РЕЦЕПТУРНЫЙ
РЕОНАЛЬГОН ТАБ. №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

РЕОНАЛЬГОН ТАБ. №10

Артикул: 9442
Бренд: КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ХФЗ ОАО
Нет в продаже
Производитель: КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ХФЗ ОАО
ATC: A03DA02
Международное название: Pitofenone and analgesics
Содержание: метамізолу натрієва сіль (анальгіну) - 500 мг, пітофенону гідрохлорид – 5,0 мг, фенпіверинію бромід - 0,1 мг
Применение: Спазми гладкої мускулатури, знеболювання при нирковій коліці, спастичні явища в сечовидільних шляхах, спазми шлунка та кишечнику, спастична дисменорея, жовчна коліка та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
УТВЕРЖДЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

Реональгон®(Reonalgon)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1таблеткамістить:метамізолунатрієва сіль(анальгіну) - 500мг,пітофенону    гідрохлорид– 5,0 мг,фенпівериніюбромід - 0,1 мг;

допоміжніречовини: крохмалькартопляний,кальціюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

таблеткибілого абобілого зжовтуватимвідтінкомкольору, ізплоскоюповерхнею,рискою іфаскою.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

ПАТ«Хімфармзавод«Червоназірка».

61010, Україна, м.Харків, вул.Гордієнківська,1.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Спазмолітичнізасоби вкомбінації заналгетиками.Синтетичніантихолінергічнізасоби вкомбінації заналгетиками.Пітофенон іаналгетики.Код АТС А03D А02.

 

Реональгон® поєднує аналгетичну,спазмолітичну(папавериноподібну),холінолітичну(атропіноподібну)і деякупротизапальнуактивність.

Метамізолчинитьвираженуаналгетичнутажарознижувальнудію вкомбінації зменш чіткоюпротизапальноютаспазмолітичноюактивністю.Його ефекти єрезультатомпригніченнясинтезупростагландиніві ендогеннихалгогенів,підвищенняпорога збудливостів таламусі іпроведеннябольових екстеро-іінтероцептивнихімпульсів уЦНС, а такожвін впливаєнагіпоталамусі формуванняендогеннихпірогенів.

Фенпіверинійчинитьпомірнугангліоблокуючутапарасимпатичнудію, зменшуєтонус і моторикугладкоїмускулатуришлунка,кишок, жовчнихісечовивіднихшляхів.

Пітофенончинитьпапавериноподібнудію насудинну йпозасудиннугладкумускулатуруз вираженимспазмолітичнимхарактером.

Дляметамізолухарактернашвидка таповнарезорбція.Через 30 хвпіслявнутрішньогозастосуванняв сироватцівиявляютьсякількості,якістановлять 5 %максимальноїсироватковоїконцентрації.Частковозв’язуєтьсяз білкамиплазми. Ворганізміпіддаєтьсяінтенсивнійбіотрансформації.При цьомуйого основніметаболіти фармакологічноактивні.Елімінуєтьсяіз сечею уформіметаболітів.Лише 3 %кількості,яка виділяється,являє собоюнезміненийметамізол. Наступіньбіотрансформаціївпливає і генетичнозумовленийтипацетилювання.Окремікомпонентививодяться згрудним молоком.

 

Показаннядлязастосування.

Симптоматичнелікування слабкота помірновираженогобольового синдромупри спазмахгладких м’язіввнутрішніхорганів:

·        нирковаколіка та запальнізахворюваннясечовивіднихшляхів, якіперебігаютьз болем тадизурійними розладами;

·        спазмишлунка такишечнику,печінковаколіка,дискінезіїжовчнихшляхів;

·        спастичнадисменорея.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдометамізолу,до похіднихпіразолонута/або добудь-якогокомпоненталікарськогозасобу.Шлунково-кишкованепрохідністьта мегаколон;атоніяжовчного абосечовогоміхура; тяжкіпорушенняфункціїнирок тапечінки;зміна складупериферичноїкрові(агранулоцитоз,лейкопенія);захворюваннякрові (анеміябудь-якоїетіології,цитостатичначиінфекційнанейтропенія);дефіцитглюкозо-6-фосфатдегідрогенази;порфірія печінки;закритокутоваглаукома;підозра нагострухірургічнупатологію;бронхіальнаастма;колаптоїдністани;тахіаритмія; гіпертрофіяпередміхуровоїзалози зтенденцієюдо затримкисечі.

 

Особливізастереження.

Препарат зобережністюзастосовують:

– припорушенніфункціїнирок та/абопечінки;

– призахворюванняхшлунка(ахалазія,гастроезофагеальнийрефлюкс,стенозпілоричноговідділушлунка);

– присхильностідоартеріальноїгіпотензіїтаортостатичнихреакцій;

– прихронічномубронхіті табронхоспазмі(Реональгон® підвищуєв’язкістьбронхіальногосекрету);

– занаявностігіпертиреозу;

– припорушенняхритмусерцевоїдіяльності,ішемічнійхворобісерця(особливо пригостромуінфарктіміокарда),хронічнійзастійнійсерцевійнедостатності;

– занаявностіданих прогіперчутливістьдонестероїднихпротизапальнихзасобів та/абоненаркотичниханалгетиківабо іншихпроявівалергії (алергічнийриніт).

ПритриваломузастосуванніРеональгону® необхідноперевірятистанпериферичноїкрові тафункціїпечінки.

Препаратможевплинути напсихофізичнийстанпацієнтівприодночасномузастосуванніз алкоголемтамедикk

Нет аналогов

Патология желудочно-кишечного тракта

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают лидирующую позицию в списке общей заболеваемости населения. Причин тому много: плохая экология, нерациональное питание, неправильный образ и ускоренный ритм жизни, вредные привычки и неблагоприятные условия труда, отсутствие полноценного отдыха. Потому препараты для лечения жкт знакомы всем. По статистике, к 30 годам каждый из нас имеет пару-тройку заболеваний пищеварительной системы в анамнезе. Под патологией жкт в современной медицине принято считать любое нарушение функционирования органов пищеварительного тракта. Препараты для жкт могут понадобиться при патологии ротовой полости, глотки, пищевода, желудка или одного из отделов кишечника.

Основные симптомы и подбор лекарственных средств

Не важно, будь то функциональное или органическое нарушение функций гастроэнтерологической системы. Препараты для желудка и кишечника стоит подбирать, опираясь на жалобы и клиническую картину заболевания. Основные проявления всегда одни и те же:

Выбор лекарства для лечения кишечника, желудка или любого другого отдела пищеварительной системы должен делать лечащий врач, или фармацевт в аптеке. В противном случае можно только усугубить состояние пациента. Современная медицина предусматривает тщательный опрос, осмотр, проведение необходимых лабораторных методов исследования. И только после этого – обоснованный выбор лекарства для жкт. К примеру, препараты из группы антибиотиков помогут излечить патологию инфекционного характера. Но, в то же время, способны навредить при неинфекционном заболевании. Стоит помнить, что лекарство для желудка и кишечника должно не только облегчить состояние. Важно разобраться в первопричине недуга, принять все возможные меры, чтобы предотвратить рецидив и избежать осложнений.

Аптечная сеть Viridis – оптимальное соотношение цены и качества

Денди-Фарм – отечественная фармацевтическая компания. В Украине мы известны уже не первый год. За время своего существования компания стала популярной среди широкого круга населения. Нас знают и любят за оптимальное соотношение цена/качество. Широкий ассортимент недорогих медикаментозных препаратов, постоянные акционные предложения и системы скидок обеспечили нам признание наших клиентов. Их число постоянно возрастает. Стационарные аптеки Viridis открыты в Харьковской, Черниговской, Житомирской и Киевской области. Успешно функционирует фирменная интернет аптека, где можно заказать необходимые рецептурные и/или безрецептурные лекарства в режиме онлайн. Наши консультанты-фармацевты помогут подобрать наиболее подходящий препарат в каждом индивидуальном случае. Они же сообщат всю интересующую вас информацию. Выкупить свой заказ можно по любому удобному для вас адресу стационарной аптеки Viridis. Вы можете не опасаться приобрести подделку, или просроченные медикаменты. Наша фирма сотрудничает только с надежными поставщиками, без всякого риска нарваться на дешевый некачественный продукт и принести вред не только вашему кошельку, но и здоровью.