РЕЦЕПТУРНЫЙ
ОМЕПРАЗОЛ КАПС. 20МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОМЕПРАЗОЛ КАПС. 20МГ №10

Артикул: 9265
Бренд: КИЕВМЕДПРЕПАРАТ ОАО
Нет в продаже
Производитель: КИЕВМЕДПРЕПАРАТ ОАО
ATC: A02BC01
Международное название: Omeprazole
Содержание: омепразолу, пелети, що містять субстанцію, у перерахуванні на омепразол – 20 мг//
Применение: Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки; рефлюкс-езофагіт; синдром Золлінгера-Еллісона.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ОМЕПРАЗОЛ

 (OMEPRAZOLE)

 

Склад:

1капсуламістить:

діючаречовина:омепразолу,пелети, щомістятьсубстанцію, уперерахуванніна омепразол – 20 мг;

допоміжніречовини: лактозабезводна;гіпромелоза;гідроксипропілцелюлоза;натріюлаурилсульфат;гіпромелозифталат;натріюгідрофосфат,додекагідрат;діетилфталат;цукровісфери(сахароза,крохмалькукурудзяний);

складоболонкикапсули:азорубін,кармоїзин (E 122);титанудіоксид (Е 171);желатин.

 

Лікарськаформа. Капсули.

Основніфізико-хімічнівластивості: твердіжелатиновікапсулиномер 2, корпусблідо-рожевогокольору,кришка яскраво-рожевогокольору.Вміст капсул– пелетибілого абомайже білогокольору,сферичноїформи.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби длялікуванняпептичноївиразки тагастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.Інгібіторипротонноїпомпи. Код АТХА02В С01.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Омепразолєспецифічнимінгібіторомпротонноїпомпипарієтальнихклітин.Завдяки цьомупригнічуєтьсясекреціясоляної кислотиу шлунку.Ефектпригніченнясекреціїкислотиоборотний.Омепразол єслабкою основою,яканакопичуєтьсятаперетворюєтьсяв активнуформу укисломусередовищі парієтальнихклітин, девінпригнічує Н+,К+-АТФазу, тобтовпливає накінцевустадіюсекреції кислотишлунка. 

Пригніченнясекреції єдозозалежнимі впливає якна базальну,так і настимульованусекреціюкислоти,незалежновід типу стимуляції.Омепразол невпливає нахолінергічнітагістамінергічнірецептори. Які прилікуванніблокаторамиН2-рецепторів,лікуванняомепразоломпризводитьдо зменшеннякислотностішлунка і, відповідно,допропорційногозбільшення гастрину.Збільшеннягастринуоборотне. Підчастривалогокурсулікуванняможе збільшитисякількістьзалозовихкіст ушлунку. Цізміни –фізіологічніта єнаслідкомзниженнякислотності,даний процесєдоброякіснимта оборотним.Зниженнякислотностішлунка задопомогоюінгібіторівпротонноїпомпи абоіншихречовин, щопригнічуютькислотність,може призвестидозбільшеннякількостібактерій, присутніхушлунково-кишковомутракті. Тому такелікуванняможепризвести доризику підвищеногоростуінфекційтравноготракту,спричинених Salmonella,Campylobacter та Clostridiumdifficile угоспіталізованихпацієнтів.

Впливна секреціюкислотипрямопропорційнийдо площі підкривоюконцентрація-час(AUC) і незалежить відконцентраціїомепразолу уплазмі крові.

Чинитьбактерициднийефект на Helicobacter pylori.Ерадикація Н.pylori приодночасномузастосуванніомепразолутаантибіотиківдає змогушвидко купіруватисимптомизахворювання,досягти високогоступенязагоюванняураженої слизовоїта стійкоїтривалоїремісії,зменшуєімовірністьрозвиткукровотечі зтравноготракту.

Прирефлюксномувиразковомуезофагіті нормалізаціякислотноїекспозиції устравоходітапідтриманнявнутрішньошлунковогорН>4 протягом 24годин зізменшеннямруйнівнихвластивостейвмістушлунка (гальмуванняпереходупепсиногенуу пепсин)сприяєпослабленнюсимптоматикиі повномузагоюваннюушкодженьстравоходу(рівеньзагоюванняперевищує 90 %).Високоефективнийприлікуваннітяжких таускладненихформерозивногота виразковогоезофагіту,резистентнихдо Н2-блокаторівгістаміновихрецепторів.Тривалапідтримуючатерапіязапобігаєрецидивамрефлюксногоезофагіту ізменшуєризикрозвитку ускладнень.

Фармакокінетика.

Діючаречовина омепразолу формімікрогранулзнаходитьсяукишковорозчиннійоболонці.Після застосуваннявнутрішньопрепаратшвидко та значноюміроювсмоктуєтьсяз травноготракту, однакбіодоступністьстановить небільше 50-55 % (ефектпершогопроходженнячерезпечінку). Зв’язуванняз білкамиплазми крові(альбумін такислий альфа1-глікопротеїн)дуже високе –95 %.

Післяоднократногозастосування20 мг омепразолупригніченняшлункової секреціїнастаєпротягомпершоїгодини, досягаємаксимумучерез 2години татриває близько 24годин,виявленняефектузалежить віддози. Здатністьпарієтальнихклітинпродукуватисолянукислотувідновлюєтьсяпротягом 3-5днів післязавершеннятерапії.

Розподіл

Об’ємрозподілу уздоровихдобровольцівстановить 0,3л/кг івідповідаєтакому показникуу пацієнтів знирковоюнедостатністю.У хворихлітньоговіку тапацієнтів зпечінковоюнедостатністюоб’ємрозподілу можебути дещозменшеним.Омепразолприблизно на95 % зв'язуєтьсяз білкамиплазми.

Метаболізмта виведення

Омепразолповністюметаболізуєтьсясистемоюцитохрому Р450(CYP). Основначастинаметаболізмузалежить відполіморфнопредставленогоCYP2C19,відповідальногоза утвореннягідроксіомепразолу,основногометаболіту уплазмі крові.Решта залежитьвід іншоїспецифічноїізоформи, CYP3A4, відповідальноїза утворенняомепразолсульфону.Унаслідоквисокоїспорідненостіомепразолуіз CYP2C19 існуєможливістьконкурентногопригніченнятаметаболічноївзаємодії зіншимисубстратамиCYP2C19. Однакчерез незначнуспорідненістьдо CYP3A4омепразол немає здатностідопригніченняметаболізмуіншихсубстратів CYP3A4.

Нижченаведеніпоказникидемонструютьпереважнофармакокінетикув осіб ізфункціональнимферментом  CYP2C19у так званихшвидкихметаболізаторів.

Препараттрансформується упечінці зутвореннямпринаймні 6метаболітів,щохарактеризуютьсяпрактичноювідсутністюантисекреторноїактивності.

Екскретуєтьсяв основномунирками увиглядіметаболітів(72-80 %) та черезкише

Нет аналогов

Патология желудочно-кишечного тракта

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают лидирующую позицию в списке общей заболеваемости населения. Причин тому много: плохая экология, нерациональное питание, неправильный образ и ускоренный ритм жизни, вредные привычки и неблагоприятные условия труда, отсутствие полноценного отдыха. Потому препараты для лечения жкт знакомы всем. По статистике, к 30 годам каждый из нас имеет пару-тройку заболеваний пищеварительной системы в анамнезе. Под патологией жкт в современной медицине принято считать любое нарушение функционирования органов пищеварительного тракта. Препараты для жкт могут понадобиться при патологии ротовой полости, глотки, пищевода, желудка или одного из отделов кишечника.

Основные симптомы и подбор лекарственных средств

Не важно, будь то функциональное или органическое нарушение функций гастроэнтерологической системы. Препараты для желудка и кишечника стоит подбирать, опираясь на жалобы и клиническую картину заболевания. Основные проявления всегда одни и те же:

Выбор лекарства для лечения кишечника, желудка или любого другого отдела пищеварительной системы должен делать лечащий врач, или фармацевт в аптеке. В противном случае можно только усугубить состояние пациента. Современная медицина предусматривает тщательный опрос, осмотр, проведение необходимых лабораторных методов исследования. И только после этого – обоснованный выбор лекарства для жкт. К примеру, препараты из группы антибиотиков помогут излечить патологию инфекционного характера. Но, в то же время, способны навредить при неинфекционном заболевании. Стоит помнить, что лекарство для желудка и кишечника должно не только облегчить состояние. Важно разобраться в первопричине недуга, принять все возможные меры, чтобы предотвратить рецидив и избежать осложнений.

Аптечная сеть Viridis – оптимальное соотношение цены и качества

Денди-Фарм – отечественная фармацевтическая компания. В Украине мы известны уже не первый год. За время своего существования компания стала популярной среди широкого круга населения. Нас знают и любят за оптимальное соотношение цена/качество. Широкий ассортимент недорогих медикаментозных препаратов, постоянные акционные предложения и системы скидок обеспечили нам признание наших клиентов. Их число постоянно возрастает. Стационарные аптеки Viridis открыты в Харьковской, Черниговской, Житомирской и Киевской области. Успешно функционирует фирменная интернет аптека, где можно заказать необходимые рецептурные и/или безрецептурные лекарства в режиме онлайн. Наши консультанты-фармацевты помогут подобрать наиболее подходящий препарат в каждом индивидуальном случае. Они же сообщат всю интересующую вас информацию. Выкупить свой заказ можно по любому удобному для вас адресу стационарной аптеки Viridis. Вы можете не опасаться приобрести подделку, или просроченные медикаменты. Наша фирма сотрудничает только с надежными поставщиками, без всякого риска нарваться на дешевый некачественный продукт и принести вред не только вашему кошельку, но и здоровью.