РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЛОСЕК ПОР. Д/ИНФ. 40МГ ФЛ. №5 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛОСЕК ПОР. Д/ИНФ. 40МГ ФЛ. №5

Артикул: 9278
Бренд: АСТРА ЗЕНЕКА
Нет в продаже
Производитель: АСТРА ЗЕНЕКА
ATC: A02BC01
Международное название: Omeprazole
Содержание: омепразолу натрію 42,6 мг, що еквівалентно омепразолу 40 мг
Применение: Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки; рефлюкс-езофагіт; синдром Золлінгера-Ел лісона.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗатверджЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ЛОСЕК

(LOSEC®)

 

Cклад: 1флаконміститьомепразолунатрію 42,6 мг, щоеквівалентноомепразолу 40мг;

діючаречовина:омепразол;

допоміжніречовини:динатріюедетатдигідрат,натріюгідроксид.

 

Лікарськаформа.  Ліофілізатдляприготуваннярозчину дляінфузій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засобидлялікуванняпептичноївиразки тагастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.Інгібіторипротонногонасоса.Код АТСА02В С01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

ЛОСЕКдлявнутрішньовенногозастосуванняпоказаний вякостіальтернативипероральнійтерапії принаступнихпоказаннях:

Дорослі

●Лікуваннявиразкидванадцятипалоїкишки

●Профілактикарецидивіввиразкидванадцятипалоїкишки

●Лікуваннявиразкишлунка

●Профілактикарецидивіввиразкишлунка

● Укомбінації звідповіднимиантибіотикамидляерадикації Helicobacter pylori (H. pylori)привиразковійхворобі

●Лікуваннявиразкишлунка ідванадцятипалоїкишки,пов’язаноїіззастосуваннямНПЗП

●Профілактикавиразкишлунка ідванадцятипалоїкишки,пов’язаноїіз застосуваннямНПЗП упацієнтів вкатегоріїризику

●Лікуваннярефлюкс-езофагіту

●Тривалелікуванняпацієнтів знеактивнимрефлюкс-езофагітом

●Лікуваннясимптоматичноїгастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби

● ЛікуваннясиндромуЗоллінгера-Еллісона

 

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдоомепразолу,заміщенихбензимідазолівабо добудь-якої здопоміжнихречовин.

Омепразол,як і іншіінгібіторипротонної помпи(ІПП), неповинензастосовуватисяодночасно знелфінавіром.

 

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дозування

Альтернативапероральнійтерапії

Упацієнтів,для якихпероральнаформа препаратуєнеприйнятною,рекомендуютьзастосовуватиЛосек в/в 40 мг одинраз на добувнутрішньовенно.У пацієнтівіз синдромомЗоллінгера-Еллісонарекомендованапочаткова дозапрепаратуЛосек, якувводятьвнутрішньовенно,становить 60мг на добу. Можевиникнутипотреба убільшвисоких добовихдозах, черезце дозу слідпідбиратиіндивідуально.Якщо дозаперевищує 60мг на добу, їїслід розділитипорівну надві частинита прийматидвічі надобу.

Лосекслід вводитивнутрішньовенноу виглядіінфузіїпротягом 20-30хвилин.

 

Інструкціящодовідновленняпрепарату передвведенням

Увесьвмісткожногофлакона слідрозчинитиприблизно воб’ємі 5 мл, апотімвідразу жрозвести воб’ємі до 100 мл.Необхідновикористовуватирозчин хлоридунатрію 9 мг/мл(0,9%) для інфузій аборозчинглюкози 50мг/мл (5%) дляінфузій. Стабільністьомепразолузалежить відрН розчинудля інфузії,тому длярозведенняне слідвикористовуватиіншийрозчинникабо іншу йогокількість.

Підготовка

1.        Задопомогоюшприцавідберіть 5мл розчину дляінфузії із 100мл пляшки абомішка для інфузії.

2.        Додайтецей об’єм дофлакону зліофілізованимомепразолом,ретельно перемішайте,переконавшись,що увесьомепразолрозчинився.

3.        Відберітьрозчиномепразолуназад у шприц.

4.        Перенесітьрозчин умішок абопляшку для інфузії.

5.        Повторітьетапи 1 – 4, щобпереконатися,що увесьоб'ємомепразолуперенесенийз флакона вмішок абопляшку дляінфузії.

Альтернативнийметодпідготовкирозчину для інфузійвеластичномуконтейнері

1.      Використайтедвостороннюголку-перехідникі приєднайтеїї доін’єкційноїмембранимішка дляінфузії.Підключітьінший кінецьголки дофлакона зліофілізованимомепразолом.

2.      Розчинітьсубстанціюомепразолушляхомпрокачуванняінфузійногорозчинувперед-назадміж мішкомдля інфузії іфлаконом.

3.      Переконайтесяу тому, щоувесьомепразол розчинився.

Розчиндля інфузіїнеобхідновикористатидляпроведеннявнутрішньовенноїінфузіїпротягом 20 - 30хвилин.

Будь-якийневикористанийпродукт абовідходиповинніутилізуватисявідповідно домісцевихвимог.

 

Особливікатеорііпацієнтів

Порушенняфункціїнирок

Корекціядози непотрібна упацієнтів зпорушеннямифункціїнирок.Порушенняфункціїпечінки

У пацієнтівіз порушеноюфункцієюпечінки можевиявитисядостатньоюдобова дозапрепарату 10-20мг.

Пацієнтилітньоговіку (> 65 років)

Корекціядози непотрібна упацієнтівлітнього віку.

Діти

ДосвідзастосуванняпрепаратуЛосек для в

Нет аналогов

Патология желудочно-кишечного тракта

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают лидирующую позицию в списке общей заболеваемости населения. Причин тому много: плохая экология, нерациональное питание, неправильный образ и ускоренный ритм жизни, вредные привычки и неблагоприятные условия труда, отсутствие полноценного отдыха. Потому препараты для лечения жкт знакомы всем. По статистике, к 30 годам каждый из нас имеет пару-тройку заболеваний пищеварительной системы в анамнезе. Под патологией жкт в современной медицине принято считать любое нарушение функционирования органов пищеварительного тракта. Препараты для жкт могут понадобиться при патологии ротовой полости, глотки, пищевода, желудка или одного из отделов кишечника.

Основные симптомы и подбор лекарственных средств

Не важно, будь то функциональное или органическое нарушение функций гастроэнтерологической системы. Препараты для желудка и кишечника стоит подбирать, опираясь на жалобы и клиническую картину заболевания. Основные проявления всегда одни и те же:

Выбор лекарства для лечения кишечника, желудка или любого другого отдела пищеварительной системы должен делать лечащий врач, или фармацевт в аптеке. В противном случае можно только усугубить состояние пациента. Современная медицина предусматривает тщательный опрос, осмотр, проведение необходимых лабораторных методов исследования. И только после этого – обоснованный выбор лекарства для жкт. К примеру, препараты из группы антибиотиков помогут излечить патологию инфекционного характера. Но, в то же время, способны навредить при неинфекционном заболевании. Стоит помнить, что лекарство для желудка и кишечника должно не только облегчить состояние. Важно разобраться в первопричине недуга, принять все возможные меры, чтобы предотвратить рецидив и избежать осложнений.

Аптечная сеть Viridis – оптимальное соотношение цены и качества

Денди-Фарм – отечественная фармацевтическая компания. В Украине мы известны уже не первый год. За время своего существования компания стала популярной среди широкого круга населения. Нас знают и любят за оптимальное соотношение цена/качество. Широкий ассортимент недорогих медикаментозных препаратов, постоянные акционные предложения и системы скидок обеспечили нам признание наших клиентов. Их число постоянно возрастает. Стационарные аптеки Viridis открыты в Харьковской, Черниговской, Житомирской и Киевской области. Успешно функционирует фирменная интернет аптека, где можно заказать необходимые рецептурные и/или безрецептурные лекарства в режиме онлайн. Наши консультанты-фармацевты помогут подобрать наиболее подходящий препарат в каждом индивидуальном случае. Они же сообщат всю интересующую вас информацию. Выкупить свой заказ можно по любому удобному для вас адресу стационарной аптеки Viridis. Вы можете не опасаться приобрести подделку, или просроченные медикаменты. Наша фирма сотрудничает только с надежными поставщиками, без всякого риска нарваться на дешевый некачественный продукт и принести вред не только вашему кошельку, но и здоровью.