РЕЦЕПТУРНЫЙ
ОМЕПРАЗОЛ КАПС. 20МГ №120 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОМЕПРАЗОЛ КАПС. 20МГ №120

Артикул: 9267
Бренд: СТИРОЛБИОФАРМ ООО УКРАИНА ГОРЛОВКА
Нет в продаже
Производитель: СТИРОЛБИОФАРМ ООО УКРАИНА ГОРЛОВКА
ATC: A02BC01
Международное название: Omeprazole
Содержание: гранул (пелет) омепразолу у перерахунку на омепразол - 0,02 г
Применение: Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, асоційована з Helicobacter pylori (у комбінації з антибактеріальними засобами), рефлюксний езофагіт, синдром Золлінгера-Еллісона.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуванняпрепарату

 

ОМЕПРАЗОЛ

(OMEPRAZOLE)

 

Cклад:

діючаречовина: omeprazole;

1 капсуламіститьгранул(пелет)омепразолу уперерахункуна омепразол – 0,02 г.

допоміжніречовини: лактозабезводна,гіпромелоза,гідроксипропілцелюлоза,натріюлаурилсульфат,гіпромелозифталат,натріюгідрофосфатдигідрат, діетилфталат,цукровісфери(цукроза,крохмалькукурудзяний).

 

Лікарськаформа.Капсули.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засобидлялікуванняпептичноївиразки та гастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.Інгібітори«протонногонасоса».

КодАТС А02В С01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

–Гастроезофагеальнарефлюкснахвороба;

–виразкашлунка ідванадцятипалоїкишки, в т.ч.пов'язана зприйомомнестероїднихпротизапальнихзасобів;

–профілактикааспіраціїкислотноговмістушлунка;

–ерадикаціяНеlісоbасtеrруlоrі (ускладікомбінованоїтерапії зантибактеріальнимизасобами);

– синдромЗоллінгера-Еллісона;

–купіруваннядиспептичнихсимптомів.

 

Протипоказання.

–     Гіперчутливістьдо Омепразолута/або доіншихкомпонентівпрепарату;

– одночаснезастосуваннязатазанавіром;

–спадкованепереносимістьгалактози, дефіцитлактази абосиндроммальабсорбціїглюкози тагалактози;

– періодгодуваннягруддю;

–дитячий вікдо 5 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

 Застосовуютьвнутрішньоперед їжеюабо під часприйому їжі,нерозжовуючита непошкоджуючикапсулу,запиваючиневеликоюкількістюрідини. Режимдозуваннязалежить відвиду та тяжкостізахворюванняівстановлюєтьсялікарем індивідуальнодля кожногопацієнта.

Доросліта дітистарше 12років:

Гастроезофагеальнарефлюкснахвороба: добовадоза – 1капсула, курслікування – 4-8тижнів.Хворимрефлюкс-езофагітом,резистентнимдо лікуванняіншимипротивиразковимипрепаратами,по 2 капсулищоденнопротягом 8тижнів.

Виразкадванадцятипалоїкишки ташлунка: добовадоза – 1капсула.Зазвичайкурс лікуваннявиразкидванадцятипалоїкишки складає4 тижні,виразкишлунка – 8тижнів. Принеобхідностідобову дозуможназбільшити до2 капсул.

Дляерадикації Неlісоbасtеrруlоrі: Омепразолу добовійдозі 40 мг (по 20мг 2 рази на добу)призначаютьу складікомплексноїтерапії зазатвердженимиміжнароднимисхемами:

1. «Потрійна»терапія привиразцідванадцятипалоїкишки:

-    протягом1 тижня 2 разина добу:амоксицилін 1 г ікларитроміцин500 мг;

-    протягом1 тижня 2 разина добу:кларитроміцин250 мг іметронідазол400 мг (аботінідазол 500мг);

-    протягом1 тижня 3 разина добу:амоксицилін500 мг +метронідазол400 мг.

2. «Подвійна»терапія привиразцідванадцятипалоїкишки:

-    протягом2 тижнів 2 разина добу:амоксицилін750 мг – 1 г;

-    протягом2 тижнів 3 разина добу:кларитроміцин500 мг.

3. «Подвійна»терапія привиразцішлунка:

-протягом 2тижнів 2 разина добуамоксицилін750 мг - 1 г.

Профілактикааспіраціїкислотноговмістушлунка: рекомендованадозаОмепразолу –40 мг напередодніввечері і 40 мгза 2-6 годинперед наркозом.

СиндромЗоллінгера-Еллісона:початковадозаОмепразолу,якузастосовуютьодноразово вранці,дорівнює 60 мгна добу; принеобхідностідобову дозузбільшуютьдо 80-120 мг. Дозуслідпідбиратиіндивідуальноз урахуваннямреакціїорганізму.Якщо добовадоза перевищує80 мг, їїнеобхіднорозділити на2-3 прийоми.

Кислотозалежнадиспепсія: добовадоза складає10-20 мгодноразовопротягом 2-4тижнів. Якщочерез 4 черезтижнісимптоми незникають абошвидкоз'являютьсязнову,необхідно переглянутидіагнозпацієнта. ПринеобхідностізастосуванняОмепразолу вразовій дозі менше            20 мгвикористовуютьпрепарат зменшимвмістомдіючої речовини.

Лікуваннятапрофілактикавиразкидванадцятипалоїкишки ташлунка, атакож гастродуоденальноїерозії тадиспептичнихсимптомів,пов'язаних іззастосуваннямнестероїднихпротизапальнихзасобів: рекомендованадобова дозаскладає 20 мг.Курслікування – 4-8 тижнів.

КорекціїдозиОмепразолудля людейлітньоговіку непотрібно.

КорекціїдозиОмепразолу упацієнтів зпорушеннямфункціїнирок непотрібно.

Припорушенніфункціїпечінкимаксимальнадобова дозаОмепразолудорівнює 20 мг.

Нет аналогов

Патология желудочно-кишечного тракта

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают лидирующую позицию в списке общей заболеваемости населения. Причин тому много: плохая экология, нерациональное питание, неправильный образ и ускоренный ритм жизни, вредные привычки и неблагоприятные условия труда, отсутствие полноценного отдыха. Потому препараты для лечения жкт знакомы всем. По статистике, к 30 годам каждый из нас имеет пару-тройку заболеваний пищеварительной системы в анамнезе. Под патологией жкт в современной медицине принято считать любое нарушение функционирования органов пищеварительного тракта. Препараты для жкт могут понадобиться при патологии ротовой полости, глотки, пищевода, желудка или одного из отделов кишечника.

Основные симптомы и подбор лекарственных средств

Не важно, будь то функциональное или органическое нарушение функций гастроэнтерологической системы. Препараты для желудка и кишечника стоит подбирать, опираясь на жалобы и клиническую картину заболевания. Основные проявления всегда одни и те же:

Выбор лекарства для лечения кишечника, желудка или любого другого отдела пищеварительной системы должен делать лечащий врач, или фармацевт в аптеке. В противном случае можно только усугубить состояние пациента. Современная медицина предусматривает тщательный опрос, осмотр, проведение необходимых лабораторных методов исследования. И только после этого – обоснованный выбор лекарства для жкт. К примеру, препараты из группы антибиотиков помогут излечить патологию инфекционного характера. Но, в то же время, способны навредить при неинфекционном заболевании. Стоит помнить, что лекарство для желудка и кишечника должно не только облегчить состояние. Важно разобраться в первопричине недуга, принять все возможные меры, чтобы предотвратить рецидив и избежать осложнений.

Аптечная сеть Viridis – оптимальное соотношение цены и качества

Денди-Фарм – отечественная фармацевтическая компания. В Украине мы известны уже не первый год. За время своего существования компания стала популярной среди широкого круга населения. Нас знают и любят за оптимальное соотношение цена/качество. Широкий ассортимент недорогих медикаментозных препаратов, постоянные акционные предложения и системы скидок обеспечили нам признание наших клиентов. Их число постоянно возрастает. Стационарные аптеки Viridis открыты в Харьковской, Черниговской, Житомирской и Киевской области. Успешно функционирует фирменная интернет аптека, где можно заказать необходимые рецептурные и/или безрецептурные лекарства в режиме онлайн. Наши консультанты-фармацевты помогут подобрать наиболее подходящий препарат в каждом индивидуальном случае. Они же сообщат всю интересующую вас информацию. Выкупить свой заказ можно по любому удобному для вас адресу стационарной аптеки Viridis. Вы можете не опасаться приобрести подделку, или просроченные медикаменты. Наша фирма сотрудничает только с надежными поставщиками, без всякого риска нарваться на дешевый некачественный продукт и принести вред не только вашему кошельку, но и здоровью.