ПЕРИДОНИУМ ТАБ. 10МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ПЕРИДОНИУМ ТАБ. 10МГ №10

Артикул: 9473
Бренд: НОРТОН НА ЗАВОДЕ ЮНИМАКС ЛАБОРАТОРИС
Нет в продаже
Производитель: НОРТОН НА ЗАВОДЕ ЮНИМАКС ЛАБОРАТОРИС
ATC: A03FA03
Международное название: Domperidone
Содержание: домперидону 10 мг
Применение: Нудота, блювання, гикавка різного генезу; післяопераційна гіпотонія та атонія шлунка і кішечнику, дискінезія жовчовидільних шля хів, метеоризм, рефлюкс-езофагіт, холецис тит, холангіт, різні види диспепсії тощо.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ПЕРІДОНІУМ

(PERIDONIUM)

 

Складлікарськогозасобу: 1таблеткаміститьдомперидону10 мг;

допоміжніречовини:лактоза, магніюстеарат,крохмалькукурудзяний,тальк,кремніюдіоксидколоїднийбезводний, полівінілпіролідон.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Білі, круглі,плоскітаблетки безоболонки, знасічкою наодному боці.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника. ЮНІМАКСЛАБОРАТОРИС.

Плот №7,Сектор 24,Фаридабад-121005,Харіана,Індія.

 

Назва імісцезнаходженнявласникареєстраційногопосвідчення. АМЕРІКЕННОРТОНКОРПОРЕЙШН.

1570 Сан-ТомасЕквіно Роуд, 18,Сан-Хосе, СА 95130,США.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Стимуляторперистальтики.Код АТС А03 FA03.

 

Фармакологічнівластивості.

Домперидон -антагоністрецепторівдопаміну,прокінетик,що маєпротиблювотнівластивостіподібно дометоклопрамідута деякихнейролептиків.Однак, навідміну від цихлікарськихзасобів,домперидонмає незначнупроникністьчерезгематоенцефалічнийбар’єр, черезцезастосуваннядомперидонулише впоодинокихвипадкахсупроводжуєтьсяекстрапіраміднимипобічнимидіями, особливоу дорослих.Йогопротиблювотнадія, можливо,обумовленапоєднаннямпериферичної(гастрокінетичної)дії таантагонізмудо рецепторівдофаміну утригернійзоні хеморецепторів,яказнаходитьсяпозагематоенцефалічнимбар’єром.Низькіконцентраціїпрепарату, щовизначалисьу мозку придослідженніна тваринах,вказують напереважнупериферичнудіюдомперидонуна рецепторидофаміну.

Дослідженняна людяхпоказали, щопри внутрішньомузастосуваннідомперидонзбільшуєтривалістьскороченьантральноговідділу шлунка  тадванадцятипалоїкишки, прискорюєвипорожненняшлунка, уразі уповільненняцьогопроцесу, тапідвищуєтонус нижньогосфінктерастравоходу уздорових людей.Домперидонне впливає нашлунковусекрецію.

Домперидоншвидкоабсорбуєтьсяпри пероральномуприйомінатще,інтенсивнометаболізуєтьсяу стінцікишечнику тав печінці, щообумовлюєйого низькубіодоступність(приблизно 15 %).Зниженакислотністьшлунка зменшуєабсорбцію домперидону.Максимальнаконцентраціяв плазмідосягаєтьсячерез 1 год.після прийомупрепарату.Їжа таодночаснийприйомпрепаратівтипуциметидинабо натрію бікарбонатзначнозменшуютьбіодоступністьдомперидону.Припероральномуприйомідомперидонне акумулюєтьсяі не індукуєвласнийобмін; максимальнийрівень уплазмі через90 хв. (21 нг/мл)післядвотижневогопероральногозастосуванняпо 30 мг на деньбув майжетаким же, як післяприйомупершої дози (18нг/мл).Домперидонна 91 - 93 %зв'язується збілкамиплазми.Дослідженнярозподілудомперидону,проведені натваринах задопомогоюпрепарату,міченогорадіоактивнимізотопом,показалийого значнийрозподіл у тканинах,але низькуконцентраціюу мозку. У щурівневеликікількостіпрепаратупотрапляютьчерезплаценту.Концентраціїдомперидонуу материнськомумолоці у  4 разинижчі, ніжвідповідніконцентраціїу плазмі.

Препаратметаболізуєтьсяв печінцішляхомгідроксилюваннятаМ-деалкілування.Виведення зсечею такаломстановитьвідповідно 31та 66 відсотківвідпероральноїдози.Виділенняпрепарату внезміненомувиглядістановить невеликийвідсоток (10 % зкалом таприблизно 1 % з сечею).Періоднапіввиведенняз плазми післяприйомуразової дозистановить 7 – 9год. уздоровихлюдей, алеподовжений ухворих зтяжкоюнирковоюнедостатністю.

 

Показаннядлязастосування. Комплексдиспептичнихсимптомів,обумовленихуповільненим  випорожненням   шлунка, шлунково-стравохіднимрефлюксом,езофагітом:

- епігастральневідчуттяпереповнення,відчуттяздуття шлунка,біль уверхнійчастинічерева;

-  відрижка,метеоризм;

-  нудота,блювання;

-  печія іззакидомвмістушлунка до ротаабо беззакиду.

 

 

Нудота іблюванняфункціонального,органічного,інфекційногоабодієтичногопоходження, атакожспричинені  променевоюаболікарськоютерапією.    Специфічнимпоказанням єнудота іблювання,спричиненіагоністамидофаміну увипадкувикористанняїх прилікуванніхворобиПаркінсона(такими яклеводопа,бромокриптин).

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,шлунково-кишковікровотечі, механічнанепрохідністьабоперфорації кишечника,пролактинсекреторнапухлина гіпофіза(пролактиномою),порушенняфункціїпечінки. Дітидо 12 років змасою тіламенше 35 кг (дляданої формипрепарату).

 

Спосібзастосуваннята дози.Дорослимі дітямстарше 12років з масоютіла 35 кг ібільше

1.Хронічнадиспепсія.

10 мг (1таблетка) 3рази на добуі, у разінеобхідності,перед сном.Занеобхідностізазначенудозу можнаподвоїти.

2. Привираженій нудотіта блюванні.

20 мг (2таблетки) 3 - 4рази на добуперед  їдоюта передсном.

Таблеткирекомендуєтьсяприймати за 15 - 30хв до їди. Приприйомі їжіабсорбціяпрепаратудещознижується.

Максимальнадобова доза –80 мг.

Тривалістьпервинноголікування – 4тижні. Післяцього слідоцінити станпацієнта таприйнятирішення пронеобхідністьподальшоголікування.

 

Особливізастереження.Таблеткимістятьлактозу, щослід враховуватипацієнтам знеперносимістюлактози чигалактозиабо припорушенніабсорбції глюкозиабо галактози.

Принеобхідностіодночасногоприйому антациднихабоантисекреторнихпрепаратівїх слідприйматипісля їжі, ане до їжі, тобтоїх не слідприйматиодночасно зПерідоніумом.

Застосуванняпризахворюванняхпечінки: беручидо увагивисокийрівеньметаболізмудомперидонув печінці,слід зобережністюпризначатиПерідоніумхворим зпечінковоюнедостатністю.

Застосуванняпризахворюванняхнирок: у хворих зтяжкоюнирковоюнедостатністю(сироватковийкреатинін > 6мг/100 мл, тобто > 0,6ммоль/л)періоднапіввиведеннядомперидонузростає з 7,4 до20,8 год., але рівніпрепарату вплазмі булинижчими, ніжу здоровихдобровольців.Оскількинезначнийвідсотокпрепаратувиводитьсянирками унезміненомувигляді, тонавряд чинеобхіднакорекціяразової дозиу хворих на нирковунедостатність.Але притривалому застосуваннідомперидонухворим знирковоюнедостатністю,частотуприйому слідзменшити до 1 - 2разів надобу, залежновід тяжкостіпорушеньфункційнирок. Затакими пацієнтамиповинен бутивстановленийрегулярний контроль.

 

Застосуванняв періодвагітностіабо годуваннягруддю. Оскількидані щодозастосуваннядомперидонувагітнимиобмежені,препаратможе призначатисяпривагітностілише тоді,коли очікуванакористь дляматеріперевищує ризикдля плода.Перідоніумнепризначаютьу І-мутриместрівагітності.

Наперіодлікуван

Нет аналогов

Патология желудочно-кишечного тракта

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают лидирующую позицию в списке общей заболеваемости населения. Причин тому много: плохая экология, нерациональное питание, неправильный образ и ускоренный ритм жизни, вредные привычки и неблагоприятные условия труда, отсутствие полноценного отдыха. Потому препараты для лечения жкт знакомы всем. По статистике, к 30 годам каждый из нас имеет пару-тройку заболеваний пищеварительной системы в анамнезе. Под патологией жкт в современной медицине принято считать любое нарушение функционирования органов пищеварительного тракта. Препараты для жкт могут понадобиться при патологии ротовой полости, глотки, пищевода, желудка или одного из отделов кишечника.

Основные симптомы и подбор лекарственных средств

Не важно, будь то функциональное или органическое нарушение функций гастроэнтерологической системы. Препараты для желудка и кишечника стоит подбирать, опираясь на жалобы и клиническую картину заболевания. Основные проявления всегда одни и те же:

Выбор лекарства для лечения кишечника, желудка или любого другого отдела пищеварительной системы должен делать лечащий врач, или фармацевт в аптеке. В противном случае можно только усугубить состояние пациента. Современная медицина предусматривает тщательный опрос, осмотр, проведение необходимых лабораторных методов исследования. И только после этого – обоснованный выбор лекарства для жкт. К примеру, препараты из группы антибиотиков помогут излечить патологию инфекционного характера. Но, в то же время, способны навредить при неинфекционном заболевании. Стоит помнить, что лекарство для желудка и кишечника должно не только облегчить состояние. Важно разобраться в первопричине недуга, принять все возможные меры, чтобы предотвратить рецидив и избежать осложнений.

Аптечная сеть Viridis – оптимальное соотношение цены и качества

Денди-Фарм – отечественная фармацевтическая компания. В Украине мы известны уже не первый год. За время своего существования компания стала популярной среди широкого круга населения. Нас знают и любят за оптимальное соотношение цена/качество. Широкий ассортимент недорогих медикаментозных препаратов, постоянные акционные предложения и системы скидок обеспечили нам признание наших клиентов. Их число постоянно возрастает. Стационарные аптеки Viridis открыты в Харьковской, Черниговской, Житомирской и Киевской области. Успешно функционирует фирменная интернет аптека, где можно заказать необходимые рецептурные и/или безрецептурные лекарства в режиме онлайн. Наши консультанты-фармацевты помогут подобрать наиболее подходящий препарат в каждом индивидуальном случае. Они же сообщат всю интересующую вас информацию. Выкупить свой заказ можно по любому удобному для вас адресу стационарной аптеки Viridis. Вы можете не опасаться приобрести подделку, или просроченные медикаменты. Наша фирма сотрудничает только с надежными поставщиками, без всякого риска нарваться на дешевый некачественный продукт и принести вред не только вашему кошельку, но и здоровью.