ДЕ-НОЛ ТАБ.120МГ №56 купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ДЕ-НОЛ ТАБ.120МГ №56 купить в Киеве

Артикул: 9332
Производитель: АСТЕЛЛАС ФАРМА ЮРОП Б.В.
Выберите нужную аптеку:
Производитель: АСТЕЛЛАС ФАРМА ЮРОП Б.В.
ATC: A02BX05
Международное название: Bismuth subcitrate
Действующие вещество: вісмуту субцитрату колоїдного еквівалентного 120 мг Ві2О3, який міститься у розчині сухого вісмуту субцитрату
Применение: Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, гастрит; хронічний гастрит і гастродуоденіт у фазі загострення; функціональна диспепсія; ерозивно-виразкові ураження слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІН С Т Р У К Ц І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ДЕ-НОЛ®

(DE-NOL®)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: вісмутусубцитратколоїдний;

1 таблеткамістить: вісмутусубцитратуколоїдногоеквівалентного120 мг Ві2О3, якийміститься урозчині сухоговісмутусубцитрату;

допоміжніречовини:крохмалькукурудзяний,повідон,калію полакрилін,макрогол 6000,магніюстеарат,гіпромелоза.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіплівковоюоболонкою.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника. АстелласФарма ЮропБ.В./Astellas Pharma Europe B. V.

Хогемат2, 7942 ДЖ Меппел,Нідерланди/Hogemaat2, 7942 JG Meppel, the Netherlands.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засобидлялікуванняпептичноївиразки тагастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.Вісмутусубцитрат. КодАТС А02В Х05.

У кисломусередовищішлункапрепарат утворюєна поверхнівиразок іерозійзахисну плівку,що сприяє їхрубцюванню ізахищає відвпливушлунковогосоку;збільшуєсинтезпростагландинуЕ2, стимулюєутворення слизуібікарбонатів,призводитьдо накопиченняепідермальногофактораросту в зонідефекту,знижуєактивністьпепсину іпепсиногену.Препарат маєбактерициднуактивністьщодо Helicobacter pylori.

Препаратпрактично невсмоктуєтьсязі шлунково-кишковоготракту; лишенезначна кількістьактивноїречовини надходитьу кров таекскретуєтьсяіз сечею, прицьомуконцентраціявісмуту уплазмі післязакінченнялікуванняшвидко знижується.Виводитьсяпереважно зфекаліями.

 

Показаннядлязастосування.Виразковахворобашлунка ідванадцятипалоїкишки,гастрит, у томучисліспричинені Helicobacter pylori (ускладі схемантихелікобактерноїтерапії);хронічнийгастрит ігастродуоденіту фазізагострення,в тому числіспричинений Helicobacter pylori.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдо активноїсубстанціїабо до будь-якоїдопоміжноїречовини. Тяжканиркованедостатність.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.Можливазміназабарвленнякалу у чорнийколір, утакому разіпотрібнозвернутисяза консультацієюдо лікаря. Неслідприймати антацидніпрепарати тавживатимолоко запівгодини доі черезпівгодини післяприйомупрепарату,оскількинаявнийшлунковийсік потрібендляформування захисногошару.

Тривалезастосуваннясполуквісмуту не рекомендуєтьсячерезвиникнення урідкіснихвипадкахенцефалопатії.При дотриманнірекомендованогорежимуприйому препаратуризиквиникненняцьогопобічногоефекту дужемалий, однакпротягомприйомуцьогопрепарату нерекомендуєтьсяприйматиіншіпрепарати, щомістятьвісмут. 

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабогодуваннягруддю.  Нерекомендовано.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Немаєданих провплив Де-Нолу® наздатністькеруватитранспортнимизасобами абоіншимимеханізмами.Однак подібнийвплив Де-Нолу®малоймовірний.

 

Діти. Де-Нол®можназастосовуватидітям вікомвід 4 років.  

 

Спосібзастосуваннята дози. Дорослимі дітям вікомвід 14 роківпризначатипо 1 таблетці 4рази на добуза 30 хвилин доїди та на нічабо по 2таблетки 2рази на добу.

Дітямвіком від 8 до 14років призначатипо 1 таблетці 2рази на добуза 30 хвилин доїди.

Дітямвіком від 4 до 8років призначатиу дозі 8мг/кг/добу;добове дозуваннярозподілятина 2 прийоми,але не більше2 таблеток надобу.

Таблетки  необхідно запивати невеликою кількістю  води.  Тривалість  курсу лікування –4-8 тижнів.Протягомнаступних 8тижнів не слідприйматипрепарати,які містятьвісмут.

Принаявності Helicobacter pyloriвикористовуватиу схемахлікування:

приквадротерапіїрекомендуєтьсяпоєднанняприйомуДе-Нола® 120 мг4 рази на добузтетрацикліном500 мг 4 рази надобу,метронідазолом500 мг 3 рази надобу та інгібіторомпротонноїпомпи(омепразолом,ланзапразолом,рабепразолом,пантопразоломабоезомепразолом)у стандартнійтерапевтичнійдозі 2 рази надобу.

Тривалістькомбінованоїтерапії – 10-14днів.

Дляполіпшеннярегенераціївиразкового дефектуможливеподальшелікуванняДе-Нолом®:по 1 таблетці 4рази на добуза 30 хвилин досніданку,обіду івечері, 4-й раз– перед сном.Загальнатривалістьтерапії Де-Нолом®– до 6 тижнів(максимум – 8тижнів).

 

Передозування.Трапляєтьсяу разічастогоприйомувеликих дозпрепарату таможепроявлятисячерез 10 днівсимптомами,характернимидля нирковоїнедостатності(підвищення рівнявісмуту уплазмікрові).

Отруєннядимеркаптосукциновою і димеркаптопропаносульфоновойкислотою є, яквідомо, симптомами,щовикликаютьгостреабо хронічнепередозуваннявісмуту.

Лікуванняполягає упромиваннішлунка з наступнимприйомом дозактивованоговугілля таосмотичнихпроноснихзасобів.Абсорбціявісмуту якдодатковелікуваннянеобов'язкова.При супутніхтяжких захворюванняхнирок слідпроводитигемодіаліз.

 

Побічніефекти.

Дуже часто (> 10%)

З бокутравноготракту:  випорожненнячорного кольору.

Нечасто (> 0,1 %, < 1 %)

З бокутравноготракту:  нудота,блювання,запор,діарея.

Збоку шкіри іпідшкірноїклітковини:висипання,свербіж.

Частотаневідома:

Збоку імунноїсистеми:анафілактичнареакція.

 

Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій. Ніякихінших ліків,їжі або напоїв,антацидівмолока,фруктів абофруктовихсоків не слідспоживати запівгодини доабо післяприйому Де-Нолу®,так як вониможутьзмінюватийого дію.

Зменшуєвсмоктуваннятетрациклінів;одночасне застосуванняпрепаратів,що містятьвісмут(вікаліну,вікаїру,ротеру),підвищуєризикнадмірногозбільшенняконцентраціївісмуту укрові.

 

 

Фармацевтичніхарактеристики.

Основніфізико-хімічнівластивості.Таблеткикруглі,двоопуклі,білого зкремовимвідтінкомкольору, знаписом “gbr 152” з

Нет аналогов