ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО 50МЛ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО 50МЛ

Артикул: 9125
Бренд: КИЕВСКАЯ ФАРМФАБРИКА
Нет в продаже
Производитель: КИЕВСКАЯ ФАРМФАБРИКА
ATC: A02X
Международное название: Hippophae rhamnoides
Содержание: суми каротиноїдів (у перерахунку на бета-каротин) не менше 180 мг%.
Применение: Променеві ураження шкіри та слизових оболонок,гінекологічні захворювання (кольпіти, ендоцервіцити, ерозії шийки матки),хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічні захворювання верхніхдихальних шляхів (фарингіти, ларингіти), гайморит тощо.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

І Н С Т Р У К Ц І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

ОБЛІПИХОВАОЛІЯ

(Hippophaeae oleum)

 

Загальнахарактеристика:

міжнароднаназва: Hippophae rhamnoides;

основніфізико-хімічнівластивості:оліїстарідинаоранжево-червоногокольору, зхарактернимзапахом.Допускаєтьсянаявністьнезначного осаду,розчинногопри    нагріваннідо 40°С;

склад: 100 г оліїмістять сумикаротиноїдів(у перерахункуна β-каротин)не менше 180 мг.

 

Формавипуску. Олія.

 

Фармакологічнагрупа. Засоби,що впливаютьна травнусистему таметаболізм.  Антацидні,противиразковітавітрогіннізасоби. КодАТС А02Х.

 

Фармакологічнівластивості. Препаратрослинногопоходження,олія з плодівобліпихи.Зменшуєпошкоджуючудію токсинів,перекисів,іншихагресивнихфакторів ізахищаєклітинніоболонки,внутрішньоклітинніструктури завдякинаявності вскладіприроднихбіологічноактивнихречовин.Препаратстимулюєпроцесизагоєння приураженнях   шкірнихпокривів іслизовихоболонок, чинитьпевнуантибактеріальну(пригнічуєрістбактерій),обволікаючутажовчогіннудію.Обліпиховаоліясприятливовпливає на     процесиклітинногоживлення,роботуорганів травлення.

Фармакокінетика.Дослідженняфармакокінетикипрепарату непроводилося,тому щопрепаратмістить різнібіологічноактивніречовини.

 Інтенсивністьусмоктуванняпрепаратузалежить відспособузастосування.Продукти  обмінуобліпиховоїолії призастосуваннівнутрішньовиводиться зкалом ісечею.

 

Показаннядозастосування.ОбліпиховуОліюзастосовуютьзовнішньо прилікуванні опіків, пролежнів,променевихураженьшкіри і слизовихоболонок,гінекологічнихзахворювань(кольпітів,ендоцервіцитів,ерозій шийкиматки),проктологічноїпатології(ерозивно-виразкових,атрофічнихта іншихпатологійпрямої кишки,тріщинианусу,геморою). Внутрішньоприймають ускладікомплексноголікуванняпатологіїстравоходу,виразкової хворобишлунка ідванадцятипалоїкишки. У форміінгаляційзастосовуютьпри лікуванніхронічнихзапальнихзахворюваньверхніхдихальнихшляхів(носоглотки,голосовихзв'язок, трахеї,бронхів).Місцевопрепаратзастосовуютьдлялікування    хронічної  патологіїмигдаликівта у відновлювальнийперіод післягостроїпатологіїмигдаликів(тонзилітів,ангін),гайморовихпорожнин(гайморитів).

 

Спосібзастосуваннята дози.  Препаратзастосовуютьзовнішньо,внутрішньочи у виглядіінгаляцій.

 

 

 

 

2

Припатологічнихпроцесахшкірипрепаратвикористовуютьзовнішньо,через день,   у         виглядімаслянихпов’язокпісляочищенняураженоїповерхнішкіри віднекротичних            тканин допоявиділяноктканинноїрегенерації.

Пригінекологічнихзахворюваннях– кольпіти,ендоцервіцити– ватнимитампонами,     змоченими вОбліпиховійОлії, змащуютьстінки піхви,піхв’янучастину і каналшийки          матки (післяїхпопередньоїобробки); приерозії шийкиматкизастосовуютьватні               тампони,рясно змоченіолією (тампонищільнопритискаютьдо місця ерозії,процедуру         замінитампонівпроводятьщодня). Курслікуваннякольпітустановить 10-15процедур,ендоцервітута ерозії шийкиматкистановить 8-12процедур. Занеобхідностікурс              лікування  можнаповторитичерез 4-6тижнів.

Припроктологічнихзахворюваннях– тріщинианусу,геморой –ватнимитампонами,     змоченими уОбліпиховійОлії, змащуютьанус ігемороїдальнівузли; припатологічних      процесахпрямої кишкиолію вводятьв її просвітза допомогоюмікроклізми(попередньо  зробившиочиснуклізму). Курслікування – 10-12процедур. Занеобхідностікурс              лікування  можнаповторитичерез 4-6 тижнів.

Припатологіїстравоходу,привиразковій хворобішлунка ідванадцятипалоїкишки            препаратприймаютьвнутрішньо,по 1 чайнійложці, 2-3 разина день. Курслікуванняперерахованихзахворюваньскладає 3-4тижня. Занеобхідностікурс лікуванняможна     повторитичерез 4-6тижнів.

ПрипатологіїЛОР-органів –хронічнийтонзиліт,стан післяангіни,хронічнийфарингіт,    ватнимитампонами,змоченими вОбліпиховійОлії, змащуютьмигдалики,глотку; при  хронічномугайморитізмочені волії марлеві турундивводять узовнішніносові ходи   (попередньозвільнившиїх від вмісту).КурслікуванняприпатологіїЛОР-органів             становить 8-10процедур. Занеобхідностікурслікуванняможна повторитичерез 4-6             тижнів.

Призахворюванняхверхніхдихальнихшляхівпрепаратзастосовуютьу виглядіінгаляцій,              в умовахмедичнихзакладів.

Побічнадія. Гіркотав роті (привнутрішньомузастосуванні)і відчуттяпечіння (призовнішньомузастосуванні),можливаіндивідуальнанепереносимістьпрепарату.Приінгаляційномуспособі застосуванняможливепорушеннядихання черезспазмбронхів,надмірневиділенняслини.

Протипоказання.Індивідуальнанепереносимістьпрепарату.Препаратпротипоказаний    призапальнихпроцесахжовчногоміхура, печінки,підшлунковоїзалози;жовчнокам’янійхворобі.

Передозування.Припередозуванніможливовиникненнянудоти,блювання,головного         болю,сплутаностісвідомості,судом, проносу,шкірноговисипу,десквамаціїепітелію.            Може розвиватисяолігурія. Вокремихвипадкахвиникаютьшокові стани.

Утакому разінеобхіднепромиванняшлунка,призначенняактивованоговугілля чи іншихадсорбентівтавідповіднасимптоматичнатерапія.

Особливостізастосування.

Препаратслід зобережністюзастосовуватиу хворих,схильних доалергічнихреакцій.

Зобережністюзастосовуютьпрепарат у дітей,вагітнихжінок та матерів-годувальниць.Передзастосуваннямзбовтувати.

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами. Патологічнийвплив наорганізмлюдини    черезвзаємодіюОбліпиховоїОлії з іншимилікарськимизасобами неописаний. 

Умовита термінзберігання. Зберігаютьупрохолодному(8–15°С),захищеномувід    світла,недоступномудля дітеймісці. Термінпридатності– 1 рік 6 місяців.

Умовивідпуску. Безрецепта.

Упаковка.По 50мл уфлаконах.

Виробник.КомунальнепідприємствоКиївс

Нет аналогов

Патология желудочно-кишечного тракта

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают лидирующую позицию в списке общей заболеваемости населения. Причин тому много: плохая экология, нерациональное питание, неправильный образ и ускоренный ритм жизни, вредные привычки и неблагоприятные условия труда, отсутствие полноценного отдыха. Потому препараты для лечения жкт знакомы всем. По статистике, к 30 годам каждый из нас имеет пару-тройку заболеваний пищеварительной системы в анамнезе. Под патологией жкт в современной медицине принято считать любое нарушение функционирования органов пищеварительного тракта. Препараты для жкт могут понадобиться при патологии ротовой полости, глотки, пищевода, желудка или одного из отделов кишечника.

Основные симптомы и подбор лекарственных средств

Не важно, будь то функциональное или органическое нарушение функций гастроэнтерологической системы. Препараты для желудка и кишечника стоит подбирать, опираясь на жалобы и клиническую картину заболевания. Основные проявления всегда одни и те же:

Выбор лекарства для лечения кишечника, желудка или любого другого отдела пищеварительной системы должен делать лечащий врач, или фармацевт в аптеке. В противном случае можно только усугубить состояние пациента. Современная медицина предусматривает тщательный опрос, осмотр, проведение необходимых лабораторных методов исследования. И только после этого – обоснованный выбор лекарства для жкт. К примеру, препараты из группы антибиотиков помогут излечить патологию инфекционного характера. Но, в то же время, способны навредить при неинфекционном заболевании. Стоит помнить, что лекарство для желудка и кишечника должно не только облегчить состояние. Важно разобраться в первопричине недуга, принять все возможные меры, чтобы предотвратить рецидив и избежать осложнений.

Аптечная сеть Viridis – оптимальное соотношение цены и качества

Денди-Фарм – отечественная фармацевтическая компания. В Украине мы известны уже не первый год. За время своего существования компания стала популярной среди широкого круга населения. Нас знают и любят за оптимальное соотношение цена/качество. Широкий ассортимент недорогих медикаментозных препаратов, постоянные акционные предложения и системы скидок обеспечили нам признание наших клиентов. Их число постоянно возрастает. Стационарные аптеки Viridis открыты в Харьковской, Черниговской, Житомирской и Киевской области. Успешно функционирует фирменная интернет аптека, где можно заказать необходимые рецептурные и/или безрецептурные лекарства в режиме онлайн. Наши консультанты-фармацевты помогут подобрать наиболее подходящий препарат в каждом индивидуальном случае. Они же сообщат всю интересующую вас информацию. Выкупить свой заказ можно по любому удобному для вас адресу стационарной аптеки Viridis. Вы можете не опасаться приобрести подделку, или просроченные медикаменты. Наша фирма сотрудничает только с надежными поставщиками, без всякого риска нарваться на дешевый некачественный продукт и принести вред не только вашему кошельку, но и здоровью.