РЕЦЕПТУРНЫЙ
ОМЕПРАЗОЛ КАПС. 20МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОМЕПРАЗОЛ КАПС. 20МГ №10

Артикул: 9265
Бренд: КИЕВМЕДПРЕПАРАТ ОАО
Нет в продаже
Производитель: КИЕВМЕДПРЕПАРАТ ОАО
ATC: A02BC01
Международное название: Omeprazole
Содержание: омепразолу, пелети, що містять субстанцію, у перерахуванні на омепразол – 20 мг//
Применение: Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки; рефлюкс-езофагіт; синдром Золлінгера-Еллісона.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ОМЕПРАЗОЛ

 (OMEPRAZOLE)

 

Склад:

1капсуламістить:

діючаречовина:омепразолу,пелети, щомістятьсубстанцію, уперерахуванніна омепразол – 20 мг;

допоміжніречовини: лактозабезводна;гіпромелоза;гідроксипропілцелюлоза;натріюлаурилсульфат;гіпромелозифталат;натріюгідрофосфат,додекагідрат;діетилфталат;цукровісфери(сахароза,крохмалькукурудзяний);

складоболонкикапсули:азорубін,кармоїзин (E 122);титанудіоксид (Е 171);желатин.

 

Лікарськаформа. Капсули.

Основніфізико-хімічнівластивості: твердіжелатиновікапсулиномер 2, корпусблідо-рожевогокольору,кришка яскраво-рожевогокольору.Вміст капсул– пелетибілого абомайже білогокольору,сферичноїформи.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби длялікуванняпептичноївиразки тагастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.Інгібіторипротонноїпомпи. Код АТХА02В С01.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Омепразолєспецифічнимінгібіторомпротонноїпомпипарієтальнихклітин.Завдяки цьомупригнічуєтьсясекреціясоляної кислотиу шлунку.Ефектпригніченнясекреціїкислотиоборотний.Омепразол єслабкою основою,яканакопичуєтьсятаперетворюєтьсяв активнуформу укисломусередовищі парієтальнихклітин, девінпригнічує Н+,К+-АТФазу, тобтовпливає накінцевустадіюсекреції кислотишлунка. 

Пригніченнясекреції єдозозалежнимі впливає якна базальну,так і настимульованусекреціюкислоти,незалежновід типу стимуляції.Омепразол невпливає нахолінергічнітагістамінергічнірецептори. Які прилікуванніблокаторамиН2-рецепторів,лікуванняомепразоломпризводитьдо зменшеннякислотностішлунка і, відповідно,допропорційногозбільшення гастрину.Збільшеннягастринуоборотне. Підчастривалогокурсулікуванняможе збільшитисякількістьзалозовихкіст ушлунку. Цізміни –фізіологічніта єнаслідкомзниженнякислотності,даний процесєдоброякіснимта оборотним.Зниженнякислотностішлунка задопомогоюінгібіторівпротонноїпомпи абоіншихречовин, щопригнічуютькислотність,може призвестидозбільшеннякількостібактерій, присутніхушлунково-кишковомутракті. Тому такелікуванняможепризвести доризику підвищеногоростуінфекційтравноготракту,спричинених Salmonella,Campylobacter та Clostridiumdifficile угоспіталізованихпацієнтів.

Впливна секреціюкислотипрямопропорційнийдо площі підкривоюконцентрація-час(AUC) і незалежить відконцентраціїомепразолу уплазмі крові.

Чинитьбактерициднийефект на Helicobacter pylori.Ерадикація Н.pylori приодночасномузастосуванніомепразолутаантибіотиківдає змогушвидко купіруватисимптомизахворювання,досягти високогоступенязагоюванняураженої слизовоїта стійкоїтривалоїремісії,зменшуєімовірністьрозвиткукровотечі зтравноготракту.

Прирефлюксномувиразковомуезофагіті нормалізаціякислотноїекспозиції устравоходітапідтриманнявнутрішньошлунковогорН>4 протягом 24годин зізменшеннямруйнівнихвластивостейвмістушлунка (гальмуванняпереходупепсиногенуу пепсин)сприяєпослабленнюсимптоматикиі повномузагоюваннюушкодженьстравоходу(рівеньзагоюванняперевищує 90 %).Високоефективнийприлікуваннітяжких таускладненихформерозивногота виразковогоезофагіту,резистентнихдо Н2-блокаторівгістаміновихрецепторів.Тривалапідтримуючатерапіязапобігаєрецидивамрефлюксногоезофагіту ізменшуєризикрозвитку ускладнень.

Фармакокінетика.

Діючаречовина омепразолу формімікрогранулзнаходитьсяукишковорозчиннійоболонці.Після застосуваннявнутрішньопрепаратшвидко та значноюміроювсмоктуєтьсяз травноготракту, однакбіодоступністьстановить небільше 50-55 % (ефектпершогопроходженнячерезпечінку). Зв’язуванняз білкамиплазми крові(альбумін такислий альфа1-глікопротеїн)дуже високе –95 %.

Післяоднократногозастосування20 мг омепразолупригніченняшлункової секреціїнастаєпротягомпершоїгодини, досягаємаксимумучерез 2години татриває близько 24годин,виявленняефектузалежить віддози. Здатністьпарієтальнихклітинпродукуватисолянукислотувідновлюєтьсяпротягом 3-5днів післязавершеннятерапії.

Розподіл

Об’ємрозподілу уздоровихдобровольцівстановить 0,3л/кг івідповідаєтакому показникуу пацієнтів знирковоюнедостатністю.У хворихлітньоговіку тапацієнтів зпечінковоюнедостатністюоб’ємрозподілу можебути дещозменшеним.Омепразолприблизно на95 % зв'язуєтьсяз білкамиплазми.

Метаболізмта виведення

Омепразолповністюметаболізуєтьсясистемоюцитохрому Р450(CYP). Основначастинаметаболізмузалежить відполіморфнопредставленогоCYP2C19,відповідальногоза утвореннягідроксіомепразолу,основногометаболіту уплазмі крові.Решта залежитьвід іншоїспецифічноїізоформи, CYP3A4, відповідальноїза утворенняомепразолсульфону.Унаслідоквисокоїспорідненостіомепразолуіз CYP2C19 існуєможливістьконкурентногопригніченнятаметаболічноївзаємодії зіншимисубстратамиCYP2C19. Однакчерез незначнуспорідненістьдо CYP3A4омепразол немає здатностідопригніченняметаболізмуіншихсубстратів CYP3A4.

Нижченаведеніпоказникидемонструютьпереважнофармакокінетикув осіб ізфункціональнимферментом  CYP2C19у так званихшвидкихметаболізаторів.

Препараттрансформується упечінці зутвореннямпринаймні 6метаболітів,щохарактеризуютьсяпрактичноювідсутністюантисекреторноїактивності.

Екскретуєтьсяв основномунирками увиглядіметаболітів(72-80 %) та черезкише

Нет аналогов