Рецептурный
ФАМОТИДИН-ДАРНИЦА ТАБ. 20МГ №20 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ФАМОТИДИН-ДАРНИЦА ТАБ. 20МГ №20 купить в Ирпене

Артикул: 9238
Производитель: ДАРНИЦА ФФ ЗАО
Нет в продаже
Производитель: ДАРНИЦА ФФ ЗАО
ATC: A02BA03
Международное название: Famotidine
Действующие вещество: фамотидину 20 мг
Применение: Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки (лікування та профілактика рецидивів), гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші захворювання, що супроводжуються гіперсекрецією шлункового соку (наприклад, синдром Золлінгера-Еллісона).

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ФАМОТИДИН-ДАРНИЦЯ

(FAMOTIDINЕ-DARNITSA)

 

Склад:

діючаречовина:famotidine,

1таблеткаміститьфамотидину 20мг;

допоміжніречовини:лактозамоногідрат,целюлозамікрокристалічна,кросповідон,кремнію діоксидколоїднийбезводний,тальк,кислота стеаринова,сепіфілм 752білий.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засобидлялікуванняпептичноївиразки тагастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.АнтагоністиН2-рецепторів.Код АТС А02В А03.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Доброякіснавиразкашлунка.

Пептичнавиразкадванадцятипалоїкишки (лікуваннятапопередженнярецидивів).

Гіперсекреторністани, такіяк синдром Золлінгера– Еллісона.

Лікуваннягастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби(рефлюкс-езофагіт).

Профілактикарозвиткусимптомів таерозій абовиразкоутворення,асоційованихіз гастроезофагеальноюрефлюксноюхворобою.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо активноїречовини,іншихантагоністівH2-гістаміновихрецепторівабо іншихкомпонентівпрепарату.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Препаратє найбільшефективнимувечері передсном. Приприйоміфамотидинудвічі на добуодну дозуслідприйнятивранці, іншу– ввечеріперед сном.

Пептичнавиразкадванадцятипалоїкишки та шлунка (доброякісна).

2 таблеткипо 20 мгввечеріперед сном,протягом 4-8 тижнів.

Профілактикарецидивіввиразкидванадцятипалоїкишки.

Зметоюпрофілактикирецидивівпісля досягненнятерапевтичногоефектупризначаютьупідтримуючійдозі 1 таблетку 20 мгодноразовона нічпротягом 1-4тижнів.

Гастроезофагеальнарефлюкснахвороба (рефлюкс-езофагіт).

1 або 2таблетки по 20мг (залежно відтяжкостіхвороби) 2рази на добу.Лікуваннятриваєпротягом 6-12тижнів.

Пригастроезофагеальнійрефлюкснійхворобі,асоційованійз ерозивнимезофагітомабо виразкою,– 40 мг 2 рази надобупротягом 6-12тижнів.

Дляпрофілактикирецидивівсимптомів та ерозійабовиразкоутворення,асоційованихізгастроезофагеальноюрефлюксноюхворобою(підтримуючатерапія).

Призначаютьпо 20 мг 2 рази надобу.

СиндромЗоллінгера –Еллісона.

Дозупрепаратупідбираютьіндивідуально.Пацієнтам,яким ранішенепризначалиантисекреторнілікарськізасоби,призначаютьпочатковудозу 1таблетку по 20мг 4 рази на добу(кожні 6 годин).Пацієнтам,які ранішезастосовувалиінші антагоністиH2-рецепторівгістаміну,одразу можебути призначенавищапочатковадоза – 40 мгкожні 6 годин.Надалі дозукоригуютьзалежно відрівнясекреціїшлунковогосоку, а такожклінічногостанухворого.Лікування слідпроводити,покиспостерігаютьсяклінічнісимптомизахворювання.

Принеобхідностідобову дозузбільшують поступовозалежно відіндивідуальнихособливостей,поки не будедосягнутаоптимальнадоза.

Заіснуючимиданими,найвищі дозифамотидину,які приймалипацієнти зтяжкимиформамихвороби, становилидо 160 мг кожні 6годин.

Дозуванняпри нирковійнедостатності.

Якщокліренскреатинінуменше 30 мл/хв,рівенькреатиніну всироватцікрові – понад                 3 мг/100 мл,добову дозу препаратузнижують до 20мг абозбільшуютьінтервал міжприйомом до 36-48годин.

Лікуванняпрепаратомвідміняютьпоступовочерез ризикрозвиткусиндромурикошету прирізкійвідміні.

Дозуваннядля осіблітньоговіку.

Дляосіблітньоговіку непотрібножодногокоригуваннядози, завиняткомпацієнтів знирковоюнедостатністю.

 

Побічніреакції.

Збоку системикрові талімфатичноїсистеми:тромбоцитопенія,агранулоцитоз,панцитопенія,лейкопенія,нейтропенія.

Збокусерцево-судинноїсистеми: атріовентрикулярнаблокада,аритмія,зниженняартеріальноготиску,брадикардія,відчуттясерцебиття.

Збокуцентральноїнервовоїсистеми: головнийбіль,запаморочення, судоми,парестезія,розладирівноваги,психічніпорушення (збудження,галюцинації,сплутаністьсвідомості,депресія,страх, безсоння,сонливість,зниженнялібідо).

Збоку органівчуття: запаленнякон’юнктиви,дзвін увухах.

Збокутравноготракту: діарея,запор,метеоризм,біль уживоті, блювання,нудота,розладисмаку,анорексія,сухість уроті, гострийпанкреатит.

Збоку гепатобіліарноїсистеми:холестатичнажовтяниця,патологічнізміниактивностіпечінковихферментів,гепатит.

З бокудихальноїсистеми:обструкціядихальнихшляхів,бронхоспазм.

Збоку шкіри: тяжкішкірніреакції(синдромСтівенса – Джонсона,токсичнийепідермальнийнекроліз),акне,кропив’янка,висипання,втратаволосся,свербіж,почервоніння,сухістьшкіри, ексфоліативнийдерматит,алергічнийдерматит.

Алергічніреакції:анафілаксія,ангіоневротичнийнабряк.

Збокукістково-м’язовоїсистеми: м’язовіспазми, більу суглобах.

Збокурепродуктивноїсистеми тамолочнихзалоз: імпотенція,гінекомастія.

Загальнірозлади: підвищенавтомлюваність,підвищеннятемпературитіла.

 

Передозування.

Симптоми:можливіблювання,руховезбудження,тремор,зниженняартеріальноготиску,тахікардія,колапс.

Лікування:відмінапрепарату,індукціяблювання або/іпромиванняшлунка. Уразінеобхідностіпроводятьадекватнусимптоматичнуі підтримуючутерапію: присудомахвводять внутрішньовеннодіазепам, прибрадикарії –атропін, пришлуночковихаритміях –лідокаїн.Гемодіалізефективний.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

ПрепаратФамотидин-Дарницяне застосо&#

Нет аналогов