РЕЦЕПТУРНЫЙ
ОМЕПРАЗОЛ КАПС. 20МГ №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОМЕПРАЗОЛ КАПС. 20МГ №30

Артикул: 9294
Бренд: ЛУГАНСКИЙ ХФЗ
Нет в продаже
Производитель: ЛУГАНСКИЙ ХФЗ
ATC: A02BC01
Международное название: Omeprazole
Содержание: омепразолу 20 мг
Применение: Виразкова хвороба шлунка і ДПК у стані за гострення, рефлюкс-езофагіт, ерозивний езофагіт, син-м Золлінгера-Еллісона, полі ендокринний аденоматоз, системний муко вісцидоз, стресові виразки виразки пов'я зані з прийомом НПЗЗ.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ОМЕПРАЗОЛ-ЛУГАЛ

 

Склад:

діючаречовина: omeprazole;

1 капсуламістить омепразолу20 мг;

допоміжніречовини:крохмалькукурудзяний,метилпарагідроксибензоат(Е 218), змішанийацетатний іфталатнийефір целюлози,титанудіоксид (Е 171).

Лікарськаформа.

Капсуликишковорозчинні.

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засобидлялікуванняпептичноївиразки і гастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.Інгібіторипротонногонасоса.Омепразол. КодАТС А02В С01.

Клінічніхарактеристики.

Показання. Пептичнавиразкашлунка ідванадцятипалоїкишки,гастроезофагеальнарефлюксна хвороба,хронічнийгастрит зпідвищеноюкислотоутворювальноюфункцієюшлунка у фазізагострення,функціональнадиспепсія, патологічнігіперсекреторністани (синдромЗоллінгера-Еллісона,поліендокриннийаденоматоз,системниймастоцитоз),гастропатії,пов’язані зприйомомнестероїднихпротизапальнихзасобів. Ускладі комбінованоїтерапії дляерадикації Helicobacterpylori.

Протипоказання. Дитячий вік до18 років, вагітність,періодгодуваннягруддю,індивідуальнапідвищеначутливістьдо омепразолута іншихкомпонентівпрепарату.

Спосібзастосуваннята дози. Дорослізастосовуютьвнутрішньо,переважновранці доїди, неушкоджуючикапсулу і запиваючиневеликоюкількістю води(можливийприйом зїжею). Доза ітривалістьприйомузалежать відпоказань,ефективностііпереносимостітерапії.

Пептичнавиразкашлунка ідванадцятипалоїкишки в разі відсутностіHelicobacter pylori: по 1 капсулі 2рази на добу.Тривалістьтерапії припептичнійвиразцішлунка – 2 - 6тижнів, виразцідванадцятипалоїкишки – 2 - 4тижні.

Гастроезофагеальнарефлюкснахвороба: по 1капсулі (20 мг) 2рази на добупротягом 4 - 8тижнів.

Тривалепідтримуючелікуванняпацієнтів з гастроезофагеальноюрефлюксноюхворобою: по 1капсулі (20 мг)на добуупродовжтривалого часу(до 12 місяців).

Хронічнийгастрит зпідвищеноюкислотоутворювальноюфункцієюшлунка у фазізагострення: по 1капсулі (20 мг) 1-2рази на добуупродовж 2 – 3тижнів.

СиндромЗоллінгера-Еллісона:підбір дозипроводятьіндивідуальноза результатамивизначеннярівняшлункової секреції(не повиненперевищувати10 ммоль HCl/годабо 5 ммольHCl/год післярезекції).Початковадозастановить 60мг/добу, занеобхідностідозупідвищують(добову дозувище 80 мг слідзастосовуватиза декількаприйомів);дозавизначаєтьсяіндивідуально.

Гастропатії,пов’язані зприйомомнестероїднихпротизапальнихзасобів: по 1-2 капсули (20 - 40 мг) 1-2 рази надобуупродовж 4 - 8тижнів.

ЕрадикаціяHelicobacter pylori (ускладікомбінованоїтерапії): по 1капсулі (20 мг) 2 разина добу(вранці таввечері)протягом 7 днівсумісно зантибактеріальнимизасобами.

Функціональнадиспепсія: по 1-2капсули надобупротягом 2 - 3тижнів.

У літніхпацієнтів таосіб ізпорушеною функцієюпечінкидобова дозане повинна перевищувати20 мг.

Дляхворих ізпорушеноюфункцієюнирок немаєнеобхідностікоригуватидозу.

Побічніреакції. Загальнірозладиорганізму:рідко –загальнаслабкість,гарячка,втомлюваність,біль у спині;дуже рідко –свербіжвульви таділянкианальногоотвору,посиленепотовиділення,збільшення фундальнихзалоз.

Шлунково-кишковірозлади:рідко –абдомінальнийбіль, нудота,діарея,метеоризм,запор,блювання,печія; дужерідко –панкреатит,анорексія,подразненняободовоїкишки, змінакольорувипорожнення,глосит,атрофіяслизовоїоболонкиязика, сухістьу роті,порушеннясмаковихвідчуттів, металевийприсмак тавідчуттягіркоти. Вираженийінгібіторнийвпливвисоких доз препаратувиявляєтьсяу підвищеннірівня гастринуі наступноїентерохромафіноподібноїгіперплазіїклітин.

Інфекціїта інвазії:рідко –тривалезменшеннякислотностішлунковогосоку можепідвищітиризик виникненняшлунково-кишковихінфекцій.Можливевиникненнякандидозустравоходу. Удеякихпацієнтів ізсиндромомЗоллінгера-Еллісонаспостерігалисьгастродуоденальнікарциноїдніпухлини(можливо,черезосновнезахворювання).

Зміниз боку шкіриі підшкірноїклітковини:рідко –висипання нашкірі,свербіж,контактнийдерматит;дуже рідко –пурпура,петехії, сухістьшкіри,підвищенафоточутливість,втратаволосся таангідроз.

Судиннірозлади:дуже рідко –васкуліт,периферічнийнабряк.

Неврологічні/ психічнірозлади:рідко –сонливість,головнийбіль, безсоння,парестезії;рідкісніпрояви –агресивність,депресія,апатія,галюцинації,сплутанасвідомість,нервозність,неспокій,тремор,запаморочення(ці побічніефектиспостерігаютьсяголовнимчином утяжкохворих).

Розладиз бокусечовидільноїсистемі:дуже рідко –інтерстиціальнийнефрит, інфекціїсечовоготракту,протеїнурія,гематурія,глюкозурія,підвищеннярівнякреатиніну всироватці.

Розладигепатобіліарноїсистеми:дуже рідко –захворюванняпечінки,включаючипечінково-клітинний,холестатичнийабо змішанийгепатит,некрозпечінки,печінкованедостатністьігепатоенцефалопатії;відмічаютьсяневеликіпідвищеннярезультатіввипробуванняфункціїпечінки (АЛТ,АСТ, гамма-ГТ,АФ та білірубіну).

Порушенняз бокуімунноїсистемі:дуже рідко –реакціїгіперчутливостіу виглядікропив’янки,ангіоневротичногонабряку,анафілактичногошоку;рідкісніпрояви – тяжкихгенералізованихреакцій,таких як токсичнийепідермальнийнекроз,синдром Стівенса-Джонсона,поліморфнаеритема, токсичнийнекролізепідерміса.

Порушеl

Нет аналогов