ДОМРИД ТАБ. 10МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ДОМРИД ТАБ. 10МГ №10

Артикул: 9470
Бренд: КУСУМ ФАРМ
Нет в продаже
Производитель: КУСУМ ФАРМ
ATC: A03FA03
Международное название: Domperidone
Содержание: домперидону малеат еквівалентно домперидону 10 мг
Применение: Уповільнене випорожнення шлунка, шлунково-стравохідний рефлюкс,езофагіт: відчуття переповнення,здуття шлунка; відрижка,метеоризм;печія з відрижкою. Нудота і блювання функціонального, органічного походження та спричинені променевою або лікарською терапією

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ДОМРИДÒ

 

Склад:

діючаречовина: domperidone maleate;

1таблеткаміститьдомперидонумалеат еквівалентнодомперидону10 мг;

допоміжніречовини: целюлозамікрокристалічна,натрію кроскармелоза,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,магнію стеарат,Opadry II 31 G58920 білий*.

*Opadry II 31 G 58920білий:гіпромелоза,лактозимоногідрат, титанудіоксид (Е 171),поліетиленгліколь,тальк.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

 

Основніфізико-хімічнівластивості: круглідвоопуклітаблетки,вкритіоболонкоюбілогокольору.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Стимуляториперистальтики. КодАТХ А03F A03.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Домперидон– антагоністдофаміну зпротиблювальнимивластивостями.Домперидоннезначноюмірою проникаєкрізьгематоенцефалічнийбар'єр. Застосуваннядомперидонудуже рідкосупроводжуєтьсяекстрапіраміднимипобічними діями,особливо удорослих, аледомперидон стимулюєвиділенняпролактину згіпофіза. Йогопротиблювальнадія, можливо, зумовленапоєднаннямпериферичної(гастрокінетичної)дії таантагонізмудо рецепторівдофаміну утригернійзоніхеморецепторів,щознаходитьсяпозагематоенцефалічнимбар’єром узадній ділянці (area postrema).Дослідженняна тваринах,а такожнизькіконцентрації,щовизначалисьу мозку,вказують напереважнопериферичнудіюдомперидонуна рецепторидофаміну.

Дослідженняу людинипоказали, щопри застосуваннівнутрішньодомперидонпідвищуєтиск у нижніхвідділахстравоходу, покращуєантродуоденальнумоторику таприскорюєзвільненняшлунка.Домперидонне впливає нашлунковусекрецію.

Фармакокінетика.

Домперидоншвидкоабсорбуєтьсяпри пероральномуприйомінатще,максимальнаконцентраціяуплазмі крові досягаєтьсяприблизночерез 30-60 хв.Низькаабсолютнабіодоступністьпероральногодомперидону(приблизно 15 %) зумовленаекстенсивнимметаболізмомпершогопроходженняу стінцікишечнику та упечінці. Хочау здоровихлюдейбіодоступністьдомперидонузбільшуєтьсяпри прийоміпісля їди, хворим зіскаргами нашлунково-кишковийтракт слідприйматидомперидонза 15-30 хв до їди.Зниженакислотністьшлунказменшує абсорбціюдомперидону.Припероральномуприйоміпрепаратупісля їдимаксимальнаабсорбціядещоуповільнюється.

Припероральномуприйомі домперидоннеакумулюєтьсяі не індукуєвласнийобмін;максимальнийрівень уплазмі крові через90 хв (21 нг/мл)післядвотижневогопероральногоприйому по 30мг на деньбув майже такимсамим,як післяприйомупершої дози (18нг/мл). Домперидонна 91-93 %зв’язуєтьсяз білкамиплазми крові.Дослідженнярозподілудомперидону,що булипроведені натваринах задопомогоюпрепарату,міченогорадіоактивнимізотопом, показалийого значнийрозподіл утканинах, аленизькуконцентраціюумозку. У тваринневеликікількостіпрепаратупроникаютькрізьплаценту.

Домперидоншвидко таекстенсивнометаболізуєтьсяу печінцішляхомгідроксилюваннята N-деалкілування.

Виведенняізсечею такаломстановитьвідповідно 31 % та 66 %відпероральноїдози.Виділенняпрепарату унезміненомувиглядістановитьневеликийвідсоток (10 % зкалом таприблизно 1 % – ізсечею).Періоднапіввиведенняз плазми кровіпісляприйомуразової дозистановить 7-9годин уздорових добровольців,алеподовжений ухворих із тяжкоюнирковоюнедостатністю.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Дляполегшеннясимптомівепігастральногодискомфортута печії, щоспостерігаютьсяпісля їди,таких яквідчуттяпереповненостішлунка,нудота,здуття вепігастральнійділянці тавідрижка.

Дляполегшеннясимптомівнудоти таблювання, щотриваютьменше 48 годин.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо препаратута йогокомпонентів.

Пролактин-секретуючапухлинагіпофіза (пролактинома).

Шлунково-кишковакровотеча,механічна непрохідністьабоперфораціякишечнику, прияких стимуляціяруховоїфункціїшлунка можебути небезпечною.

Тяжкі абопомірніпорушенняфункції печінкита/або нирок.

Протипоказанеодночаснезастосуваннякетоконазолу,еритроміцинуабо іншихсильнодіючихінгібіторів CYP3A4,лікарськихзасобів, якіподовжуютьінтервал QT,таких якфлуконазол,вориконазол,кларитроміцин,аміодарон,телітроміцин.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Антихолінергічніпрепаратиможуть нейтралізуватидіюдомперидону.Біодоступністьпрепаратузменшуєтьсяпри прийомійого післяциметидинуабо натрію гідрокарбонату.Не слідприйматиантацидні таантисекреторніпрепаратиодночасно зпрепаратомДомрид®,оскількивонизнижуютьйогобіодоступністьпісляприйомувнутрішньо.

Головнийшляхметаболічнихперетворень домперидонупроходить зучастюізоферменту CYP3A4системицитохрому Р450,тому приодночасномузастосуваннідомперидонуі лікарських засобів,які значноінгібуютьцей ізофермент,можливепідвищеннярівнядомперидонуу плазмікрові.Прикладамиінгібіторівізоферменту CYP3A4 єнаступнілікарськізасоби:протигрибковіпрепаратиазоловогоряду(флуконазол,інтраконазол,кетоконазол,вориконазол),антибіотикигрупимакролідів(кларитроміцин,еритроміцин),інгібіториВІЛ-протеази(ампренавір,атазанавір,фозампренавір,індинавір,нелфінавір,ритонавір,саквінавір),антагоністикальцію(дилтіазем,верапаміл),аміодарон,апрепітант,нефазодон, телітроміцин.

Приодночасномузастосуванніпрепарату зм-холінолітикамиінаркотичнимианалгетикамизнижуєтьсявпливдомперидонунамоторно-евакуаторнудіяльністьшлунка ікишечнику.

Одночаснезастосуваннязкетоконазолом,еритроміциномабо іншимипотенційнимиінгібіторамиCYP3A04можепризводитидоподовженняінтервалу QT.

Приодночасномузастосуваннідомперидонуу дозі 10 мг 4 разина день такетоконазолуу дозі 200 мгдвічі на деньспостерігаєтьсяподовженняінтервалу QTна 10-20 мсек. Примонотерапіїдомперидономяк ваналогічнихдозуваннях,так і при прийомідобової дозиу 160 мг (що у дварази вище ма

Нет аналогов

Патология желудочно-кишечного тракта

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают лидирующую позицию в списке общей заболеваемости населения. Причин тому много: плохая экология, нерациональное питание, неправильный образ и ускоренный ритм жизни, вредные привычки и неблагоприятные условия труда, отсутствие полноценного отдыха. Потому препараты для лечения жкт знакомы всем. По статистике, к 30 годам каждый из нас имеет пару-тройку заболеваний пищеварительной системы в анамнезе. Под патологией жкт в современной медицине принято считать любое нарушение функционирования органов пищеварительного тракта. Препараты для жкт могут понадобиться при патологии ротовой полости, глотки, пищевода, желудка или одного из отделов кишечника.

Основные симптомы и подбор лекарственных средств

Не важно, будь то функциональное или органическое нарушение функций гастроэнтерологической системы. Препараты для желудка и кишечника стоит подбирать, опираясь на жалобы и клиническую картину заболевания. Основные проявления всегда одни и те же:

Выбор лекарства для лечения кишечника, желудка или любого другого отдела пищеварительной системы должен делать лечащий врач, или фармацевт в аптеке. В противном случае можно только усугубить состояние пациента. Современная медицина предусматривает тщательный опрос, осмотр, проведение необходимых лабораторных методов исследования. И только после этого – обоснованный выбор лекарства для жкт. К примеру, препараты из группы антибиотиков помогут излечить патологию инфекционного характера. Но, в то же время, способны навредить при неинфекционном заболевании. Стоит помнить, что лекарство для желудка и кишечника должно не только облегчить состояние. Важно разобраться в первопричине недуга, принять все возможные меры, чтобы предотвратить рецидив и избежать осложнений.

Аптечная сеть Viridis – оптимальное соотношение цены и качества

Денди-Фарм – отечественная фармацевтическая компания. В Украине мы известны уже не первый год. За время своего существования компания стала популярной среди широкого круга населения. Нас знают и любят за оптимальное соотношение цена/качество. Широкий ассортимент недорогих медикаментозных препаратов, постоянные акционные предложения и системы скидок обеспечили нам признание наших клиентов. Их число постоянно возрастает. Стационарные аптеки Viridis открыты в Харьковской, Черниговской, Житомирской и Киевской области. Успешно функционирует фирменная интернет аптека, где можно заказать необходимые рецептурные и/или безрецептурные лекарства в режиме онлайн. Наши консультанты-фармацевты помогут подобрать наиболее подходящий препарат в каждом индивидуальном случае. Они же сообщат всю интересующую вас информацию. Выкупить свой заказ можно по любому удобному для вас адресу стационарной аптеки Viridis. Вы можете не опасаться приобрести подделку, или просроченные медикаменты. Наша фирма сотрудничает только с надежными поставщиками, без всякого риска нарваться на дешевый некачественный продукт и принести вред не только вашему кошельку, но и здоровью.