РАНИГАСТ 75 ТАБ. 75МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

РАНИГАСТ 75 ТАБ. 75МГ №10

Артикул: 9225
Бренд: ПОЛЬФАРМА ФЗ С.А. ПОЛЬША
Нет в продаже
Производитель: ПОЛЬФАРМА ФЗ С.А. ПОЛЬША
ATC: A02BA02
Международное название: Ranitidine
Содержание: 75 мг ранітидину, що відповідає 84 мг ранітидину гідрохлориду
Применение: Симптоматичне лікування печії та диспептичних розладів, які мають місце при відсутності органічних захворювань травного тракту.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

РАНИГАСТ®75

(RANIGAST® 75)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: ranitidine;

1 таблетка,вкритаоболонкою,містить 75 мгранітидину,щовідповідає 84мгранітидинугідрохлориду;

допоміжніречовини: 

ядротаблетки: кросповідон,кремніюдіоксидколоїдний безводний,магніюстеарат,целюлозамікрокристалічна;

оболонка:гіпромелоза,оранжево-жовтийS (Е 110), титанудіоксид (Е 171),триацетин,тальк.

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкриті оболонкою.

Кругладвоопуклатаблетка,вкритаоболонкоюжовтогарячогокольору.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

Фармацевтичнийзавод„Польфарма”С. А., Польща/

PharmaceuticalWorks “Polpharma” S. A.,Poland.

Вул.Пельплиньска,19, 83-200 СтарогардГданьски, Польща/

19 Pelplinska Street, 83-200 Starogard Gdanski, Poland.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби длялікуванняпептичноївиразки тагастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.АнтагоністиН2-рецепторів.

КодАТС А02В А02.

Ранітидинцеспецифічнийантагоніст H2-гістаміновихрецепторів.Уповільнюєвиділеннясоляноїкислотивзагалі іпісля їжі,зменшуєвиділенняпепсину вшлунковийсік.

Ранітидинхарактеризуєтьсявідносно тривалимперіодомнапіввиведення,тому однадоза  150мгуповільнюєвиділення соляноїкислоти протягом12 годин.

 

Показаннядлязастосування.

Короткочаснесимптоматичнелікування печіїтадиспепсичнихрозладів, якімають місцепривідсутностіорганічнихзахворюваньтравноготракту.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдоранітидинуабо іншихкомпонентівпрепарату.Наявністьзлоякіснихзахворюваньшлунка; цирозпечінки зпортосистемоюенцефалопатієюв анамнезі;тяжка ниркованедостатність.

Препаратпротипоказанийу періодвагітності.

У разінеобхідностізастосуванняпрепаратуслідприпинитигодуваннягруддю.

 Належнізаходи безпеки призастосуванні.

Принаявностіалергії наіншіпрепарати групиблокаторів H2-гістамінорецепторівможливіалергічні реакціїна ранітидин,тому принаявності гіперчутливостідо іншихпрепаратівцієї групислід зобережністюзастосовуватипрепарат.

Необхіднийрегулярнийнагляд запацієнтами(особливолітньоговіку та зпептичною виразкоюшлунка і/абодванадцятипалоїкишки ванамнезі),якіприймаютьранітидин разомзнестероїднимипротизапальнимизасобами.

Єповідомлення,якідозволяютьприпустити,що ранітидинможе викликатигострінападипорфірії.Тому слідуникатиприйомупрепаратупацієнтам з гостроюпорфірією ванамнезі.

Пацієнтилітньоговіку: врезультатіклінічнихдослідженьгрупипацієнтіввіком від 65роківвстановлено,що рівеньлікуваннявиразковоїхвороби іпоявипобічнихефектів невідрізнявся відпацієнтівмолодшоговіку.

Встановлено,що для деякихгруппацієнтів, такихяк пацієнтилітньоговіку, хворіна цукровийдіабет абоімунніпорушення,спостерігаласяпідвищенасхильністьдо розвиткупозалікарняноїпневмонії.Великіепідеміологічнідослідженняпоказали, щов такійситуації відноснийризик (RR)захворіти назапалення легеніву людей, щоприймаютьпрепарати згрупиантагоністівH2-рецептора,порівняно зтими, щоприпинилилікування,підвищуєтьсяна 1,63 (1,07 – 2,48 приінтервалі CI 95 %).

ПрепаратРанигаст® 75 міститьбарвникоранжево-жовтийS (Е 110), якийможевикликатиалергічніреакції.

Лікуванняпрепаратомвідмінюютьпоступовочерез ризикрозвиткусиндрому«рикошету»при різкійвідміні.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Контрольованідослідженнязастосуванняранітидинувагітнимжінкам непроводилися. Препаратпротипоказанийу періодвагітності.

У разінеобхідностізастосуванняпрепаратуслід припинитигодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі

зіншимимеханізмами.

На даниймоментповідомленьнемає. Протеприкеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмамирекомендуєтьсядотримуватисяособливоїобережності,враховуючиможливістьрозвиткунебажанихреакцій з бокунервовоїсистеми(запаморочення,сонливість,погіршеннязору, можливепригніченняпсихомоторноїактивності). 

 

Діти. Непризначатидітям до 16років.   

 

Спосібзастосуваннята дози.

Уразі появидиспептичнихрозладів застосовують1 таблетку (75 мг)ранітидину.Якщо після застосуванняпрепарату симптомиутримуютьсядовше ніж 1годину, слідпризначитидодатково 75мг препарату.Не слід застосовуватибільше 2таблеток надобу.

Таблеткуслідпроковтнутицілою,запиваючиневеликоюкількістюводи.

Курслікуваннястановить небільше 2тижнів. Якщосимптоми незникаютьчерез 2 тижнілікування,пацієнтповинен звернутисядо лікаря.

Дозуванняу разінирковоїнедостатності.

Упацієнтів знирковоюнедостатністю(кліренскреатиніну

Нет аналогов

Патология желудочно-кишечного тракта

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают лидирующую позицию в списке общей заболеваемости населения. Причин тому много: плохая экология, нерациональное питание, неправильный образ и ускоренный ритм жизни, вредные привычки и неблагоприятные условия труда, отсутствие полноценного отдыха. Потому препараты для лечения жкт знакомы всем. По статистике, к 30 годам каждый из нас имеет пару-тройку заболеваний пищеварительной системы в анамнезе. Под патологией жкт в современной медицине принято считать любое нарушение функционирования органов пищеварительного тракта. Препараты для жкт могут понадобиться при патологии ротовой полости, глотки, пищевода, желудка или одного из отделов кишечника.

Основные симптомы и подбор лекарственных средств

Не важно, будь то функциональное или органическое нарушение функций гастроэнтерологической системы. Препараты для желудка и кишечника стоит подбирать, опираясь на жалобы и клиническую картину заболевания. Основные проявления всегда одни и те же:

Выбор лекарства для лечения кишечника, желудка или любого другого отдела пищеварительной системы должен делать лечащий врач, или фармацевт в аптеке. В противном случае можно только усугубить состояние пациента. Современная медицина предусматривает тщательный опрос, осмотр, проведение необходимых лабораторных методов исследования. И только после этого – обоснованный выбор лекарства для жкт. К примеру, препараты из группы антибиотиков помогут излечить патологию инфекционного характера. Но, в то же время, способны навредить при неинфекционном заболевании. Стоит помнить, что лекарство для желудка и кишечника должно не только облегчить состояние. Важно разобраться в первопричине недуга, принять все возможные меры, чтобы предотвратить рецидив и избежать осложнений.

Аптечная сеть Viridis – оптимальное соотношение цены и качества

Денди-Фарм – отечественная фармацевтическая компания. В Украине мы известны уже не первый год. За время своего существования компания стала популярной среди широкого круга населения. Нас знают и любят за оптимальное соотношение цена/качество. Широкий ассортимент недорогих медикаментозных препаратов, постоянные акционные предложения и системы скидок обеспечили нам признание наших клиентов. Их число постоянно возрастает. Стационарные аптеки Viridis открыты в Харьковской, Черниговской, Житомирской и Киевской области. Успешно функционирует фирменная интернет аптека, где можно заказать необходимые рецептурные и/или безрецептурные лекарства в режиме онлайн. Наши консультанты-фармацевты помогут подобрать наиболее подходящий препарат в каждом индивидуальном случае. Они же сообщат всю интересующую вас информацию. Выкупить свой заказ можно по любому удобному для вас адресу стационарной аптеки Viridis. Вы можете не опасаться приобрести подделку, или просроченные медикаменты. Наша фирма сотрудничает только с надежными поставщиками, без всякого риска нарваться на дешевый некачественный продукт и принести вред не только вашему кошельку, но и здоровью.