобактерій(Bifidоbacterium bifidum № 1) і живіштамикишковоїпалички (Escherichia coli M 17). Однадозапрепаратумістить не менше1·107 КУОбіфідобактерійі не менше 1·107КУО кишковоїпалички;

допоміжніречовини: сахарозаабо цукордрібнокристалічний,желатин,молоконежирне абозгущененежирнестерилізоване.

 

Лікарськаформа. Порошокдля оральнихрозчинів.

 

Основніфізико-хімічнівластивості:порошок(кристалічнаабо пористамаса) різнихвідтінківкоричневогокольору зіспецифічнимзапахом ісмаком. Придодаванні водиутворюєгомогеннусуспензію зрізнимивідтінкамикоричневогокольору(можливанаявністьдрібнихпластівців).

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Антидіарейнімікробніпрепарати.

Код АТХ A07FА.

 

Фармакологічнівластивості.

ТерапевтичнийефектБіфіколу®визначаютьживібіфідобактеріїі кишковіпалички. Замеханізмомдії єбагатофакторнимлікувальнимзасобом, якиймає антагоністичнуактивністьповідношеннюдо рядупатогеннихтаумовно-патогеннихмікроорганізмів.Здійснюєкоригуючийвплив набактеріоценоз,стимулюємісцевірепаративніпроцеси укишечнику;запобігаєрозвиткумікроорганізмів,якіспричиняютьпроцесигниття укишечнику,підтримуєрівновагунормальноїмікрофлори,зменшуєметеоризм,нормалізуєпроцеситравлення тавсмоктуванняу кишечнику,сприяєпокращеннюмісцевого імунітетута опірностіорганізму.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Біфікол®застосовуватидлялікуваннядорослих ідітей(починаючи з 6-місячноговіку), щомають порушеннябіоценозукишечникурізної етіології.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдо складовихречовин препарату.

 

Особливізаходибезпеки.

Не слідзастосовуватипрепарат уразі порушенняцілісностіупаковки,закінченнятермінупридатності,змінифізико-хімічнихвластивостей(висушенамасатемно-коричневогокольору,різкозменшена воб’ємі).

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Терапевтичнийефект відприйомупрепаратудеякою міроюзнижуєтьсяпри одночасномузастосуванніантибіотиків.Прийомвітамінів,особливогрупи В,посилює діюпрепарату.

 

Особливостізастосування.

Препараткращепризначатипісля курсуантибіотикотерапії.При тяжкомуперебігу основногозахворювання,колинеможливопереривати курсантибіотикотерапії,препаратпризначатиодночасно зантибіотикамиабо іншимизасобаминаправленоїдії.

Пацієнтам,у якихвстановленанепереносимістьдеякихцукрів аболактози необхіднопроконсультуватисяз лікаремщодозастосуванняпрепарату.

Неприпустимерозчиненняпрепаратугарячоюводою (40 ºС тавище) тазберіганняйого у розчиненомустані.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Невстановленопротипоказаньдо застосуванняпрепарату уперіодвагітностіабогодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.

Невивчалась.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Біфікол®застосовувативнутрішньо увигляді розчину(гомогенноїзависі), який слідготуватибезпосередньоперед використанням.

Длярозчиненняпрепаратузастосовуватикип'яченуводукімнатноїтемператури (20-25 °C).

Спосіброзчинення:

1.     У склянкуналити воду зрозрахунку 1чайна ложкана 1 дозупрепарату(кількістьдоз вказанона етикетці);

2.     Длярозчиненняпрепаратучастину води(1-2 чайні ложки)зі склянкиперелити уфлакон і збовтати.Препаратрозчиняєтьсяне більше 5 хвилин;

3.     Розчиненийпрепарат зфлаконуперелити досклянки ззалишкомводи іретельноперемішати.

1чайна ложкаотриманого усклянцірозчинустановить 1дозу препарату.

Необхіднукількістьчайних ложокрозчину (дозпрепарату)випивати за 20-30хв до прийомуїжі.

Добовідозипрепар&#

Нет аналогов

Патология желудочно-кишечного тракта

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают лидирующую позицию в списке общей заболеваемости населения. Причин тому много: плохая экология, нерациональное питание, неправильный образ и ускоренный ритм жизни, вредные привычки и неблагоприятные условия труда, отсутствие полноценного отдыха. Потому препараты для лечения жкт знакомы всем. По статистике, к 30 годам каждый из нас имеет пару-тройку заболеваний пищеварительной системы в анамнезе. Под патологией жкт в современной медицине принято считать любое нарушение функционирования органов пищеварительного тракта. Препараты для жкт могут понадобиться при патологии ротовой полости, глотки, пищевода, желудка или одного из отделов кишечника.

Основные симптомы и подбор лекарственных средств

Не важно, будь то функциональное или органическое нарушение функций гастроэнтерологической системы. Препараты для желудка и кишечника стоит подбирать, опираясь на жалобы и клиническую картину заболевания. Основные проявления всегда одни и те же:

Выбор лекарства для лечения кишечника, желудка или любого другого отдела пищеварительной системы должен делать лечащий врач, или фармацевт в аптеке. В противном случае можно только усугубить состояние пациента. Современная медицина предусматривает тщательный опрос, осмотр, проведение необходимых лабораторных методов исследования. И только после этого – обоснованный выбор лекарства для жкт. К примеру, препараты из группы антибиотиков помогут излечить патологию инфекционного характера. Но, в то же время, способны навредить при неинфекционном заболевании. Стоит помнить, что лекарство для желудка и кишечника должно не только облегчить состояние. Важно разобраться в первопричине недуга, принять все возможные меры, чтобы предотвратить рецидив и избежать осложнений.

Аптечная сеть Viridis – оптимальное соотношение цены и качества

Денди-Фарм – отечественная фармацевтическая компания. В Украине мы известны уже не первый год. За время своего существования компания стала популярной среди широкого круга населения. Нас знают и любят за оптимальное соотношение цена/качество. Широкий ассортимент недорогих медикаментозных препаратов, постоянные акционные предложения и системы скидок обеспечили нам признание наших клиентов. Их число постоянно возрастает. Стационарные аптеки Viridis открыты в Харьковской, Черниговской, Житомирской и Киевской области. Успешно функционирует фирменная интернет аптека, где можно заказать необходимые рецептурные и/или безрецептурные лекарства в режиме онлайн. Наши консультанты-фармацевты помогут подобрать наиболее подходящий препарат в каждом индивидуальном случае. Они же сообщат всю интересующую вас информацию. Выкупить свой заказ можно по любому удобному для вас адресу стационарной аптеки Viridis. Вы можете не опасаться приобрести подделку, или просроченные медикаменты. Наша фирма сотрудничает только с надежными поставщиками, без всякого риска нарваться на дешевый некачественный продукт и принести вред не только вашему кошельку, но и здоровью.