ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО 50МЛ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО 50МЛ

Артикул: 9125
Бренд: КИЕВСКАЯ ФАРМФАБРИКА
Нет в продаже
Производитель: КИЕВСКАЯ ФАРМФАБРИКА
ATC: A02X
Международное название: Hippophae rhamnoides
Содержание: суми каротиноїдів (у перерахунку на бета-каротин) не менше 180 мг%.
Применение: Променеві ураження шкіри та слизових оболонок,гінекологічні захворювання (кольпіти, ендоцервіцити, ерозії шийки матки),хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічні захворювання верхніхдихальних шляхів (фарингіти, ларингіти), гайморит тощо.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

І Н С Т Р У К Ц І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

ОБЛІПИХОВАОЛІЯ

(Hippophaeae oleum)

 

Загальнахарактеристика:

міжнароднаназва: Hippophae rhamnoides;

основніфізико-хімічнівластивості:оліїстарідинаоранжево-червоногокольору, зхарактернимзапахом.Допускаєтьсянаявністьнезначного осаду,розчинногопри    нагріваннідо 40°С;

склад: 100 г оліїмістять сумикаротиноїдів(у перерахункуна β-каротин)не менше 180 мг.

 

Формавипуску. Олія.

 

Фармакологічнагрупа. Засоби,що впливаютьна травнусистему таметаболізм.  Антацидні,противиразковітавітрогіннізасоби. КодАТС А02Х.

 

Фармакологічнівластивості. Препаратрослинногопоходження,олія з плодівобліпихи.Зменшуєпошкоджуючудію токсинів,перекисів,іншихагресивнихфакторів ізахищаєклітинніоболонки,внутрішньоклітинніструктури завдякинаявності вскладіприроднихбіологічноактивнихречовин.Препаратстимулюєпроцесизагоєння приураженнях   шкірнихпокривів іслизовихоболонок, чинитьпевнуантибактеріальну(пригнічуєрістбактерій),обволікаючутажовчогіннудію.Обліпиховаоліясприятливовпливає на     процесиклітинногоживлення,роботуорганів травлення.

Фармакокінетика.Дослідженняфармакокінетикипрепарату непроводилося,тому щопрепаратмістить різнібіологічноактивніречовини.

 Інтенсивністьусмоктуванняпрепаратузалежить відспособузастосування.Продукти  обмінуобліпиховоїолії призастосуваннівнутрішньовиводиться зкалом ісечею.

 

Показаннядозастосування.ОбліпиховуОліюзастосовуютьзовнішньо прилікуванні опіків, пролежнів,променевихураженьшкіри і слизовихоболонок,гінекологічнихзахворювань(кольпітів,ендоцервіцитів,ерозій шийкиматки),проктологічноїпатології(ерозивно-виразкових,атрофічнихта іншихпатологійпрямої кишки,тріщинианусу,геморою). Внутрішньоприймають ускладікомплексноголікуванняпатологіїстравоходу,виразкової хворобишлунка ідванадцятипалоїкишки. У форміінгаляційзастосовуютьпри лікуванніхронічнихзапальнихзахворюваньверхніхдихальнихшляхів(носоглотки,голосовихзв'язок, трахеї,бронхів).Місцевопрепаратзастосовуютьдлялікування    хронічної  патологіїмигдаликівта у відновлювальнийперіод післягостроїпатологіїмигдаликів(тонзилітів,ангін),гайморовихпорожнин(гайморитів).

 

Спосібзастосуваннята дози.  Препаратзастосовуютьзовнішньо,внутрішньочи у виглядіінгаляцій.

 

 

 

 

2

Припатологічнихпроцесахшкірипрепаратвикористовуютьзовнішньо,через день,   у         виглядімаслянихпов’язокпісляочищенняураженоїповерхнішкіри віднекротичних            тканин допоявиділяноктканинноїрегенерації.

Пригінекологічнихзахворюваннях– кольпіти,ендоцервіцити– ватнимитампонами,     змоченими вОбліпиховійОлії, змащуютьстінки піхви,піхв’янучастину і каналшийки          матки (післяїхпопередньоїобробки); приерозії шийкиматкизастосовуютьватні               тампони,рясно змоченіолією (тампонищільнопритискаютьдо місця ерозії,процедуру         замінитампонівпроводятьщодня). Курслікуваннякольпітустановить 10-15процедур,ендоцервітута ерозії шийкиматкистановить 8-12процедур. Занеобхідностікурс              лікування  можнаповторитичерез 4-6тижнів.

Припроктологічнихзахворюваннях– тріщинианусу,геморой –ватнимитампонами,     змоченими уОбліпиховійОлії, змащуютьанус ігемороїдальнівузли; припатологічних      процесахпрямої кишкиолію вводятьв її просвітза допомогоюмікроклізми(попередньо  зробившиочиснуклізму). Курслікування – 10-12процедур. Занеобхідностікурс              лікування  можнаповторитичерез 4-6 тижнів.

Припатологіїстравоходу,привиразковій хворобішлунка ідванадцятипалоїкишки            препаратприймаютьвнутрішньо,по 1 чайнійложці, 2-3 разина день. Курслікуванняперерахованихзахворюваньскладає 3-4тижня. Занеобхідностікурс лікуванняможна     повторитичерез 4-6тижнів.

ПрипатологіїЛОР-органів –хронічнийтонзиліт,стан післяангіни,хронічнийфарингіт,    ватнимитампонами,змоченими вОбліпиховійОлії, змащуютьмигдалики,глотку; при  хронічномугайморитізмочені волії марлеві турундивводять узовнішніносові ходи   (попередньозвільнившиїх від вмісту).КурслікуванняприпатологіїЛОР-органів             становить 8-10процедур. Занеобхідностікурслікуванняможна повторитичерез 4-6             тижнів.

Призахворюванняхверхніхдихальнихшляхівпрепаратзастосовуютьу виглядіінгаляцій,              в умовахмедичнихзакладів.

Побічнадія. Гіркотав роті (привнутрішньомузастосуванні)і відчуттяпечіння (призовнішньомузастосуванні),можливаіндивідуальнанепереносимістьпрепарату.Приінгаляційномуспособі застосуванняможливепорушеннядихання черезспазмбронхів,надмірневиділенняслини.

Протипоказання.Індивідуальнанепереносимістьпрепарату.Препаратпротипоказаний    призапальнихпроцесахжовчногоміхура, печінки,підшлунковоїзалози;жовчнокам’янійхворобі.

Передозування.Припередозуванніможливовиникненнянудоти,блювання,головного         болю,сплутаностісвідомості,судом, проносу,шкірноговисипу,десквамаціїепітелію.            Може розвиватисяолігурія. Вокремихвипадкахвиникаютьшокові стани.

Утакому разінеобхіднепромиванняшлунка,призначенняактивованоговугілля чи іншихадсорбентівтавідповіднасимптоматичнатерапія.

Особливостізастосування.

Препаратслід зобережністюзастосовуватиу хворих,схильних доалергічнихреакцій.

Зобережністюзастосовуютьпрепарат у дітей,вагітнихжінок та матерів-годувальниць.Передзастосуваннямзбовтувати.

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами. Патологічнийвплив наорганізмлюдини    черезвзаємодіюОбліпиховоїОлії з іншимилікарськимизасобами неописаний. 

Умовита термінзберігання. Зберігаютьупрохолодному(8–15°С),захищеномувід    світла,недоступномудля дітеймісці. Термінпридатності– 1 рік 6 місяців.

Умовивідпуску. Безрецепта.

Упаковка.По 50мл уфлаконах.

Виробник.КомунальнепідприємствоКиївс

Нет аналогов