РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЛОСЕПРАЗОЛ КАПС. 20МГ №14 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛОСЕПРАЗОЛ КАПС. 20МГ №14

Артикул: 9295
Бренд: ПРО.МЕД.ЦС.ПРАГА А.Т. ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Нет в продаже
Производитель: ПРО.МЕД.ЦС.ПРАГА А.Т. ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ATC: A02BC01
Международное название: Omeprazole
Содержание: 20 мг омепразолу
Применение: Виразкова хвороба шлунка та ДПК, реф люкс-езофагіт, с-м Золлінгера-Еллісона. Ерадикація Helicobacter pylori (у комбінації з антимікробними засобами). Профілактика аспіраційного синдрому при загальній анес тезії.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЛОСЕПРАЗОЛ®

 (LOSEPRAZOLâ)

 

 

Склад:

діючаречовина: омепразол;

1капсуламістить 20 мгомепразолу;

допоміжніречовини: гранулицукрові(сахароза,крохмалькукурудзяний,водаочищена),натріюлаурилсульфат,натріюгідрофосфат безводний,маніт (Е 421),гіпромелоза,макрогол 6000,тальк, полісорбат80, титанудіоксид (Е 171),метакрилатногосополімерудисперсія.    

 

Лікарськаформа.Капсули.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Засоби длялікуванняпептичноївиразки та гастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.Інгібіторипротонногонасоса. Код АТСА02В С01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Доброякіснавиразкашлунка івиразка дванадцятипалоїкишки, у т.ч.пов’язана зприйомомнестероїднихпротизапальнихзасобів; ерадикаціяHelicobacter pylori вінфікованихпацієнтів (ускладікомбінованоїтерапії зантибактеріальнимизасобами);гастроезофагеальнарефлюкснахвороба;профілактикааспіраціїкислотного вмістушлунка;синдромЗоллінгера-Еллісона;послабленнясимптомівкислотозалежноїдиспепсії.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдоомепразолу,заміщенихбензімідазолівта до іншихкомпонентівпрепарату.

Омепразол,як і іншіінгібіторипротонногонасоса, неслідзастосовуватиразом з нелфінавіром,атазановіром.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Застосовувативнутрішньо удозі 20 мг (1капсула) 1 разна добу передсніданком, нерозжовуючита непошкоджуючикапсулу, запиваючиневеликоюкількістюрідини. Режимдозуваннязалежить відвиду та тяжкостізахворюванняівстановлюєтьсялікареміндивідуальнодля кожногопацієнта.

Доросліта діти вікомвід 12 років.

Виразкашлунка тадванадцятипалоїкишки:рекомендованадобова доза –1 капсула.Зазвичайкурслікуваннявиразкидванадцятипалоїкишки становить4 тижні,виразкишлунка – 8 тижнів.Принеобхідностідобову дозуможназбільшити до2 капсул.

Лікуваннятапрофілактикавиразкидванадцятипалоїкишки ташлунка, атакож гастродуоденальноїерозії тадиспептичнихсимптомів,пов’язанихіззастосуваннямнестероїднихпротизапальнихзасобів: рекомендованадобова дозастановить 20мг. Курслікування – 4-8тижнів.

ДляерадикаціїHelicobacter pylori: омепразолпризначати удобовій дозі40 мг (по 20 мг

2рази на день)у складікомплексноїтерапії зазатвердженимиміжнароднимисхемами:

Потрійнатерапія привиразцідванадцятипалоїкишки:протягом 1тижня 2 разина добу:амоксицилін 1 г ікларитроміцин500 мг; протягом 1тижня 2 рази надобу:кларитроміцин250 мг іметронідазол400 мг (аботінідазол 500мг); протягом 1тижня 3 рази надобу:амоксицилін 500 мг іметронідазол400 мг.

Подвійнатерапія привиразцідванадцятипалоїкишки:протягом 2тижнів 2 разина добу:амоксицилін750 мг – 1 г;протягом 2тижнів 3 разина добу:кларитроміцин500 мг.

Подвійнатерапія привиразцішлунка:протягом 2тижнів 2 разина добуамоксицилін

750мг – 1 г.

Гастроезофагеальнарефлюкснахвороба:добова доза –1 капсула,курслікування –

4-8тижнів.Хворимрефлюкс-езофагітом,резистентнимдо лікування,призначати по 2капсулищоденнопротягом 8тижнів.

Профілактикааспіраціїкислотноговмістушлунка:рекомендованадоза омепразолу– 40 мгнапередодніввечері і 40 мгза 2-6 годинпереднаркозом.

СиндромЗоллінгера-Еллісона:початковадоза омепразолу,якузастосовуютьодноразово вранці,становить60 мг на добу; у разінеобхідностідобову дозузбільшитидо 80-120 мг. Дозуслідпідбиратиіндивідуальнозурахуваннямреакціїорганізму.Якщо добовадозаперевищує 80мг, їїнеобхідноподілити на 2-3прийоми.

Кислотозалежнадиспепсія:добова дозастановить 10-20мгодноразовопротягом 2-4тижнів. Якщочерез 4 тижнісимптоми незникають абошвидкоз’являютьсязнову, необхіднопереглянутидіагнозпацієнта. Принеобхідностізастосуванняомепразолууразовій дозіменше 20 мг слід застосовуватипрепарат ізменшимвмістомдіючоїречовини.

Корекціядози омепразолуу людейлітньоговіку та упацієнтів зпорушеннямфункціїнирок непотрібна.

Ухворих ізпорушеннямфункціїпечінки максимальнадобова доза омепразолустановить

20мг.

Діти.У данійлікарськійформі омепразолзастосовувати дітямвіком від 5років з масоютіла не менше20 кг.

Прирефлюкс-езофагітікурслікування – 4-8тижнів; присимптоматичномулікуванніпечії і регургітаціїсоляноїкислоти пригастроезофагеальнійрефлюкснійхворобі – 2-4тижні. Добовадозастановить 20мг, принеобхідностідобову дозуможназбільшити до40 мг.

Якщодитина неможепроковтнутикапсулу, їїслідвідкрити, авмістзмішати зневеликоюкількістюяблучногосоку абойогурту (приблизнов 10 мл).Необхіднопростежити,щоб дитинапроковтнулацю суміш негайнопісляприготування.

Можливезастосуванняомепразолуускладікомплексноїтерапії дляерадикаціїHelicobacter pylori дітямвіком від 5років, протецю терапіюслідпроводити зособливоюобережністюпідретельнимнаглядом лікаря.Курслікуванн

Нет аналогов

Патология желудочно-кишечного тракта

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают лидирующую позицию в списке общей заболеваемости населения. Причин тому много: плохая экология, нерациональное питание, неправильный образ и ускоренный ритм жизни, вредные привычки и неблагоприятные условия труда, отсутствие полноценного отдыха. Потому препараты для лечения жкт знакомы всем. По статистике, к 30 годам каждый из нас имеет пару-тройку заболеваний пищеварительной системы в анамнезе. Под патологией жкт в современной медицине принято считать любое нарушение функционирования органов пищеварительного тракта. Препараты для жкт могут понадобиться при патологии ротовой полости, глотки, пищевода, желудка или одного из отделов кишечника.

Основные симптомы и подбор лекарственных средств

Не важно, будь то функциональное или органическое нарушение функций гастроэнтерологической системы. Препараты для желудка и кишечника стоит подбирать, опираясь на жалобы и клиническую картину заболевания. Основные проявления всегда одни и те же:

Выбор лекарства для лечения кишечника, желудка или любого другого отдела пищеварительной системы должен делать лечащий врач, или фармацевт в аптеке. В противном случае можно только усугубить состояние пациента. Современная медицина предусматривает тщательный опрос, осмотр, проведение необходимых лабораторных методов исследования. И только после этого – обоснованный выбор лекарства для жкт. К примеру, препараты из группы антибиотиков помогут излечить патологию инфекционного характера. Но, в то же время, способны навредить при неинфекционном заболевании. Стоит помнить, что лекарство для желудка и кишечника должно не только облегчить состояние. Важно разобраться в первопричине недуга, принять все возможные меры, чтобы предотвратить рецидив и избежать осложнений.

Аптечная сеть Viridis – оптимальное соотношение цены и качества

Денди-Фарм – отечественная фармацевтическая компания. В Украине мы известны уже не первый год. За время своего существования компания стала популярной среди широкого круга населения. Нас знают и любят за оптимальное соотношение цена/качество. Широкий ассортимент недорогих медикаментозных препаратов, постоянные акционные предложения и системы скидок обеспечили нам признание наших клиентов. Их число постоянно возрастает. Стационарные аптеки Viridis открыты в Харьковской, Черниговской, Житомирской и Киевской области. Успешно функционирует фирменная интернет аптека, где можно заказать необходимые рецептурные и/или безрецептурные лекарства в режиме онлайн. Наши консультанты-фармацевты помогут подобрать наиболее подходящий препарат в каждом индивидуальном случае. Они же сообщат всю интересующую вас информацию. Выкупить свой заказ можно по любому удобному для вас адресу стационарной аптеки Viridis. Вы можете не опасаться приобрести подделку, или просроченные медикаменты. Наша фирма сотрудничает только с надежными поставщиками, без всякого риска нарваться на дешевый некачественный продукт и принести вред не только вашему кошельку, но и здоровью.