РЕЦЕПТУРНЫЙ
РАНИТИДИН АМП. 25МГ/МЛ 2МЛ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

РАНИТИДИН АМП. 25МГ/МЛ 2МЛ №10

Артикул: 9210
Бренд: ЭЛЕГАНТ
Нет в продаже
Производитель: ЭЛЕГАНТ
ATC: A02BA02
Международное название: Ranitidine
Содержание: ранітидину гідрохлорид, що еквівалентно 25 мг ранітидину
Применение: Виразкова хвороба шлунка та ДПК; симпто матичні виразки; ерозивний та рефлюкс- езофагіт; син-м Золлінгера-Еллісона;проф- ка виразок ШКТ, рецидивів кровотеч з верх ніх відділів ШКТ та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

Інструкція

длямедичногозастосуванняпрепарату

РАНІТИДИН

(RANITIDINE)

 

Загальнахарактеристика:

міжнародната хімічнаназви: ranitidine; N-[2-[[[5-(диметиламіно)метил]фурфурил]-тіо]-етил]-N’метил-2-нітро-1,1-етилендіамін;

основніфізико-хімічнівластивості:прозорий,безбарвнийабожовтуватийрозчин;

склад: 1 млрозчинуміститьранітидинугідрохлорид,щоеквівалентно25 мгранітидину;

допоміжніречовини:фенол,динатріюгідрофосфатдигідрат, каліюгідрофосфат,вода дляін’єкцій.

Формавипуску.Розчин для ін’єкцій.

Фармакотерапевтичнагрупа.Засоби, якізастосовуютьсядлялікування пептичноївиразки тагастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.АнтагоністиН2-рецепторів.

КодАТС A02B A02.

Фармакологічнівластивості. Фармакодинаміка.БлокаторгістаміновихН2-рецепторів.Пригнічуєбазальну істимулюючугістаміном,гастрином іацетилхоліномсекреціюсоляноїкислоти.СприяєпідвищеннюрНшлунковоговмісту ізнижуєактивністьпепсину.

Фармакокінетика.Післявнутрішньом’язовоговведення швидкоі майжеповністювсмоктуєтьсяз місцяін’єкції.Максимальнаконцентраціядосягаєтьсячерез 15 хв. Збілкамиплазми кровізв’язується15 % активноїречовини.Об’ємрозподілу – 1,4л/кг. Періоднапіввиведеннястановить 2-3години. Майже30 % прийнятоїдозививодиться зсечею в незміненомувигляді.Швидкістьвиведення знижуєтьсяприпорушенніфункціїнирок абопечінки.Ранітидинвиділяєтьсяз грудниммолоком.

 

Показаннядлязастосування.

§ Лікування удорослихзагостреньпептичноївиразкишлунка ідванадцятипалоїкишки (вразі відсутностіHelicobacter pylori), утому числівиразок,пов’язаних зприйомомнестероїднихпротизапальнихзасобів;

§ профілактикакровотеч ізвиразокшлунково-кишковоготракту (ШКТ);

§ гастроезофагеальнарефлюкснахвороба (ГЕРХ);

§ синдромЗоллінгера-Еллісона;

§ профілактикааспіраціїшлунковогосоку у хвориху періодпремедикаціїпередоперативнимивтручаннями;

§ невиразковадиспепсія.

 

Спосібзастосуваннята дози. Дорослимзастосовуютьвнутрішньом’язовоабовнутрішньовенно.

Внутрішньом’язово:  по 50 мг (2мл) кожні 6 - 8годин.

Внутрішньовенно:по 50 мг (2 мл)кожні 6-8 годин.Вміст ампули(50 мг)розводять 0,9 %розчиномхлоридунатрію або 5 %розчиномдекстрозидля ін’єкційдо отриманнязагальногооб’єму20 мл і вводятьпротягом 5 хв. У разінеобхідностіроблять повторніін’єкціїкожні       6 - 8годин.

Внутрішньовенно:краплинновводять зі швидкістю25 мг/годинупротягом 2годин. У разінеобхідностівведенняповторюютьчерез 6-8 годин.

Дляпрофілактикикровотеч ізверхніх ділянокШКТ утяжкохворихпацієнтів звиразковоюхворобоюшлунка ідванадцятипалоїкишкиперевагуслідвіддавативнутрішньовенномуповільномувведеннюранітидинудорослим упочатковійдозі 50 мг знаступнимвнутрішньовеннимвливанням зішвидкістю 0,125-0,25мг/кг загодину.Препаратзастосовуютьпарентеральнодоти, докиін’єкціїможна будезамінитипероральнимприйомомпрепарату.

Дорослимпацієнтам зризикомрозвитку кислотноїаспіраціїРанітидинвводять у дозі50 мгвнутрішньом’язовоабовнутрішньовенно,повільно, за 45 -60 хв  дозагальної анестезії.

 

Побічна дія.

З бокусерцево-судинноїсистеми: впоодинокихвипадках привнутрішньовенномувведенні -атріовентрикулярнаблокада,асистолія,брадикардія.

З бокутравноготракту:рідко –діарея,запор; впоодинокихвипадках –гепатити,змінипоказниківпечінковихпроб, гострийпанкреатит.

З бокуцентральноїнервовоїсистеми:рідко –головнийбіль,запаморочення,відчуттявтоми,нечіткістьзору; впоодиноких випадках  -втратасвідомості,галюцинації(утяжкохворих).

З бокусистемикровотворення:рідко –тромбоцитопенія;придовготриваломузастосуванніу високихдозах –лейкопенія.

Порушенняметаболізму:рідко –незначнепідвищеннякреатиніну в сироватцікрові напочаткулікування.

З бокуендокринноїсистеми:придовготриваломузастосуванніу високих дозахможливізбільшеннявміступролактину,гінекомастія,аменорея,імпотенція,зниженнялібідо.

Алергічніреакції:рідко –шкірнівисипи,ангіоневротичнийнабряк,анафілактичнийшок,бронхоспазм,артеріальнагіпотензія.

Інші: рідко –рецидивуючийпаротит; упоодинокихвипадках –випаданняволосся,артралгія,міалгія.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,вагітність,періодгодуваннягруддю,дитячий вікдо 18 років.

 

Передозування.Специфічнісимптомипередозуванняне описані.При передозуванніможливепідсиленняпобічної дії.Занеобхідностіпроводятьсимптоматичнутерапію.

 

Особливостізастосування. Зобережністюпризначаютьпацієнтам зпорушеннямфункціїнирок. Передпочатком лікуваннянеобхідновиключитинаявність злоякісногозахворюваннястравоходу,шлунка абодванадцятипалоїкишки. Придовготриваломулікуванніослаблениххворих вумовах стресуможливібактеріальніураження шлунказ подальшимпоширеннямінфекції.РекомендуєтьсяпризначатиРанітидинсумісно зантибіотиками(амоксицилін,кларитроміцин,тетрациклін),ефективнимищодо Helicobacter pylori.  Різкеприпинення терапіїРанітидиномнебажанечерез небезпекурецидивувиразковоїхвороби.Іноді швидкевнутрішньовенневведенняін’єкціїРанітидинуможеспричинитибрадикардію,особливо ухворих зісхильністюдо порушеньсерцевогоритму.

Нерекомендуєтьсяпризначатипрепарат пацієнтам  ізгостроюпорфірією ванамнезі. ПризастосуванніРанітидинуможливінеоб’єктивнідані лабораторнихдосліджень:підвищеннярівнякреатиніну,активністьгама-глутамілтранспептидазиі трансаміназипечінки.

 

Нет аналогов

Патология желудочно-кишечного тракта

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают лидирующую позицию в списке общей заболеваемости населения. Причин тому много: плохая экология, нерациональное питание, неправильный образ и ускоренный ритм жизни, вредные привычки и неблагоприятные условия труда, отсутствие полноценного отдыха. Потому препараты для лечения жкт знакомы всем. По статистике, к 30 годам каждый из нас имеет пару-тройку заболеваний пищеварительной системы в анамнезе. Под патологией жкт в современной медицине принято считать любое нарушение функционирования органов пищеварительного тракта. Препараты для жкт могут понадобиться при патологии ротовой полости, глотки, пищевода, желудка или одного из отделов кишечника.

Основные симптомы и подбор лекарственных средств

Не важно, будь то функциональное или органическое нарушение функций гастроэнтерологической системы. Препараты для желудка и кишечника стоит подбирать, опираясь на жалобы и клиническую картину заболевания. Основные проявления всегда одни и те же:

Выбор лекарства для лечения кишечника, желудка или любого другого отдела пищеварительной системы должен делать лечащий врач, или фармацевт в аптеке. В противном случае можно только усугубить состояние пациента. Современная медицина предусматривает тщательный опрос, осмотр, проведение необходимых лабораторных методов исследования. И только после этого – обоснованный выбор лекарства для жкт. К примеру, препараты из группы антибиотиков помогут излечить патологию инфекционного характера. Но, в то же время, способны навредить при неинфекционном заболевании. Стоит помнить, что лекарство для желудка и кишечника должно не только облегчить состояние. Важно разобраться в первопричине недуга, принять все возможные меры, чтобы предотвратить рецидив и избежать осложнений.

Аптечная сеть Viridis – оптимальное соотношение цены и качества

Денди-Фарм – отечественная фармацевтическая компания. В Украине мы известны уже не первый год. За время своего существования компания стала популярной среди широкого круга населения. Нас знают и любят за оптимальное соотношение цена/качество. Широкий ассортимент недорогих медикаментозных препаратов, постоянные акционные предложения и системы скидок обеспечили нам признание наших клиентов. Их число постоянно возрастает. Стационарные аптеки Viridis открыты в Харьковской, Черниговской, Житомирской и Киевской области. Успешно функционирует фирменная интернет аптека, где можно заказать необходимые рецептурные и/или безрецептурные лекарства в режиме онлайн. Наши консультанты-фармацевты помогут подобрать наиболее подходящий препарат в каждом индивидуальном случае. Они же сообщат всю интересующую вас информацию. Выкупить свой заказ можно по любому удобному для вас адресу стационарной аптеки Viridis. Вы можете не опасаться приобрести подделку, или просроченные медикаменты. Наша фирма сотрудничает только с надежными поставщиками, без всякого риска нарваться на дешевый некачественный продукт и принести вред не только вашему кошельку, но и здоровью.