РЕЦЕПТУРНЫЙ
ОМЕПРАЗОЛ КАПС. 20МГ №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ОМЕПРАЗОЛ КАПС. 20МГ №30

Артикул: 9294
Бренд: ЛУГАНСКИЙ ХФЗ
Нет в продаже
Производитель: ЛУГАНСКИЙ ХФЗ
ATC: A02BC01
Международное название: Omeprazole
Содержание: омепразолу 20 мг
Применение: Виразкова хвороба шлунка і ДПК у стані за гострення, рефлюкс-езофагіт, ерозивний езофагіт, син-м Золлінгера-Еллісона, полі ендокринний аденоматоз, системний муко вісцидоз, стресові виразки виразки пов'я зані з прийомом НПЗЗ.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ОМЕПРАЗОЛ-ЛУГАЛ

 

Склад:

діючаречовина: omeprazole;

1 капсуламістить омепразолу20 мг;

допоміжніречовини:крохмалькукурудзяний,метилпарагідроксибензоат(Е 218), змішанийацетатний іфталатнийефір целюлози,титанудіоксид (Е 171).

Лікарськаформа.

Капсуликишковорозчинні.

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засобидлялікуванняпептичноївиразки і гастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.Інгібіторипротонногонасоса.Омепразол. КодАТС А02В С01.

Клінічніхарактеристики.

Показання. Пептичнавиразкашлунка ідванадцятипалоїкишки,гастроезофагеальнарефлюксна хвороба,хронічнийгастрит зпідвищеноюкислотоутворювальноюфункцієюшлунка у фазізагострення,функціональнадиспепсія, патологічнігіперсекреторністани (синдромЗоллінгера-Еллісона,поліендокриннийаденоматоз,системниймастоцитоз),гастропатії,пов’язані зприйомомнестероїднихпротизапальнихзасобів. Ускладі комбінованоїтерапії дляерадикації Helicobacterpylori.

Протипоказання. Дитячий вік до18 років, вагітність,періодгодуваннягруддю,індивідуальнапідвищеначутливістьдо омепразолута іншихкомпонентівпрепарату.

Спосібзастосуваннята дози. Дорослізастосовуютьвнутрішньо,переважновранці доїди, неушкоджуючикапсулу і запиваючиневеликоюкількістю води(можливийприйом зїжею). Доза ітривалістьприйомузалежать відпоказань,ефективностііпереносимостітерапії.

Пептичнавиразкашлунка ідванадцятипалоїкишки в разі відсутностіHelicobacter pylori: по 1 капсулі 2рази на добу.Тривалістьтерапії припептичнійвиразцішлунка – 2 - 6тижнів, виразцідванадцятипалоїкишки – 2 - 4тижні.

Гастроезофагеальнарефлюкснахвороба: по 1капсулі (20 мг) 2рази на добупротягом 4 - 8тижнів.

Тривалепідтримуючелікуванняпацієнтів з гастроезофагеальноюрефлюксноюхворобою: по 1капсулі (20 мг)на добуупродовжтривалого часу(до 12 місяців).

Хронічнийгастрит зпідвищеноюкислотоутворювальноюфункцієюшлунка у фазізагострення: по 1капсулі (20 мг) 1-2рази на добуупродовж 2 – 3тижнів.

СиндромЗоллінгера-Еллісона:підбір дозипроводятьіндивідуальноза результатамивизначеннярівняшлункової секреції(не повиненперевищувати10 ммоль HCl/годабо 5 ммольHCl/год післярезекції).Початковадозастановить 60мг/добу, занеобхідностідозупідвищують(добову дозувище 80 мг слідзастосовуватиза декількаприйомів);дозавизначаєтьсяіндивідуально.

Гастропатії,пов’язані зприйомомнестероїднихпротизапальнихзасобів: по 1-2 капсули (20 - 40 мг) 1-2 рази надобуупродовж 4 - 8тижнів.

ЕрадикаціяHelicobacter pylori (ускладікомбінованоїтерапії): по 1капсулі (20 мг) 2 разина добу(вранці таввечері)протягом 7 днівсумісно зантибактеріальнимизасобами.

Функціональнадиспепсія: по 1-2капсули надобупротягом 2 - 3тижнів.

У літніхпацієнтів таосіб ізпорушеною функцієюпечінкидобова дозане повинна перевищувати20 мг.

Дляхворих ізпорушеноюфункцієюнирок немаєнеобхідностікоригуватидозу.

Побічніреакції. Загальнірозладиорганізму:рідко –загальнаслабкість,гарячка,втомлюваність,біль у спині;дуже рідко –свербіжвульви таділянкианальногоотвору,посиленепотовиділення,збільшення фундальнихзалоз.

Шлунково-кишковірозлади:рідко –абдомінальнийбіль, нудота,діарея,метеоризм,запор,блювання,печія; дужерідко –панкреатит,анорексія,подразненняободовоїкишки, змінакольорувипорожнення,глосит,атрофіяслизовоїоболонкиязика, сухістьу роті,порушеннясмаковихвідчуттів, металевийприсмак тавідчуттягіркоти. Вираженийінгібіторнийвпливвисоких доз препаратувиявляєтьсяу підвищеннірівня гастринуі наступноїентерохромафіноподібноїгіперплазіїклітин.

Інфекціїта інвазії:рідко –тривалезменшеннякислотностішлунковогосоку можепідвищітиризик виникненняшлунково-кишковихінфекцій.Можливевиникненнякандидозустравоходу. Удеякихпацієнтів ізсиндромомЗоллінгера-Еллісонаспостерігалисьгастродуоденальнікарциноїдніпухлини(можливо,черезосновнезахворювання).

Зміниз боку шкіриі підшкірноїклітковини:рідко –висипання нашкірі,свербіж,контактнийдерматит;дуже рідко –пурпура,петехії, сухістьшкіри,підвищенафоточутливість,втратаволосся таангідроз.

Судиннірозлади:дуже рідко –васкуліт,периферічнийнабряк.

Неврологічні/ психічнірозлади:рідко –сонливість,головнийбіль, безсоння,парестезії;рідкісніпрояви –агресивність,депресія,апатія,галюцинації,сплутанасвідомість,нервозність,неспокій,тремор,запаморочення(ці побічніефектиспостерігаютьсяголовнимчином утяжкохворих).

Розладиз бокусечовидільноїсистемі:дуже рідко –інтерстиціальнийнефрит, інфекціїсечовоготракту,протеїнурія,гематурія,глюкозурія,підвищеннярівнякреатиніну всироватці.

Розладигепатобіліарноїсистеми:дуже рідко –захворюванняпечінки,включаючипечінково-клітинний,холестатичнийабо змішанийгепатит,некрозпечінки,печінкованедостатністьігепатоенцефалопатії;відмічаютьсяневеликіпідвищеннярезультатіввипробуванняфункціїпечінки (АЛТ,АСТ, гамма-ГТ,АФ та білірубіну).

Порушенняз бокуімунноїсистемі:дуже рідко –реакціїгіперчутливостіу виглядікропив’янки,ангіоневротичногонабряку,анафілактичногошоку;рідкісніпрояви – тяжкихгенералізованихреакцій,таких як токсичнийепідермальнийнекроз,синдром Стівенса-Джонсона,поліморфнаеритема, токсичнийнекролізепідерміса.

Порушеl

Нет аналогов

Патология желудочно-кишечного тракта

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают лидирующую позицию в списке общей заболеваемости населения. Причин тому много: плохая экология, нерациональное питание, неправильный образ и ускоренный ритм жизни, вредные привычки и неблагоприятные условия труда, отсутствие полноценного отдыха. Потому препараты для лечения жкт знакомы всем. По статистике, к 30 годам каждый из нас имеет пару-тройку заболеваний пищеварительной системы в анамнезе. Под патологией жкт в современной медицине принято считать любое нарушение функционирования органов пищеварительного тракта. Препараты для жкт могут понадобиться при патологии ротовой полости, глотки, пищевода, желудка или одного из отделов кишечника.

Основные симптомы и подбор лекарственных средств

Не важно, будь то функциональное или органическое нарушение функций гастроэнтерологической системы. Препараты для желудка и кишечника стоит подбирать, опираясь на жалобы и клиническую картину заболевания. Основные проявления всегда одни и те же:

Выбор лекарства для лечения кишечника, желудка или любого другого отдела пищеварительной системы должен делать лечащий врач, или фармацевт в аптеке. В противном случае можно только усугубить состояние пациента. Современная медицина предусматривает тщательный опрос, осмотр, проведение необходимых лабораторных методов исследования. И только после этого – обоснованный выбор лекарства для жкт. К примеру, препараты из группы антибиотиков помогут излечить патологию инфекционного характера. Но, в то же время, способны навредить при неинфекционном заболевании. Стоит помнить, что лекарство для желудка и кишечника должно не только облегчить состояние. Важно разобраться в первопричине недуга, принять все возможные меры, чтобы предотвратить рецидив и избежать осложнений.

Аптечная сеть Viridis – оптимальное соотношение цены и качества

Денди-Фарм – отечественная фармацевтическая компания. В Украине мы известны уже не первый год. За время своего существования компания стала популярной среди широкого круга населения. Нас знают и любят за оптимальное соотношение цена/качество. Широкий ассортимент недорогих медикаментозных препаратов, постоянные акционные предложения и системы скидок обеспечили нам признание наших клиентов. Их число постоянно возрастает. Стационарные аптеки Viridis открыты в Харьковской, Черниговской, Житомирской и Киевской области. Успешно функционирует фирменная интернет аптека, где можно заказать необходимые рецептурные и/или безрецептурные лекарства в режиме онлайн. Наши консультанты-фармацевты помогут подобрать наиболее подходящий препарат в каждом индивидуальном случае. Они же сообщат всю интересующую вас информацию. Выкупить свой заказ можно по любому удобному для вас адресу стационарной аптеки Viridis. Вы можете не опасаться приобрести подделку, или просроченные медикаменты. Наша фирма сотрудничает только с надежными поставщиками, без всякого риска нарваться на дешевый некачественный продукт и принести вред не только вашему кошельку, но и здоровью.