ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 50МЛ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 50МЛ

Артикул: 9130
Бренд: ПЕРЛИНА
Нет в продаже
Производитель: ПЕРЛИНА

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ОБЛІПИХОВАОЛІЯ

 

 

Складлікарськогозасобу:

 діючаречовина: Hippophacae оleum;

100 г оліїмістить сумикаротиноїдів  (у перерахункуна β-каротин)не менше 130 мг %.

 

Лікарськаформа.

Олійнарідина,оранжево-червоногокольору зхарактерним  запахом.Допускаєтьсянезначнийосад,  розчиннийпринагріваннідо 40 °С.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

Товариствоз обмеженоювідповідальністю«Фітолік».

Україна, 76026, м.Івано-Франківськ,вул. ГетьманаМазепи, 183, корп.1.

 

Фармакотерапевтична  група.

Засоби, щовпливають натравнусистему та метаболізм.Інші засобидлялікуваннякислотозалежнихзахворювань.Код АТС А02Х.

 

Препаратрослинногопоходження,олія з плодівобліпихи.Зменшуєпошкоджуючу  діютоксинів,перекисів,іншихагресивнихфакторів і захищаєклітинніоболонки,внутрішньоклітинніструктуризавдякинаявності вскладіприроднихбіологічноактивнихречовин. Препаратстимулюєпроцесизагоєння приураженняхшкірнихпокривів іслизових оболонок,чинить певнуантибактеріальну(пригнічуєріст бактерій),обволікаючутажовчогіннудію. Обліпиховаоліясприятливовпливає напроцесиклітинногоживлення,роботуорганів травлення.

Фармакокінетика.Дослідженняфармакокінетикипрепарату непроводилося,тому що препаратміститьрізнібіологічноактивні речовини.

Інтенсивністьвсмоктуванняпрепарату залежитьвід способузастосування.Продуктиобмінуобліпиховоїолії призастосуваннівсерединувиводяться зкалом ісечею. 

 

Показаннядозастосування.

Обліпиховуоліюзастосовуютьзовнішньоприлікуванні опіків,пролежнів,променевихураженьшкіри йслизовихоболонок,гінекологічнихзахворювань(кольпітів,ендоцервіцитів,ерозій шийкиматки),проктологічноїпатології (ерозивно-виразкових,атрофічних іінших патологійпрямої кишки,тріщинианусу,геморою).Внутрішньоприймають ускладікомплексноголікуванняпатологіїстравоходу,виразкової хворобишлунка йдванадцятипалоїкишки. У форміінгаляційзастосовуютьпри лікуванніхронічнихзапальнихзахворюваньверхніхдихальнихшляхів(носоглотки,голосовихзв'язок, трахеї,бронхів).

 

 

 

 

Місцевопрепаратзастосовуютьдля лікуванняхронічної таувідновлювальнийперіод післягостроїпатологіїмигдаликів(тонзилітів,ангін),гайморовихпорожнин(гайморитів),роговихоболонок очей(кератитів),сполучнихоболонокочей (кон’юнктивітів),призапаленнікраїв повік(блефаритів),при виразкахрогівки ока.

 

Протипоказання.

Індивідуальнанепереносимістьпрепарату.  Приприйомівнутрішньопрепарат протипоказанийпризапальнихпроцесах  жовчногоміхура,печінки,підшлунковоїзалози,жовчнокам'янійхворобі.

 

Особливізастереження.

Препаратслід зобережністю  застосовуватиу хворих,схильних доалергічних реакцій.

Зобережністюзастосовуютьпрепарат у дітей,вагітнихжінок і матерів-годувальниць.

Передзастосуваннямзбовтувати.

 

Спосібзастосуванняй дози.

Препаратзастосовуютьзовнішньо,внутрішньочи у виглядіінгаляцій.

Припатологічнихпроцесахшкірипрепаратвикористаютьзовнішньо,через день, увиглядімаслянихпов'язокпісля очищенняураженоїповерхнішкіри віднекротичнихтканин допоявиділяноктканинноїрегенерації.

Пригінекологічнихзахворюваннях– кольпіти,ендоцервіцити– ватнимитампонами, змоченимивобліпиховійолії,змащують стінкипіхви,піхвовучастину йканал шийкиматки (післяїхпопередньоїобробки); приерозії шийкиматкизастосовуютьватні тампони,ряснозмоченіолією (тампонщільно притискаютьдо місцяерозії,процедурузаміни тампонівпроводятьщодня). Курслікування кольпітустановить 10 - 15процедур,ендоцервіцитута ерозіїшийки маткистановить 8 - 12процедур. Занеобхідностікурслікування  можнаповторитичерез 4 - 6тижнів.

Припроктологічнихзахворюваннях– тріщинианусу,геморой –ватнимитампонами,змоченими вобліпиховійолії,змащуютьанус і гемороїдальнівузли; припатологічнихпроцесах прямоїкишки оліювводять у їїпросвіт задопомогоюмікроклізми(попередньозробивши очиснуклізму). Курслікування – 10 - 12процедур. Занеобхідностікурслікуванняможна повторитичерез 4 - 6тижнів.

Припатології стравоходу,привиразковійхворобішлунка йдванадцятипалоїкишкипрепаратприймаютьусередину, по1 чайнійложці, 2 - 3 разина день. Курслікуванняперерахованихзахворюваньстановить 3 - 4тижні. Занеобхідностікурслікуванняможнаповторитичерез 4 - 6тижнів.

ПрипатологіїЛОР-органів –хронічнийтонзиліт,стан післяангіни,хронічнийфарингіт –ватнимитампонами,змоченими вобліпиховійолії ,змащуютьмигдалики,глотку; прихронічномугайморитізмочені волії марлевітурундивводять узовнішніносові ходи(попередньозвільнившиїх від вмісту).КурслікуванняприпатологіїЛОР-органівстановить 8 - 10процедур. Принеобхідностікурслікуванняможнаповторитичерез 4 - 6 тижнів.

Призахворюванняхверхніхдихальнихшляхівпрепаратзастосовуютьу виглядіінгаляцій, вумовахмедичнихзакладів. ПризахворюванніочейОбліпиховуолію застосовуютьзапризначеннямй піднаглядом лікаря.

 

Передозування.

Припередозуванніможливовиникненнянудоти,блювання,головногоболю,сплутаностісвідомості,судом,проносу,шкірноговисипу,десквамаціїепітелію. Можерозвиватисяолігурія. Вокремихвипадкахвиникаютьшокові стани.

У такомувипадкунеобхіднепромиванняшлунка,призначенняактивованоговугілля чиінших адсорбентівтавідповідна симптоматичнатерапія.

 

Побічніефекти.

 Можливаіндивідуальнанепереносимістьпрепарату,  збоку шлунково - кишковоготрактуможливагіркота вроті (привнутрішньомузастосуванні),діарея; з бокуімунноїсистемиможливіалергічніреакції,шкірнівисипання,відчуттяпечіння (призовнішньомузастосуванні),приінгаляційномуспособізастосуванняможливепорушення диханнячерез спазмбронхів,надмірне виділенняслини.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Патологічнийвплив наорганізмлюдини черезвзаємодію обліпиховоїолії з іншимилікарськимизасобами неописаний.

 

Термінпридатності.

2 роки.

 

Умовизберігання.

Зберігати взахищеномувід світламісці притемпературівід 8°С до 15° С.

Зберігати внедоступномудля дітеймісці.

 

Упаковка.

По 30 мл, 50 мл або 100мл уфлаконах.

 

Категоріявідпуску.

Без р&

Нет аналогов

Патология желудочно-кишечного тракта

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают лидирующую позицию в списке общей заболеваемости населения. Причин тому много: плохая экология, нерациональное питание, неправильный образ и ускоренный ритм жизни, вредные привычки и неблагоприятные условия труда, отсутствие полноценного отдыха. Потому препараты для лечения жкт знакомы всем. По статистике, к 30 годам каждый из нас имеет пару-тройку заболеваний пищеварительной системы в анамнезе. Под патологией жкт в современной медицине принято считать любое нарушение функционирования органов пищеварительного тракта. Препараты для жкт могут понадобиться при патологии ротовой полости, глотки, пищевода, желудка или одного из отделов кишечника.

Основные симптомы и подбор лекарственных средств

Не важно, будь то функциональное или органическое нарушение функций гастроэнтерологической системы. Препараты для желудка и кишечника стоит подбирать, опираясь на жалобы и клиническую картину заболевания. Основные проявления всегда одни и те же:

Выбор лекарства для лечения кишечника, желудка или любого другого отдела пищеварительной системы должен делать лечащий врач, или фармацевт в аптеке. В противном случае можно только усугубить состояние пациента. Современная медицина предусматривает тщательный опрос, осмотр, проведение необходимых лабораторных методов исследования. И только после этого – обоснованный выбор лекарства для жкт. К примеру, препараты из группы антибиотиков помогут излечить патологию инфекционного характера. Но, в то же время, способны навредить при неинфекционном заболевании. Стоит помнить, что лекарство для желудка и кишечника должно не только облегчить состояние. Важно разобраться в первопричине недуга, принять все возможные меры, чтобы предотвратить рецидив и избежать осложнений.

Аптечная сеть Viridis – оптимальное соотношение цены и качества

Денди-Фарм – отечественная фармацевтическая компания. В Украине мы известны уже не первый год. За время своего существования компания стала популярной среди широкого круга населения. Нас знают и любят за оптимальное соотношение цена/качество. Широкий ассортимент недорогих медикаментозных препаратов, постоянные акционные предложения и системы скидок обеспечили нам признание наших клиентов. Их число постоянно возрастает. Стационарные аптеки Viridis открыты в Харьковской, Черниговской, Житомирской и Киевской области. Успешно функционирует фирменная интернет аптека, где можно заказать необходимые рецептурные и/или безрецептурные лекарства в режиме онлайн. Наши консультанты-фармацевты помогут подобрать наиболее подходящий препарат в каждом индивидуальном случае. Они же сообщат всю интересующую вас информацию. Выкупить свой заказ можно по любому удобному для вас адресу стационарной аптеки Viridis. Вы можете не опасаться приобрести подделку, или просроченные медикаменты. Наша фирма сотрудничает только с надежными поставщиками, без всякого риска нарваться на дешевый некачественный продукт и принести вред не только вашему кошельку, но и здоровью.