РАНИГАСТ 75 ТАБ. 75МГ №10 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

РАНИГАСТ 75 ТАБ. 75МГ №10 купить в Ирпене

Артикул: 9225
Бренд: ПОЛЬФАРМА ФЗ С.А. ПОЛЬША
Нет в продаже
Производитель: ПОЛЬФАРМА ФЗ С.А. ПОЛЬША
ATC: A02BA02
Международное название: Ranitidine
Содержание: 75 мг ранітидину, що відповідає 84 мг ранітидину гідрохлориду
Применение: Симптоматичне лікування печії та диспептичних розладів, які мають місце при відсутності органічних захворювань травного тракту.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

РАНИГАСТ®75

(RANIGAST® 75)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: ranitidine;

1 таблетка,вкритаоболонкою,містить 75 мгранітидину,щовідповідає 84мгранітидинугідрохлориду;

допоміжніречовини: 

ядротаблетки: кросповідон,кремніюдіоксидколоїдний безводний,магніюстеарат,целюлозамікрокристалічна;

оболонка:гіпромелоза,оранжево-жовтийS (Е 110), титанудіоксид (Е 171),триацетин,тальк.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкриті оболонкою.

Кругладвоопуклатаблетка,вкритаоболонкоюжовтогарячогокольору.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

Фармацевтичнийзавод„Польфарма”С. А., Польща/

PharmaceuticalWorks “Polpharma” S. A.,Poland.

Вул.Пельплиньска,19, 83-200 СтарогардГданьски, Польща/

19 Pelplinska Street, 83-200 Starogard Gdanski, Poland.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби длялікуванняпептичноївиразки тагастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.АнтагоністиН2-рецепторів.

КодАТС А02В А02.

Ранітидинцеспецифічнийантагоніст H2-гістаміновихрецепторів.Уповільнюєвиділеннясоляноїкислотивзагалі іпісля їжі,зменшуєвиділенняпепсину вшлунковийсік.

Ранітидинхарактеризуєтьсявідносно тривалимперіодомнапіввиведення,тому однадоза  150мгуповільнюєвиділення соляноїкислоти протягом12 годин.

 

Показаннядлязастосування.

Короткочаснесимптоматичнелікування печіїтадиспепсичнихрозладів, якімають місцепривідсутностіорганічнихзахворюваньтравноготракту.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдоранітидинуабо іншихкомпонентівпрепарату.Наявністьзлоякіснихзахворюваньшлунка; цирозпечінки зпортосистемоюенцефалопатієюв анамнезі;тяжка ниркованедостатність.

Препаратпротипоказанийу періодвагітності.

У разінеобхідностізастосуванняпрепаратуслідприпинитигодуваннягруддю.

 Належнізаходи безпеки призастосуванні.

Принаявностіалергії наіншіпрепарати групиблокаторів H2-гістамінорецепторівможливіалергічні реакціїна ранітидин,тому принаявності гіперчутливостідо іншихпрепаратівцієї групислід зобережністюзастосовуватипрепарат.

Необхіднийрегулярнийнагляд запацієнтами(особливолітньоговіку та зпептичною виразкоюшлунка і/абодванадцятипалоїкишки ванамнезі),якіприймаютьранітидин разомзнестероїднимипротизапальнимизасобами.

Єповідомлення,якідозволяютьприпустити,що ранітидинможе викликатигострінападипорфірії.Тому слідуникатиприйомупрепаратупацієнтам з гостроюпорфірією ванамнезі.

Пацієнтилітньоговіку: врезультатіклінічнихдослідженьгрупипацієнтіввіком від 65роківвстановлено,що рівеньлікуваннявиразковоїхвороби іпоявипобічнихефектів невідрізнявся відпацієнтівмолодшоговіку.

Встановлено,що для деякихгруппацієнтів, такихяк пацієнтилітньоговіку, хворіна цукровийдіабет абоімунніпорушення,спостерігаласяпідвищенасхильністьдо розвиткупозалікарняноїпневмонії.Великіепідеміологічнідослідженняпоказали, щов такійситуації відноснийризик (RR)захворіти назапалення легеніву людей, щоприймаютьпрепарати згрупиантагоністівH2-рецептора,порівняно зтими, щоприпинилилікування,підвищуєтьсяна 1,63 (1,07 – 2,48 приінтервалі CI 95 %).

ПрепаратРанигаст® 75 міститьбарвникоранжево-жовтийS (Е 110), якийможевикликатиалергічніреакції.

Лікуванняпрепаратомвідмінюютьпоступовочерез ризикрозвиткусиндрому«рикошету»при різкійвідміні.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Контрольованідослідженнязастосуванняранітидинувагітнимжінкам непроводилися. Препаратпротипоказанийу періодвагітності.

У разінеобхідностізастосуванняпрепаратуслід припинитигодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі

зіншимимеханізмами.

На даниймоментповідомленьнемає. Протеприкеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмамирекомендуєтьсядотримуватисяособливоїобережності,враховуючиможливістьрозвиткунебажанихреакцій з бокунервовоїсистеми(запаморочення,сонливість,погіршеннязору, можливепригніченняпсихомоторноїактивності). 

 

Діти. Непризначатидітям до 16років.   

 

Спосібзастосуваннята дози.

Уразі появидиспептичнихрозладів застосовують1 таблетку (75 мг)ранітидину.Якщо після застосуванняпрепарату симптомиутримуютьсядовше ніж 1годину, слідпризначитидодатково 75мг препарату.Не слід застосовуватибільше 2таблеток надобу.

Таблеткуслідпроковтнутицілою,запиваючиневеликоюкількістюводи.

Курслікуваннястановить небільше 2тижнів. Якщосимптоми незникаютьчерез 2 тижнілікування,пацієнтповинен звернутисядо лікаря.

Дозуванняу разінирковоїнедостатності.

Упацієнтів знирковоюнедостатністю(кліренскреатиніну

Нет аналогов