ДОМРИД ТАБ. 10МГ №10 купить в Харькове Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ДОМРИД ТАБ. 10МГ №10 купить в Харькове

Артикул: 9470
Бренд: КУСУМ ФАРМ
Нет в продаже
Производитель: КУСУМ ФАРМ
ATC: A03FA03
Международное название: Domperidone
Содержание: домперидону малеат еквівалентно домперидону 10 мг
Применение: Уповільнене випорожнення шлунка, шлунково-стравохідний рефлюкс,езофагіт: відчуття переповнення,здуття шлунка; відрижка,метеоризм;печія з відрижкою. Нудота і блювання функціонального, органічного походження та спричинені променевою або лікарською терапією

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ДОМРИДÒ

 

Склад:

діючаречовина: domperidone maleate;

1таблеткаміститьдомперидонумалеат еквівалентнодомперидону10 мг;

допоміжніречовини: целюлозамікрокристалічна,натрію кроскармелоза,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,магнію стеарат,Opadry II 31 G58920 білий*.

*Opadry II 31 G 58920білий:гіпромелоза,лактозимоногідрат, титанудіоксид (Е 171),поліетиленгліколь,тальк.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

 

Основніфізико-хімічнівластивості: круглідвоопуклітаблетки,вкритіоболонкоюбілогокольору.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Стимуляториперистальтики. КодАТХ А03F A03.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Домперидон– антагоністдофаміну зпротиблювальнимивластивостями.Домперидоннезначноюмірою проникаєкрізьгематоенцефалічнийбар'єр. Застосуваннядомперидонудуже рідкосупроводжуєтьсяекстрапіраміднимипобічними діями,особливо удорослих, аледомперидон стимулюєвиділенняпролактину згіпофіза. Йогопротиблювальнадія, можливо, зумовленапоєднаннямпериферичної(гастрокінетичної)дії таантагонізмудо рецепторівдофаміну утригернійзоніхеморецепторів,щознаходитьсяпозагематоенцефалічнимбар’єром узадній ділянці (area postrema).Дослідженняна тваринах,а такожнизькіконцентрації,щовизначалисьу мозку,вказують напереважнопериферичнудіюдомперидонуна рецепторидофаміну.

Дослідженняу людинипоказали, щопри застосуваннівнутрішньодомперидонпідвищуєтиск у нижніхвідділахстравоходу, покращуєантродуоденальнумоторику таприскорюєзвільненняшлунка.Домперидонне впливає нашлунковусекрецію.

Фармакокінетика.

Домперидоншвидкоабсорбуєтьсяпри пероральномуприйомінатще,максимальнаконцентраціяуплазмі крові досягаєтьсяприблизночерез 30-60 хв.Низькаабсолютнабіодоступністьпероральногодомперидону(приблизно 15 %) зумовленаекстенсивнимметаболізмомпершогопроходженняу стінцікишечнику та упечінці. Хочау здоровихлюдейбіодоступністьдомперидонузбільшуєтьсяпри прийоміпісля їди, хворим зіскаргами нашлунково-кишковийтракт слідприйматидомперидонза 15-30 хв до їди.Зниженакислотністьшлунказменшує абсорбціюдомперидону.Припероральномуприйоміпрепаратупісля їдимаксимальнаабсорбціядещоуповільнюється.

Припероральномуприйомі домперидоннеакумулюєтьсяі не індукуєвласнийобмін;максимальнийрівень уплазмі крові через90 хв (21 нг/мл)післядвотижневогопероральногоприйому по 30мг на деньбув майже такимсамим,як післяприйомупершої дози (18нг/мл). Домперидонна 91-93 %зв’язуєтьсяз білкамиплазми крові.Дослідженнярозподілудомперидону,що булипроведені натваринах задопомогоюпрепарату,міченогорадіоактивнимізотопом, показалийого значнийрозподіл утканинах, аленизькуконцентраціюумозку. У тваринневеликікількостіпрепаратупроникаютькрізьплаценту.

Домперидоншвидко таекстенсивнометаболізуєтьсяу печінцішляхомгідроксилюваннята N-деалкілування.

Виведенняізсечею такаломстановитьвідповідно 31 % та 66 %відпероральноїдози.Виділенняпрепарату унезміненомувиглядістановитьневеликийвідсоток (10 % зкалом таприблизно 1 % – ізсечею).Періоднапіввиведенняз плазми кровіпісляприйомуразової дозистановить 7-9годин уздорових добровольців,алеподовжений ухворих із тяжкоюнирковоюнедостатністю.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Дляполегшеннясимптомівепігастральногодискомфортута печії, щоспостерігаютьсяпісля їди,таких яквідчуттяпереповненостішлунка,нудота,здуття вепігастральнійділянці тавідрижка.

Дляполегшеннясимптомівнудоти таблювання, щотриваютьменше 48 годин.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо препаратута йогокомпонентів.

Пролактин-секретуючапухлинагіпофіза (пролактинома).

Шлунково-кишковакровотеча,механічна непрохідністьабоперфораціякишечнику, прияких стимуляціяруховоїфункціїшлунка можебути небезпечною.

Тяжкі абопомірніпорушенняфункції печінкита/або нирок.

Протипоказанеодночаснезастосуваннякетоконазолу,еритроміцинуабо іншихсильнодіючихінгібіторів CYP3A4,лікарськихзасобів, якіподовжуютьінтервал QT,таких якфлуконазол,вориконазол,кларитроміцин,аміодарон,телітроміцин.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Антихолінергічніпрепаратиможуть нейтралізуватидіюдомперидону.Біодоступністьпрепаратузменшуєтьсяпри прийомійого післяциметидинуабо натрію гідрокарбонату.Не слідприйматиантацидні таантисекреторніпрепаратиодночасно зпрепаратомДомрид®,оскількивонизнижуютьйогобіодоступністьпісляприйомувнутрішньо.

Головнийшляхметаболічнихперетворень домперидонупроходить зучастюізоферменту CYP3A4системицитохрому Р450,тому приодночасномузастосуваннідомперидонуі лікарських засобів,які значноінгібуютьцей ізофермент,можливепідвищеннярівнядомперидонуу плазмікрові.Прикладамиінгібіторівізоферменту CYP3A4 єнаступнілікарськізасоби:протигрибковіпрепаратиазоловогоряду(флуконазол,інтраконазол,кетоконазол,вориконазол),антибіотикигрупимакролідів(кларитроміцин,еритроміцин),інгібіториВІЛ-протеази(ампренавір,атазанавір,фозампренавір,індинавір,нелфінавір,ритонавір,саквінавір),антагоністикальцію(дилтіазем,верапаміл),аміодарон,апрепітант,нефазодон, телітроміцин.

Приодночасномузастосуванніпрепарату зм-холінолітикамиінаркотичнимианалгетикамизнижуєтьсявпливдомперидонунамоторно-евакуаторнудіяльністьшлунка ікишечнику.

Одночаснезастосуваннязкетоконазолом,еритроміциномабо іншимипотенційнимиінгібіторамиCYP3A04можепризводитидоподовженняінтервалу QT.

Приодночасномузастосуваннідомперидонуу дозі 10 мг 4 разина день такетоконазолуу дозі 200 мгдвічі на деньспостерігаєтьсяподовженняінтервалу QTна 10-20 мсек. Примонотерапіїдомперидономяк ваналогічнихдозуваннях,так і при прийомідобової дозиу 160 мг (що у дварази вище ма

Нет аналогов