ПЕРИДОНИУМ ТАБ. 10МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ПЕРИДОНИУМ ТАБ. 10МГ №10

Артикул: 9473
Бренд: НОРТОН НА ЗАВОДЕ ЮНИМАКС ЛАБОРАТОРИС
Нет в продаже
Производитель: НОРТОН НА ЗАВОДЕ ЮНИМАКС ЛАБОРАТОРИС
ATC: A03FA03
Международное название: Domperidone
Содержание: домперидону 10 мг
Применение: Нудота, блювання, гикавка різного генезу; післяопераційна гіпотонія та атонія шлунка і кішечнику, дискінезія жовчовидільних шля хів, метеоризм, рефлюкс-езофагіт, холецис тит, холангіт, різні види диспепсії тощо.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ПЕРІДОНІУМ

(PERIDONIUM)

 

Складлікарськогозасобу: 1таблеткаміститьдомперидону10 мг;

допоміжніречовини:лактоза, магніюстеарат,крохмалькукурудзяний,тальк,кремніюдіоксидколоїднийбезводний, полівінілпіролідон.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Білі, круглі,плоскітаблетки безоболонки, знасічкою наодному боці.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника. ЮНІМАКСЛАБОРАТОРИС.

Плот №7,Сектор 24,Фаридабад-121005,Харіана,Індія.

 

Назва імісцезнаходженнявласникареєстраційногопосвідчення. АМЕРІКЕННОРТОНКОРПОРЕЙШН.

1570 Сан-ТомасЕквіно Роуд, 18,Сан-Хосе, СА 95130,США.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Стимуляторперистальтики.Код АТС А03 FA03.

 

Фармакологічнівластивості.

Домперидон -антагоністрецепторівдопаміну,прокінетик,що маєпротиблювотнівластивостіподібно дометоклопрамідута деякихнейролептиків.Однак, навідміну від цихлікарськихзасобів,домперидонмає незначнупроникністьчерезгематоенцефалічнийбар’єр, черезцезастосуваннядомперидонулише впоодинокихвипадкахсупроводжуєтьсяекстрапіраміднимипобічнимидіями, особливоу дорослих.Йогопротиблювотнадія, можливо,обумовленапоєднаннямпериферичної(гастрокінетичної)дії таантагонізмудо рецепторівдофаміну утригернійзоні хеморецепторів,яказнаходитьсяпозагематоенцефалічнимбар’єром.Низькіконцентраціїпрепарату, щовизначалисьу мозку придослідженніна тваринах,вказують напереважнупериферичнудіюдомперидонуна рецепторидофаміну.

Дослідженняна людяхпоказали, щопри внутрішньомузастосуваннідомперидонзбільшуєтривалістьскороченьантральноговідділу шлунка  тадванадцятипалоїкишки, прискорюєвипорожненняшлунка, уразі уповільненняцьогопроцесу, тапідвищуєтонус нижньогосфінктерастравоходу уздорових людей.Домперидонне впливає нашлунковусекрецію.

Домперидоншвидкоабсорбуєтьсяпри пероральномуприйомінатще,інтенсивнометаболізуєтьсяу стінцікишечнику тав печінці, щообумовлюєйого низькубіодоступність(приблизно 15 %).Зниженакислотністьшлунка зменшуєабсорбцію домперидону.Максимальнаконцентраціяв плазмідосягаєтьсячерез 1 год.після прийомупрепарату.Їжа таодночаснийприйомпрепаратівтипуциметидинабо натрію бікарбонатзначнозменшуютьбіодоступністьдомперидону.Припероральномуприйомідомперидонне акумулюєтьсяі не індукуєвласнийобмін; максимальнийрівень уплазмі через90 хв. (21 нг/мл)післядвотижневогопероральногозастосуванняпо 30 мг на деньбув майжетаким же, як післяприйомупершої дози (18нг/мл).Домперидонна 91 - 93 %зв'язується збілкамиплазми.Дослідженнярозподілудомперидону,проведені натваринах задопомогоюпрепарату,міченогорадіоактивнимізотопом,показалийого значнийрозподіл у тканинах,але низькуконцентраціюу мозку. У щурівневеликікількостіпрепаратупотрапляютьчерезплаценту.Концентраціїдомперидонуу материнськомумолоці у  4 разинижчі, ніжвідповідніконцентраціїу плазмі.

Препаратметаболізуєтьсяв печінцішляхомгідроксилюваннятаМ-деалкілування.Виведення зсечею такаломстановитьвідповідно 31та 66 відсотківвідпероральноїдози.Виділенняпрепарату внезміненомувиглядістановить невеликийвідсоток (10 % зкалом таприблизно 1 % з сечею).Періоднапіввиведенняз плазми післяприйомуразової дозистановить 7 – 9год. уздоровихлюдей, алеподовжений ухворих зтяжкоюнирковоюнедостатністю.

 

Показаннядлязастосування. Комплексдиспептичнихсимптомів,обумовленихуповільненим  випорожненням   шлунка, шлунково-стравохіднимрефлюксом,езофагітом:

- епігастральневідчуттяпереповнення,відчуттяздуття шлунка,біль уверхнійчастинічерева;

-  відрижка,метеоризм;

-  нудота,блювання;

-  печія іззакидомвмістушлунка до ротаабо беззакиду.

 

 

Нудота іблюванняфункціонального,органічного,інфекційногоабодієтичногопоходження, атакожспричинені  променевоюаболікарськоютерапією.    Специфічнимпоказанням єнудота іблювання,спричиненіагоністамидофаміну увипадкувикористанняїх прилікуванніхворобиПаркінсона(такими яклеводопа,бромокриптин).

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,шлунково-кишковікровотечі, механічнанепрохідністьабоперфорації кишечника,пролактинсекреторнапухлина гіпофіза(пролактиномою),порушенняфункціїпечінки. Дітидо 12 років змасою тіламенше 35 кг (дляданої формипрепарату).

 

Спосібзастосуваннята дози.Дорослимі дітямстарше 12років з масоютіла 35 кг ібільше

1.Хронічнадиспепсія.

10 мг (1таблетка) 3рази на добуі, у разінеобхідності,перед сном.Занеобхідностізазначенудозу можнаподвоїти.

2. Привираженій нудотіта блюванні.

20 мг (2таблетки) 3 - 4рази на добуперед  їдоюта передсном.

Таблеткирекомендуєтьсяприймати за 15 - 30хв до їди. Приприйомі їжіабсорбціяпрепаратудещознижується.

Максимальнадобова доза –80 мг.

Тривалістьпервинноголікування – 4тижні. Післяцього слідоцінити станпацієнта таприйнятирішення пронеобхідністьподальшоголікування.

 

Особливізастереження.Таблеткимістятьлактозу, щослід враховуватипацієнтам знеперносимістюлактози чигалактозиабо припорушенніабсорбції глюкозиабо галактози.

Принеобхідностіодночасногоприйому антациднихабоантисекреторнихпрепаратівїх слідприйматипісля їжі, ане до їжі, тобтоїх не слідприйматиодночасно зПерідоніумом.

Застосуванняпризахворюванняхпечінки: беручидо увагивисокийрівеньметаболізмудомперидонув печінці,слід зобережністюпризначатиПерідоніумхворим зпечінковоюнедостатністю.

Застосуванняпризахворюванняхнирок: у хворих зтяжкоюнирковоюнедостатністю(сироватковийкреатинін > 6мг/100 мл, тобто > 0,6ммоль/л)періоднапіввиведеннядомперидонузростає з 7,4 до20,8 год., але рівніпрепарату вплазмі булинижчими, ніжу здоровихдобровольців.Оскількинезначнийвідсотокпрепаратувиводитьсянирками унезміненомувигляді, тонавряд чинеобхіднакорекціяразової дозиу хворих на нирковунедостатність.Але притривалому застосуваннідомперидонухворим знирковоюнедостатністю,частотуприйому слідзменшити до 1 - 2разів надобу, залежновід тяжкостіпорушеньфункційнирок. Затакими пацієнтамиповинен бутивстановленийрегулярний контроль.

 

Застосуванняв періодвагітностіабо годуваннягруддю. Оскількидані щодозастосуваннядомперидонувагітнимиобмежені,препаратможе призначатисяпривагітностілише тоді,коли очікуванакористь дляматеріперевищує ризикдля плода.Перідоніумнепризначаютьу І-мутриместрівагітності.

Наперіодлікуван

Нет аналогов