РЕЦЕПТУРНЫЙ
ОМЕПРАЗОЛ КАПС. 20МГ №120 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОМЕПРАЗОЛ КАПС. 20МГ №120

Артикул: 9267
Бренд: СТИРОЛБИОФАРМ ООО УКРАИНА ГОРЛОВКА
Нет в продаже
Производитель: СТИРОЛБИОФАРМ ООО УКРАИНА ГОРЛОВКА
ATC: A02BC01
Международное название: Omeprazole
Содержание: гранул (пелет) омепразолу у перерахунку на омепразол - 0,02 г
Применение: Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, асоційована з Helicobacter pylori (у комбінації з антибактеріальними засобами), рефлюксний езофагіт, синдром Золлінгера-Еллісона.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуванняпрепарату

 

ОМЕПРАЗОЛ

(OMEPRAZOLE)

 

Cклад:

діючаречовина: omeprazole;

1 капсуламіститьгранул(пелет)омепразолу уперерахункуна омепразол – 0,02 г.

допоміжніречовини: лактозабезводна,гіпромелоза,гідроксипропілцелюлоза,натріюлаурилсульфат,гіпромелозифталат,натріюгідрофосфатдигідрат, діетилфталат,цукровісфери(цукроза,крохмалькукурудзяний).

 

Лікарськаформа.Капсули.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засобидлялікуванняпептичноївиразки та гастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.Інгібітори«протонногонасоса».

КодАТС А02В С01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

–Гастроезофагеальнарефлюкснахвороба;

–виразкашлунка ідванадцятипалоїкишки, в т.ч.пов'язана зприйомомнестероїднихпротизапальнихзасобів;

–профілактикааспіраціїкислотноговмістушлунка;

–ерадикаціяНеlісоbасtеrруlоrі (ускладікомбінованоїтерапії зантибактеріальнимизасобами);

– синдромЗоллінгера-Еллісона;

–купіруваннядиспептичнихсимптомів.

 

Протипоказання.

–     Гіперчутливістьдо Омепразолута/або доіншихкомпонентівпрепарату;

– одночаснезастосуваннязатазанавіром;

–спадкованепереносимістьгалактози, дефіцитлактази абосиндроммальабсорбціїглюкози тагалактози;

– періодгодуваннягруддю;

–дитячий вікдо 5 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

 Застосовуютьвнутрішньоперед їжеюабо під часприйому їжі,нерозжовуючита непошкоджуючикапсулу,запиваючиневеликоюкількістюрідини. Режимдозуваннязалежить відвиду та тяжкостізахворюванняівстановлюєтьсялікарем індивідуальнодля кожногопацієнта.

Доросліта дітистарше 12років:

Гастроезофагеальнарефлюкснахвороба: добовадоза – 1капсула, курслікування – 4-8тижнів.Хворимрефлюкс-езофагітом,резистентнимдо лікуванняіншимипротивиразковимипрепаратами,по 2 капсулищоденнопротягом 8тижнів.

Виразкадванадцятипалоїкишки ташлунка: добовадоза – 1капсула.Зазвичайкурс лікуваннявиразкидванадцятипалоїкишки складає4 тижні,виразкишлунка – 8тижнів. Принеобхідностідобову дозуможназбільшити до2 капсул.

Дляерадикації Неlісоbасtеrруlоrі: Омепразолу добовійдозі 40 мг (по 20мг 2 рази на добу)призначаютьу складікомплексноїтерапії зазатвердженимиміжнароднимисхемами:

1. «Потрійна»терапія привиразцідванадцятипалоїкишки:

-    протягом1 тижня 2 разина добу:амоксицилін 1 г ікларитроміцин500 мг;

-    протягом1 тижня 2 разина добу:кларитроміцин250 мг іметронідазол400 мг (аботінідазол 500мг);

-    протягом1 тижня 3 разина добу:амоксицилін500 мг +метронідазол400 мг.

2. «Подвійна»терапія привиразцідванадцятипалоїкишки:

-    протягом2 тижнів 2 разина добу:амоксицилін750 мг – 1 г;

-    протягом2 тижнів 3 разина добу:кларитроміцин500 мг.

3. «Подвійна»терапія привиразцішлунка:

-протягом 2тижнів 2 разина добуамоксицилін750 мг - 1 г.

Профілактикааспіраціїкислотноговмістушлунка: рекомендованадозаОмепразолу –40 мг напередодніввечері і 40 мгза 2-6 годинперед наркозом.

СиндромЗоллінгера-Еллісона:початковадозаОмепразолу,якузастосовуютьодноразово вранці,дорівнює 60 мгна добу; принеобхідностідобову дозузбільшуютьдо 80-120 мг. Дозуслідпідбиратиіндивідуальноз урахуваннямреакціїорганізму.Якщо добовадоза перевищує80 мг, їїнеобхіднорозділити на2-3 прийоми.

Кислотозалежнадиспепсія: добовадоза складає10-20 мгодноразовопротягом 2-4тижнів. Якщочерез 4 черезтижнісимптоми незникають абошвидкоз'являютьсязнову,необхідно переглянутидіагнозпацієнта. ПринеобхідностізастосуванняОмепразолу вразовій дозі менше            20 мгвикористовуютьпрепарат зменшимвмістомдіючої речовини.

Лікуваннятапрофілактикавиразкидванадцятипалоїкишки ташлунка, атакож гастродуоденальноїерозії тадиспептичнихсимптомів,пов'язаних іззастосуваннямнестероїднихпротизапальнихзасобів: рекомендованадобова дозаскладає 20 мг.Курслікування – 4-8 тижнів.

КорекціїдозиОмепразолудля людейлітньоговіку непотрібно.

КорекціїдозиОмепразолу упацієнтів зпорушеннямфункціїнирок непотрібно.

Припорушенніфункціїпечінкимаксимальнадобова дозаОмепразолудорівнює 20 мг.

Нет аналогов