ДОМРИД ТАБ. 10МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ДОМРИД ТАБ. 10МГ №10

Артикул: 9470
Бренд: КУСУМ ФАРМ
Выберите аптеку :
Производитель: КУСУМ ФАРМ
ATC: A03FA03
Международное название: Domperidone
Содержание: домперидону малеат еквівалентно домперидону 10 мг
Применение: Уповільнене випорожнення шлунка, шлунково-стравохідний рефлюкс,езофагіт: відчуття переповнення,здуття шлунка; відрижка,метеоризм;печія з відрижкою. Нудота і блювання функціонального, органічного походження та спричинені променевою або лікарською терапією

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ДОМРИДÒ

 

Склад:

діючаречовина: domperidone maleate;

1таблеткаміститьдомперидонумалеат еквівалентнодомперидону10 мг;

допоміжніречовини: целюлозамікрокристалічна,натрію кроскармелоза,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,магнію стеарат,Opadry II 31 G58920 білий*.

*Opadry II 31 G 58920білий:гіпромелоза,лактозимоногідрат, титанудіоксид (Е 171),поліетиленгліколь,тальк.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

 

Основніфізико-хімічнівластивості: круглідвоопуклітаблетки,вкритіоболонкоюбілогокольору.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Стимуляториперистальтики. КодАТХ А03F A03.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Домперидон– антагоністдофаміну зпротиблювальнимивластивостями.Домперидоннезначноюмірою проникаєкрізьгематоенцефалічнийбар'єр. Застосуваннядомперидонудуже рідкосупроводжуєтьсяекстрапіраміднимипобічними діями,особливо удорослих, аледомперидон стимулюєвиділенняпролактину згіпофіза. Йогопротиблювальнадія, можливо, зумовленапоєднаннямпериферичної(гастрокінетичної)дії таантагонізмудо рецепторівдофаміну утригернійзоніхеморецепторів,щознаходитьсяпозагематоенцефалічнимбар’єром узадній ділянці (area postrema).Дослідженняна тваринах,а такожнизькіконцентрації,щовизначалисьу мозку,вказують напереважнопериферичнудіюдомперидонуна рецепторидофаміну.

Дослідженняу людинипоказали, щопри застосуваннівнутрішньодомперидонпідвищуєтиск у нижніхвідділахстравоходу, покращуєантродуоденальнумоторику таприскорюєзвільненняшлунка.Домперидонне впливає нашлунковусекрецію.

Фармакокінетика.

Домперидоншвидкоабсорбуєтьсяпри пероральномуприйомінатще,максимальнаконцентраціяуплазмі крові досягаєтьсяприблизночерез 30-60 хв.Низькаабсолютнабіодоступністьпероральногодомперидону(приблизно 15 %) зумовленаекстенсивнимметаболізмомпершогопроходженняу стінцікишечнику та упечінці. Хочау здоровихлюдейбіодоступністьдомперидонузбільшуєтьсяпри прийоміпісля їди, хворим зіскаргами нашлунково-кишковийтракт слідприйматидомперидонза 15-30 хв до їди.Зниженакислотністьшлунказменшує абсорбціюдомперидону.Припероральномуприйоміпрепаратупісля їдимаксимальнаабсорбціядещоуповільнюється.

Припероральномуприйомі домперидоннеакумулюєтьсяі не індукуєвласнийобмін;максимальнийрівень уплазмі крові через90 хв (21 нг/мл)післядвотижневогопероральногоприйому по 30мг на деньбув майже такимсамим,як післяприйомупершої дози (18нг/мл). Домперидонна 91-93 %зв’язуєтьсяз білкамиплазми крові.Дослідженнярозподілудомперидону,що булипроведені натваринах задопомогоюпрепарату,міченогорадіоактивнимізотопом, показалийого значнийрозподіл утканинах, аленизькуконцентраціюумозку. У тваринневеликікількостіпрепаратупроникаютькрізьплаценту.

Домперидоншвидко таекстенсивнометаболізуєтьсяу печінцішляхомгідроксилюваннята N-деалкілування.

Виведенняізсечею такаломстановитьвідповідно 31 % та 66 %відпероральноїдози.Виділенняпрепарату унезміненомувиглядістановитьневеликийвідсоток (10 % зкалом таприблизно 1 % – ізсечею).Періоднапіввиведенняз плазми кровіпісляприйомуразової дозистановить 7-9годин уздорових добровольців,алеподовжений ухворих із тяжкоюнирковоюнедостатністю.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Дляполегшеннясимптомівепігастральногодискомфортута печії, щоспостерігаютьсяпісля їди,таких яквідчуттяпереповненостішлунка,нудота,здуття вепігастральнійділянці тавідрижка.

Дляполегшеннясимптомівнудоти таблювання, щотриваютьменше 48 годин.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо препаратута йогокомпонентів.

Пролактин-секретуючапухлинагіпофіза (пролактинома).

Шлунково-кишковакровотеча,механічна непрохідністьабоперфораціякишечнику, прияких стимуляціяруховоїфункціїшлунка можебути небезпечною.

Тяжкі абопомірніпорушенняфункції печінкита/або нирок.

Протипоказанеодночаснезастосуваннякетоконазолу,еритроміцинуабо іншихсильнодіючихінгібіторів CYP3A4,лікарськихзасобів, якіподовжуютьінтервал QT,таких якфлуконазол,вориконазол,кларитроміцин,аміодарон,телітроміцин.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Антихолінергічніпрепаратиможуть нейтралізуватидіюдомперидону.Біодоступністьпрепаратузменшуєтьсяпри прийомійого післяциметидинуабо натрію гідрокарбонату.Не слідприйматиантацидні таантисекреторніпрепаратиодночасно зпрепаратомДомрид®,оскількивонизнижуютьйогобіодоступністьпісляприйомувнутрішньо.

Головнийшляхметаболічнихперетворень домперидонупроходить зучастюізоферменту CYP3A4системицитохрому Р450,тому приодночасномузастосуваннідомперидонуі лікарських засобів,які значноінгібуютьцей ізофермент,можливепідвищеннярівнядомперидонуу плазмікрові.Прикладамиінгібіторівізоферменту CYP3A4 єнаступнілікарськізасоби:протигрибковіпрепаратиазоловогоряду(флуконазол,інтраконазол,кетоконазол,вориконазол),антибіотикигрупимакролідів(кларитроміцин,еритроміцин),інгібіториВІЛ-протеази(ампренавір,атазанавір,фозампренавір,індинавір,нелфінавір,ритонавір,саквінавір),антагоністикальцію(дилтіазем,верапаміл),аміодарон,апрепітант,нефазодон, телітроміцин.

Приодночасномузастосуванніпрепарату зм-холінолітикамиінаркотичнимианалгетикамизнижуєтьсявпливдомперидонунамоторно-евакуаторнудіяльністьшлунка ікишечнику.

Одночаснезастосуваннязкетоконазолом,еритроміциномабо іншимипотенційнимиінгібіторамиCYP3A04можепризводитидоподовженняінтервалу QT.

Приодночасномузастосуваннідомперидонуу дозі 10 мг 4 разина день такетоконазолуу дозі 200 мгдвічі на деньспостерігаєтьсяподовженняінтервалу QTна 10-20 мсек. Примонотерапіїдомперидономяк ваналогічнихдозуваннях,так і при прийомідобової дозиу 160 мг (що у дварази вище ма

Нет аналогов