ДОМИДОН ТАБ. 10МГ №10 купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ДОМИДОН ТАБ. 10МГ №10 купить в Житомире

Артикул: 9478
Производитель: ФАРМАК ОАО
Нет в продаже
Производитель: ФАРМАК ОАО
ATC: A03FA03
Международное название: Domperidone
Действующие вещество: домперидону 10 мг
Применение: Нудота, блювання, гикавка різного генезу; післяопераційна гіпотонія та атонія шлунка і кішечнику, дискінезія жовчовидільних шляхів, метеоризм, рефлюкс-езофагіт, холецистит, холангіт, різні види диспепсії тощо.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

 длямедичногозастосуваннялікарськогозасобу

 

ДОМІДОН®

(DOMIDONЕ)

 

Склад:

діючаречовина: domperidone;

1таблеткаміститьдомперидону10 мг;

допоміжніречовини: лактоза,моногідрат;крохмалькукурудзяний;целюлозамікрокристалічна;крохмаль прежелатинізований;повідон;магніюстеарат.

Плівковаоболонка: Sepifilm 752 Blanc(гідроксипропілметилцелюлоза,целюлоза мікрокристалічна,поліетиленгліколь(макрогол 40),титанудіоксид (Е 171)).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

Основніфізико-хімічнівластивості: таблетки,вкритіплівковоюоболонкою,білого абомайже білогокольору,круглоїформи здвоопуклоюповерхнею.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби,щозастосовуютьсяу разіфункціональнихшлунково-кишковихрозладів. Стимуляториперистальтики.Код АТХA03F А03.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Домперидон– антагоністдофаміну, щомаєпротиблювальнівластивості.Домперидоннезначноюміроюпроникаєкрізь гематоенцефалічнийбар’єр.Застосуваннядомперидонудуже рідкосупроводжуєтьсяекстрапіраміднимипобічнимиреакціями,особливо удорослих, аледомперидон стимулюєвиділенняпролактину згіпофіза. Йогопротиблювальнадія, можливо,зумовленапоєднаннямпериферичної(гастрокінетичної)дії таантагонізмудорецепторівдофаміну утригернійзоніхеморецепторів,що знаходитьсяпозагематоенцефалічнимбар’єром у заднійділянці (area postrema). Дослідженняна тваринах,а такожнизькі концентрації,щовизначалисяу мозку,вказують напереважнопериферичнудію домперидонуна рецепторидофаміну.

Дослідженняпоказали, щов людини призастосуванні внутрішньодомперидонпідвищуєтиск у нижніхвідділахстравоходу, покращуєантродуоденальнумоторику таприскорює звільненняшлунка.Домперидонне впливає нашлунковусекрецію.

Фармакокінетика.

Домперидоншвидкоабсорбуєтьсяприпероральномуприйомінатще,максимальнаконцентраціяв плазмікровідосягаєтьсяприблизно через30-60 хвилин.Низькаабсолютнабіодоступністьпероральногодомперидону(приблизно 15 %)зумовленаекстенсивнимметаболізмомпершогопроходженняу стінцікишечнику тав печінці.Хоча уздоровихлюдейбіодоступністьдомперидонузбільшуєтьсяпри прийоміпісля їди,хворим зіскаргамишлунково-кишковогохарактеруслідприйматидомперидонза 15-30 хвилин доїди. Зниженакислотністьшлунка зменшуєабсорбціюдомперидону.  Біодоступністьприпероральномуприйомі препаратузменшуєтьсяпісляпопередньогоприйомуциметидинуабо натріюбікарбонату.Припероральномуприйоміпрепарату післяїдимаксимальнаабсорбціядещоуповільнюється,а площа під кривою(AUС)дещозбільшується.

Припероральномуприйомідомперидонне акумулюєтьсяі не індукуєвласнийобмін; максимальнийрівень уплазмі кровічерез 90 хвилин(21 нг/мл) післядвотижневогопероральногоприйому по 30мг на добубув майжетаким же, якпісляприйомупершої дози (18нг/мл).Домперидон на91-93 %зв’язуєтьсяз білкамиплазми крові.Дослідженнярозподілудомперидону,що були проведеніна тваринахза допомогоюпрепарату,міченогорадіоактивнимізотопом,показалийого значнийрозподіл утканинах, аленизькуконцентраціюу мозку. У тварин невеликікількостіпрепаратупроникаютькрізьплаценту.

Домперидоншвидко таекстенсивнометаболізуєтьсяу печінцішляхомгідроксилюваннята       N-деалкілування.Дослідженняметаболізму in vitro здіагностичнимінгібіторомпоказали, що CYP3A4 єголовноюформоюцитохрому Р450,залученою до N-деалкілування,а CYP3A4, CYP1A2 та CYP2Е1берутьучасть вароматичномугідроксилюваннідомперидону.

Виведенняізсечею такаломстановитьвідповідно 31та 66 % пероральноїдози.Виділенняпрепарату внезміненомувиглядістановитьневеликийвідсоток (10 % з каломта приблизно1 % ізсечею).Періоднапіввиведенняз плазми кровіпісляприйомуразової дозистановить 7-9годин уздорових добровольців, алеподовжений ухворих із тяжкоюнирковоюнедостатністю.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Дляполегшеннясимптомівнудоти таблювання, щотриваютьменше 48 годин.

 

Протипоказання.

Домідон®пр

Нет аналогов