Рецептурный
ОМЕЗ ПОР. Д/ИН. 40МГ ФЛ. №1 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ОМЕЗ ПОР. Д/ИН. 40МГ ФЛ. №1 купить в Славутиче

Артикул: 9282
Производитель: ДР. РЕДДИС ЛАБОРАТОРИС ЛТД
Нет в продаже
Производитель: ДР. РЕДДИС ЛАБОРАТОРИС ЛТД
ATC: A02BC01
Международное название: Omeprazole
Действующие вещество: омепразолу натрію еквівалентно омепразолу 40 мг
Применение: Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, рефлюкс-езофагіт, синдром Золлінгера-Еллісона.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ОМЕЗ®

(OMEZ)

 

Склад:

діючаречовина: omeprazole;

1флаконміститьомепразолунатріюеквівалентноомепразолу 40мг;

допоміжніречовини:натріюкарбонатбезводний.

 

Лікарськаформа. Порошокліофілізованийдля приготуваннярозчину дляін’єкцій.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби длялікуванняпептичноївиразки. Інгібіторипротонногонасоса.Код АТСА02В С01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання. Виразкашлунка тадванадцятипалоїкишки, рефлюкс-езофагіт,синдром Золлінгера-Еллісона.

 

Протипоказання. Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату; незастосовуютьразом затазанавіром;періодивагітності ігодуваннягруддю; дитячий вік.

 

Спосібзастосуваннята дози. Препаратпризначаєтьсятільки для внутрішньовенноговведення(можевводитись увиглядіодноразовоївнутрішньовенноїін´єкції та увиглядівнутрішньовенноїінфузії).Після розведеннярозчинпотрібновводитивідразу.

Длявнутрішньовенноїін´єкціївміст одногофлаконарозчинити в 10млстерильноїводи для ін´єкційдляодержанняконцентраціїомепразолу 4 мг/мл.Розчин такоїконцентраціїслід вводити увиглядіодноразовоївнутрішньовенноїін´єкції,повільно,протягом 5 хв.

Длявнутрішньовенноїінфузіївміст одногофлаконарозчинити в 10млстерильноїводи для ін’єкційдляодержанняконцентраціїомепразолу 4 мг/мл, апотім додатицей розчин до90 мл 0,9 % ізотонічногорозчинунатріюхлориду або 5 %розчину декстрозидля інфузій дляодержанняконцентрації0,40 мг/мл. Розчин такоїконцентраціїслід вводити увиглядіодноразовоївнутрішньовенноїінфузії протягом20 - 30 хв.

Дорослимхворим навиразкудванадцятипалоїкишки,виразкушлунка або зрефлюкс-езофагітомрекомендуютьОмез 40 мг длявнутрішньовеннихінфузій одинраз на добудо появиможливостізастосуванняліківперорально(зазвичайчерез 2─3дні). Хвориміз синдромомЗоллінгера-Еллісонадозупотрібнопідбиратиіндивідуально,можевиникнутипотреба убільшвисоких добовихдозах абозбільшеннікратності введення.Немаєнеобхідностів корегуваннідози дляхворих зпорушеннямфункціїнирок талітніх пацієнтів.Для хворих зпорушеннямфункції печінкивведенняпрепаратузначноподовжується.

 

Побічніреакції. Притриваломузастосуванніможуть виникнути:

збокушлунково-кишковоготракту: більу животі,нудота,блювання,діарея,метеоризм,запор;

з бокуцентральноїнервовоїсистеми: головнийбіль, парестезія,запаморочення,відчуттяслабкості,які зникаютьпіслявідміниОмезу. Сонливість,порушеннясну,запамороченняспостерігалосьрідко. Утяжко хворихпацієнтів вокремихвипадкахможевиникатизбудження,депресія,галюцинації;

реакціїгіперчутливості:шкірніреакції увиглядівисипу,свербежу, кропив’янки;

з бокукровотворноїсистеми: дужерідкоспостерігаєтьсязміна формуликрові(лейкопенія,агранулоцитоз,тромбоцитопенія,панцитопенія);

з бокугепатобіліарноїсистеми: дужерідкоспостерігаєтьсялегке скороминущепорушенняфункціїпечінки,енцефалопатіяу пацієнтів зтяжкимизахворюваннямипечінки,гепатит з абобезжовтяниці, печінкованедостатність;

з бокусечостатевоїсистеми:дуже рідко спостерігаєтьсяпорушенняфункціїнирок,наприклад,інтерстиціальнийнефрит згостроюнирковоюнедостатністю;

інші: вокремихвипадкахспостерігаєтьсяслабкість,гарячка,бронхоспазм,нечіткістьзору,порушеннясну,артралгії,міалгії.

 

Передозування. У ходіклінічнихдослідженьвнаслідок одноразовоговведеннявнутрішньовеннопонад 270 мг задобу і 650 мгпротягомтрьох днів небуловиявленодозозалежнихпобічних ефектів.Специфічногоантидоту неіснує.Омепразолзв’язуєтьсяз білкамиплазми крові,тому діалізмалоефективний.

Лікування:симптоматичнатерапія.

 

Застосуванняв періодвагітностіабо годуваннягруддю.Вагітнимжінкам незастосовують.Годуваннягруддю підчаслікуванняпрепаратомслідприпинити.

 

Діти. Безпечністьдля лікуваннядітей непідтверджена,тому дітям незастосовують.

 

Особливостізастосування.ПрипризначенніОмезу хворимна виразковухворобушлунканеобхідновиключитиможливістьзлоякісногозахворювання,через те щоомепразолможемаскуватийого симптомиі затримувативстановленнядіагнозу.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.Загаломне впливає,але слідвраховуватиможливістьпояви такихпобічнихреакцій, якзапамороченнятасонливість.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші види взаємодій. Омезможеподовжуватиперіоднапіввиведенняі тривалістьдіїпрепаратів,які метаболізуютьсяв печінцішляхомокиснення (варфарин,діазепам,фенітоїн).Слідрозглядатиможливістьзменшеннядози цихпрепаратів.Омез можеперешкоджатизасвоєннюлікарськихпрепаратів утих випадках,коликислотністьшлунковогосередовища єважливимфактором дляїхбіодоступності(кетоназолу,ітраконазолу,складних ефірів,ампіциліну ісолейзаліза).

Омез невпливає нажоднуізоформу CYP,про щосвідчитьвідсутністьметаболічнихвзаємодій зречовинами CYP1А2(кофеїн,фенацетин,теофілін), CYP2С9(S-варфарин, піроксикам,диклофенак,напроксен), CYP2D6(метопролол,пропранолол),CYP2Е1 (етанол), CYP3А(циклоспорин,лідокаїн,квінідин,естрадіол,еритроміцин,будезоніт).

Супутнєзастосуванняомепразолу (40мг один разна добу) затазанавіром300мг/ритонавіромпризводилодо суттєвогозниженнявпливуатазанавіру(приблизно 75 %зниження AUC, Cmaxта Cmin). Підвищеннядози атазанавірудо 400 мг некомпенсувалодії омепразолуна впливатазанавіру.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.Омезєспецифічнимінгібіторомпротонногонасосапарієтальноїклітини

Нет аналогов