РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЛОСЕПРАЗОЛ КАПС. 20МГ №14 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛОСЕПРАЗОЛ КАПС. 20МГ №14

Артикул: 9295
Бренд: ПРО.МЕД.ЦС.ПРАГА А.Т. ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Нет в продаже
Производитель: ПРО.МЕД.ЦС.ПРАГА А.Т. ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ATC: A02BC01
Международное название: Omeprazole
Содержание: 20 мг омепразолу
Применение: Виразкова хвороба шлунка та ДПК, реф люкс-езофагіт, с-м Золлінгера-Еллісона. Ерадикація Helicobacter pylori (у комбінації з антимікробними засобами). Профілактика аспіраційного синдрому при загальній анес тезії.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЛОСЕПРАЗОЛ®

 (LOSEPRAZOLâ)

 

 

Склад:

діючаречовина: омепразол;

1капсуламістить 20 мгомепразолу;

допоміжніречовини: гранулицукрові(сахароза,крохмалькукурудзяний,водаочищена),натріюлаурилсульфат,натріюгідрофосфат безводний,маніт (Е 421),гіпромелоза,макрогол 6000,тальк, полісорбат80, титанудіоксид (Е 171),метакрилатногосополімерудисперсія.    

 

Лікарськаформа.Капсули.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Засоби длялікуванняпептичноївиразки та гастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.Інгібіторипротонногонасоса. Код АТСА02В С01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Доброякіснавиразкашлунка івиразка дванадцятипалоїкишки, у т.ч.пов’язана зприйомомнестероїднихпротизапальнихзасобів; ерадикаціяHelicobacter pylori вінфікованихпацієнтів (ускладікомбінованоїтерапії зантибактеріальнимизасобами);гастроезофагеальнарефлюкснахвороба;профілактикааспіраціїкислотного вмістушлунка;синдромЗоллінгера-Еллісона;послабленнясимптомівкислотозалежноїдиспепсії.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдоомепразолу,заміщенихбензімідазолівта до іншихкомпонентівпрепарату.

Омепразол,як і іншіінгібіторипротонногонасоса, неслідзастосовуватиразом з нелфінавіром,атазановіром.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Застосовувативнутрішньо удозі 20 мг (1капсула) 1 разна добу передсніданком, нерозжовуючита непошкоджуючикапсулу, запиваючиневеликоюкількістюрідини. Режимдозуваннязалежить відвиду та тяжкостізахворюванняівстановлюєтьсялікареміндивідуальнодля кожногопацієнта.

Доросліта діти вікомвід 12 років.

Виразкашлунка тадванадцятипалоїкишки:рекомендованадобова доза –1 капсула.Зазвичайкурслікуваннявиразкидванадцятипалоїкишки становить4 тижні,виразкишлунка – 8 тижнів.Принеобхідностідобову дозуможназбільшити до2 капсул.

Лікуваннятапрофілактикавиразкидванадцятипалоїкишки ташлунка, атакож гастродуоденальноїерозії тадиспептичнихсимптомів,пов’язанихіззастосуваннямнестероїднихпротизапальнихзасобів: рекомендованадобова дозастановить 20мг. Курслікування – 4-8тижнів.

ДляерадикаціїHelicobacter pylori: омепразолпризначати удобовій дозі40 мг (по 20 мг

2рази на день)у складікомплексноїтерапії зазатвердженимиміжнароднимисхемами:

Потрійнатерапія привиразцідванадцятипалоїкишки:протягом 1тижня 2 разина добу:амоксицилін 1 г ікларитроміцин500 мг; протягом 1тижня 2 рази надобу:кларитроміцин250 мг іметронідазол400 мг (аботінідазол 500мг); протягом 1тижня 3 рази надобу:амоксицилін 500 мг іметронідазол400 мг.

Подвійнатерапія привиразцідванадцятипалоїкишки:протягом 2тижнів 2 разина добу:амоксицилін750 мг – 1 г;протягом 2тижнів 3 разина добу:кларитроміцин500 мг.

Подвійнатерапія привиразцішлунка:протягом 2тижнів 2 разина добуамоксицилін

750мг – 1 г.

Гастроезофагеальнарефлюкснахвороба:добова доза –1 капсула,курслікування –

4-8тижнів.Хворимрефлюкс-езофагітом,резистентнимдо лікування,призначати по 2капсулищоденнопротягом 8тижнів.

Профілактикааспіраціїкислотноговмістушлунка:рекомендованадоза омепразолу– 40 мгнапередодніввечері і 40 мгза 2-6 годинпереднаркозом.

СиндромЗоллінгера-Еллісона:початковадоза омепразолу,якузастосовуютьодноразово вранці,становить60 мг на добу; у разінеобхідностідобову дозузбільшитидо 80-120 мг. Дозуслідпідбиратиіндивідуальнозурахуваннямреакціїорганізму.Якщо добовадозаперевищує 80мг, їїнеобхідноподілити на 2-3прийоми.

Кислотозалежнадиспепсія:добова дозастановить 10-20мгодноразовопротягом 2-4тижнів. Якщочерез 4 тижнісимптоми незникають абошвидкоз’являютьсязнову, необхіднопереглянутидіагнозпацієнта. Принеобхідностізастосуванняомепразолууразовій дозіменше 20 мг слід застосовуватипрепарат ізменшимвмістомдіючоїречовини.

Корекціядози омепразолуу людейлітньоговіку та упацієнтів зпорушеннямфункціїнирок непотрібна.

Ухворих ізпорушеннямфункціїпечінки максимальнадобова доза омепразолустановить

20мг.

Діти.У данійлікарськійформі омепразолзастосовувати дітямвіком від 5років з масоютіла не менше20 кг.

Прирефлюкс-езофагітікурслікування – 4-8тижнів; присимптоматичномулікуванніпечії і регургітаціїсоляноїкислоти пригастроезофагеальнійрефлюкснійхворобі – 2-4тижні. Добовадозастановить 20мг, принеобхідностідобову дозуможназбільшити до40 мг.

Якщодитина неможепроковтнутикапсулу, їїслідвідкрити, авмістзмішати зневеликоюкількістюяблучногосоку абойогурту (приблизнов 10 мл).Необхіднопростежити,щоб дитинапроковтнулацю суміш негайнопісляприготування.

Можливезастосуванняомепразолуускладікомплексноїтерапії дляерадикаціїHelicobacter pylori дітямвіком від 5років, протецю терапіюслідпроводити зособливоюобережністюпідретельнимнаглядом лікаря.Курслікуванн

Нет аналогов