Рецептурный
ОМЕПРАЗОЛ-ВОКАТЕ ПОР. Д/ИН. 40МГ ФЛ. №1 + Р-ЛЬ купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ОМЕПРАЗОЛ-ВОКАТЕ ПОР. Д/ИН. 40МГ ФЛ. №1 + Р-ЛЬ купить в Киеве

Артикул: 9298
Производитель: ВОКАТЕ ФАРМ. КОМПАНИЯ С.А.
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ВОКАТЕ ФАРМ. КОМПАНИЯ С.А.
ATC: A02BC01
Международное название: Omeprazole
Действующие вещество: омепразолу натрію еквівалентно омепразолу 40 мг
Применение: Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки; рефлюкс-езофагіт; синдром Золлінгера-Еллісона.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

 

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ОМЕПРАЗОЛ-ВОКАТЕ

(OMEPRAZOLE-VOCATE)

 

Склад:

діючаречовина: омепразол;

1 флаконмістить: омепразолунатрію еквівалентноомепразолу   40 мг;

допоміжнаречовина:  натріюгідроксид;      

1ампуларозчинникамістить:поліетиленгліколь400, кислотилимонноїмоногідрат,воду для ін’єкцій.

 

Лікарськаформа. Ліофілізатдля розчину дляін’єкцій.

 

Основніфізико-хімічнівластивості:білого абомайже білогокольоруліофілізованийпорошок.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби  длялікуванняпептичної виразкитагастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.Інгібітори«протонногонасоса».

КодАТХ  A02B C01.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Механізмдії

Омепразол,рацемічнасуміш двохенантіомерів,зменшуєсекреціюсоляноїкислоти ушлунку завдякимеханізмунадзвичайноспрямованоїдії.Омепразолінгібуєсекреціюсоляноїкислоти ушлункушляхомспецифічноговпливу напротоннийнасос упарієнтальнихклітинах.Препарат призастосуванніодин раз надобу дієшвидко тазабезпечуєконтрольшляхом оборотногопригніченнясекреціїсоляної кислотишлунковогосоку.Омепразол єслабкоюосновою, яканакопичуєтьсята перетворюєтьсяв активнуформу у вкрайкислому середовищівнутрішньоклітиннихканальців парієнтальнихклітин, девінпригнічуєфермент             Н+,К+­­­­­­­­­­­­­-АТФазу(«протоннийнасос»). Цейефект на вирішальномуетапіпроцесуформуваннясоляноїкислотишлунковогосоку єдозозалежнимтазабезпечуєвисокоефективнепригніченняяк базальної,так і стимульованоїсекреціїсоляноїкислоти незалежновід типустимуляції.

Фармакодинамічніефекти

Усіфармакодинамічніефекти можнапояснитивпливомомепразолуна секреціюсоляноїкислоти.

Вплив насекреціюсоляноїкислоти ушлунку

Внутрішньовенневведенняомепразолуспричиняєдозозалежнепригнічення секреціїсоляноїкислоти ушлункулюдини. Длятого щободразуаналогічнозменшити внутрішньошлунковукислотність,що досягаєтьсяповторнимидозамипрепарату по20 мг перорально,рекомендуєтьсяяк перша дозавнутрішньовенневведення 40 мгпрепарату. Цепризводитьдо негайногозниженнявнутрішньошлунковоїкислотностітаподальшогоутриманняцьогопоказниказниження, всередньому, на90 % протягом 24годин якпіслявнутрішньовенноїін’єкції, такі післявнутрішньовенноїінфузії.

Пригніченнясекреціїсоляноїкислоти пов’язуєтьсяз площею підкривою«концентраціяу плазмікрові – час (AUC)омепразолута незалежить відфактичної концентраціїомепразолу уплазмі кровіна даниймомент часу.

Підчаслікуванняомепразоломне відзначеноознактахіфілаксії.

Вплив на H. pylori

H. pylori пов’занаіз розвиткомвиразковоїхвороби, у томучислівиразковоїхворобидванадцятипалоїкишки ташлунка. H. pylori є основнимфакторомрозвиткугастриту.

H. pylori разоміз соляноюкислотоюшлунковогосоку єосновнимфакторомрозвитку виразковоїхвороби. H.pylori єосновнимфакторомрозвиткуатрофічногогастриту, щоасоціюєтьсяз підвищенимризикомрозвиткураку шлунка.

ЕрадикаціяH. pylori задопомогоюомепразолутапротимікробнихпрепаратівпов'язана звисокимирівнямизагоєння ітривалоїремісіївиразковоїхвороби.

Інші ефекти,пов’язані зпригніченнямсекреціїсоляноїкислоти ушлунку

Підчаслікуванняантисекреторнимипрепаратамисироватковийрівеньгастрину підвищуєтьсяу відповідьна знижену секреціюкислоти.Також ззв’язку зізниженоюшлунковоюкислотністюпідвищуєтьсярівеньхромогранінуА (СgA).Підвищеннярівня СgA можезавдаватиобстеженнюнанейроендокринніпухлини.Повідомлялося,що лікуванняінгібіторамипротонногонасосапотрібноприпинити за5-14 днів довизначення СgA. Визначенняслідповторити,якщо рівні ненормалізувалисядо цьогочасу.

Нет аналогов