РЕЦЕПТУРНЫЙ
РАНИТИДИН АМП. 25МГ/МЛ 2МЛ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

РАНИТИДИН АМП. 25МГ/МЛ 2МЛ №10

Артикул: 9210
Бренд: ЭЛЕГАНТ
Нет в продаже
Производитель: ЭЛЕГАНТ
ATC: A02BA02
Международное название: Ranitidine
Содержание: ранітидину гідрохлорид, що еквівалентно 25 мг ранітидину
Применение: Виразкова хвороба шлунка та ДПК; симпто матичні виразки; ерозивний та рефлюкс- езофагіт; син-м Золлінгера-Еллісона;проф- ка виразок ШКТ, рецидивів кровотеч з верх ніх відділів ШКТ та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

Інструкція

длямедичногозастосуванняпрепарату

РАНІТИДИН

(RANITIDINE)

 

Загальнахарактеристика:

міжнародната хімічнаназви: ranitidine; N-[2-[[[5-(диметиламіно)метил]фурфурил]-тіо]-етил]-N’метил-2-нітро-1,1-етилендіамін;

основніфізико-хімічнівластивості:прозорий,безбарвнийабожовтуватийрозчин;

склад: 1 млрозчинуміститьранітидинугідрохлорид,щоеквівалентно25 мгранітидину;

допоміжніречовини:фенол,динатріюгідрофосфатдигідрат, каліюгідрофосфат,вода дляін’єкцій.

Формавипуску.Розчин для ін’єкцій.

Фармакотерапевтичнагрупа.Засоби, якізастосовуютьсядлялікування пептичноївиразки тагастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.АнтагоністиН2-рецепторів.

КодАТС A02B A02.

Фармакологічнівластивості. Фармакодинаміка.БлокаторгістаміновихН2-рецепторів.Пригнічуєбазальну істимулюючугістаміном,гастрином іацетилхоліномсекреціюсоляноїкислоти.СприяєпідвищеннюрНшлунковоговмісту ізнижуєактивністьпепсину.

Фармакокінетика.Післявнутрішньом’язовоговведення швидкоі майжеповністювсмоктуєтьсяз місцяін’єкції.Максимальнаконцентраціядосягаєтьсячерез 15 хв. Збілкамиплазми кровізв’язується15 % активноїречовини.Об’ємрозподілу – 1,4л/кг. Періоднапіввиведеннястановить 2-3години. Майже30 % прийнятоїдозививодиться зсечею в незміненомувигляді.Швидкістьвиведення знижуєтьсяприпорушенніфункціїнирок абопечінки.Ранітидинвиділяєтьсяз грудниммолоком.

 

Показаннядлязастосування.

§ Лікування удорослихзагостреньпептичноївиразкишлунка ідванадцятипалоїкишки (вразі відсутностіHelicobacter pylori), утому числівиразок,пов’язаних зприйомомнестероїднихпротизапальнихзасобів;

§ профілактикакровотеч ізвиразокшлунково-кишковоготракту (ШКТ);

§ гастроезофагеальнарефлюкснахвороба (ГЕРХ);

§ синдромЗоллінгера-Еллісона;

§ профілактикааспіраціїшлунковогосоку у хвориху періодпремедикаціїпередоперативнимивтручаннями;

§ невиразковадиспепсія.

 

Спосібзастосуваннята дози. Дорослимзастосовуютьвнутрішньом’язовоабовнутрішньовенно.

Внутрішньом’язово:  по 50 мг (2мл) кожні 6 - 8годин.

Внутрішньовенно:по 50 мг (2 мл)кожні 6-8 годин.Вміст ампули(50 мг)розводять 0,9 %розчиномхлоридунатрію або 5 %розчиномдекстрозидля ін’єкційдо отриманнязагальногооб’єму20 мл і вводятьпротягом 5 хв. У разінеобхідностіроблять повторніін’єкціїкожні       6 - 8годин.

Внутрішньовенно:краплинновводять зі швидкістю25 мг/годинупротягом 2годин. У разінеобхідностівведенняповторюютьчерез 6-8 годин.

Дляпрофілактикикровотеч ізверхніх ділянокШКТ утяжкохворихпацієнтів звиразковоюхворобоюшлунка ідванадцятипалоїкишкиперевагуслідвіддавативнутрішньовенномуповільномувведеннюранітидинудорослим упочатковійдозі 50 мг знаступнимвнутрішньовеннимвливанням зішвидкістю 0,125-0,25мг/кг загодину.Препаратзастосовуютьпарентеральнодоти, докиін’єкціїможна будезамінитипероральнимприйомомпрепарату.

Дорослимпацієнтам зризикомрозвитку кислотноїаспіраціїРанітидинвводять у дозі50 мгвнутрішньом’язовоабовнутрішньовенно,повільно, за 45 -60 хв  дозагальної анестезії.

 

Побічна дія.

З бокусерцево-судинноїсистеми: впоодинокихвипадках привнутрішньовенномувведенні -атріовентрикулярнаблокада,асистолія,брадикардія.

З бокутравноготракту:рідко –діарея,запор; впоодинокихвипадках –гепатити,змінипоказниківпечінковихпроб, гострийпанкреатит.

З бокуцентральноїнервовоїсистеми:рідко –головнийбіль,запаморочення,відчуттявтоми,нечіткістьзору; впоодиноких випадках  -втратасвідомості,галюцинації(утяжкохворих).

З бокусистемикровотворення:рідко –тромбоцитопенія;придовготриваломузастосуванніу високихдозах –лейкопенія.

Порушенняметаболізму:рідко –незначнепідвищеннякреатиніну в сироватцікрові напочаткулікування.

З бокуендокринноїсистеми:придовготриваломузастосуванніу високих дозахможливізбільшеннявміступролактину,гінекомастія,аменорея,імпотенція,зниженнялібідо.

Алергічніреакції:рідко –шкірнівисипи,ангіоневротичнийнабряк,анафілактичнийшок,бронхоспазм,артеріальнагіпотензія.

Інші: рідко –рецидивуючийпаротит; упоодинокихвипадках –випаданняволосся,артралгія,міалгія.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,вагітність,періодгодуваннягруддю,дитячий вікдо 18 років.

 

Передозування.Специфічнісимптомипередозуванняне описані.При передозуванніможливепідсиленняпобічної дії.Занеобхідностіпроводятьсимптоматичнутерапію.

 

Особливостізастосування. Зобережністюпризначаютьпацієнтам зпорушеннямфункціїнирок. Передпочатком лікуваннянеобхідновиключитинаявність злоякісногозахворюваннястравоходу,шлунка абодванадцятипалоїкишки. Придовготриваломулікуванніослаблениххворих вумовах стресуможливібактеріальніураження шлунказ подальшимпоширеннямінфекції.РекомендуєтьсяпризначатиРанітидинсумісно зантибіотиками(амоксицилін,кларитроміцин,тетрациклін),ефективнимищодо Helicobacter pylori.  Різкеприпинення терапіїРанітидиномнебажанечерез небезпекурецидивувиразковоїхвороби.Іноді швидкевнутрішньовенневведенняін’єкціїРанітидинуможеспричинитибрадикардію,особливо ухворих зісхильністюдо порушеньсерцевогоритму.

Нерекомендуєтьсяпризначатипрепарат пацієнтам  ізгостроюпорфірією ванамнезі. ПризастосуванніРанітидинуможливінеоб’єктивнідані лабораторнихдосліджень:підвищеннярівнякреатиніну,активністьгама-глутамілтранспептидазиі трансаміназипечінки.

 

Нет аналогов