Рецептурный
РИНИТ ТАБ. 150МГ №100 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

РИНИТ ТАБ. 150МГ №100 купить в Ирпене

Артикул: 9235
Производитель: КУСУМ ХЕЛТХКЕР
Выберите нужную аптеку:
Производитель: КУСУМ ХЕЛТХКЕР
ATC: A02BA02
Международное название: Ranitidine
Действующие вещество: ранітидину гідрохлориду, що еквівалентно ранітидину 150 мг
Применение: Пептична виразка шлунка і дванадцятипалої кишки в разі відсутності H. pylori або при неможливості ерадикації H. pylori як профілактичне лікування; ГЕРХ (гастро-езофагеальна рефлюксна хвороба); синдром Золлінгера–Еллісона; хронічний гастрит з підвищеною кислотоутворюючою функцією шлунка в стадії загострення; невиразкова диспепсія.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

РИНИТ®

(RINIT®)

 

Склад:

діючаречовина: ranitidine;

1таблеткамістить ранітидинугідрохлориду,щоеквівалентноранітидину 150 мг;

допоміжніречовини: целюлозамікрокристалічна,натрію кроскармелоза,магнію стеарат,покриття Opadry II 85G53691оранжевий:спиртполівініловий,лецитин, поліетиленгліколь,тальк, титану діоксид  (Е 171),  понсо  4R  (Е 124), жовтийзахід FCF (Е 110),індигокармін(Е 132).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засобидлялікуванняпептичноївиразки тагастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.

Kод АТС А02ВА02.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

− Пептичнавиразкаи шлунка ідванадцятипалоїкишки, неасоційованаз|із| Helicobacter| pylori (у фазізагострення),включаючивиразку,пов’язану зприйомом нестероїднихпротизапальних   засобів(НПЗЗ);

−функціональнадиспепсія;

− хронічнийгастрит зпідвищеноюкислотоутворювальноюфункцієюшлунка устадії загострення;

|язви|

−гастроезофагеальнарефлюксна хвороба  (дляполегшеннясимптомів)або рефлюкс-езофагіт. 

 

Протипоказання.

Підвищенаіндивідуальначутливістьдо ранітидинуабо до іншихкомпонентівпрепарату; наявністьзлоякіснихзахворюваньшлунка, цирозпечінки зпортосистемноюенцефалопатієюв анамнезі;вагітність, періодгодуваннягруддю,дитячий вікдо 12 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Призначаютьдорослим тадітям вікомвід 12 років.Приймають внутрішньо,не розжовуючи,запиваючиневеликоюкількістю води,незалежновід прийомуїжі.

Пептичнавиразка|язва|шлунка ідванадцятипалоїкишки, неасоційованаз|із|Helicobacter| pylori (уфазізагострення).Призначаютьпо 150 мг (1таблетка) 2рази на добуабо 300 мг

(2 таблетки) 1раз на добуна нічпротягом 4тижнів. Привиразках, щоне зарубцювалися,–продовженнялікуванняпротягомнаступних 4тижнів.

Профілактикапептичноївиразкии шлунка ідванадцятипалоїкишки,асоційованоїз прийомом нестероїднихпротизапальнихзасобів. Призначаютьпо 150 мг (1таблетка) 2рази на добу наперіод терапіїНПЗЗ.

Функціональнадиспепсія. Призначаютьпо 150 мг (1таблетка) 2рази на добу протягом

2-3 тижнів.

Хронічнийгастрит зпідвищеноюкислотоутворювальноюфункцієюшлунка устадії загострення. Призначаютьпо 150 мг (1таблетка) 2рази на добупротягом 2-4тижнів.

Гастроезофагеальнарефлюкснахвороба. Дляполегшеннясимптомів призначаютьпо 150 мг        (1таблетка) 2рази на добупротягом 2тижнів; принеобхідностікурслікуванняпродовжують.

Длядовготривалоголікування та призагостреннігастроезофагеальноїрефлюксноїхворобипризначаютьпо 150 мг (1таблетка) 2рази на добуабо 300 мг (2 таблетки)1 раз на добуна нічпротягом 8тижнів; принеобхідностікурслікуванняпродовжуютьдо 12 тижнів.

Пацієнтиз|із|вираженою|виказаною,висловленою|нирковоюнедостатністю(кліренскреатиніну < 50мл|/хв |).Добова дозапрепаратудля цієїкатегорії пацієнтів– 1таблетка (150 мг).

 

Побічніреакції.

Кардіальніпорушення:брадикардія,тахікардія,екстрасистолія,асистолія,атріовентрикулярнаблокада, зниженняартеріальноготиску,аритмія.

Порушенняз бокусистемикрові талімфатичноїсистеми: лейкопеніятатромбоцитопенія(зазвичайоборотні);агранулоцитозабопанцитопенія,іноді з гіпоплазієюабо аплазієюкістковогомозку, нейтропенія.

Неврологічнірозлади: головнийбіль,запаморочення,сонливість,мимовільнірухи(оборотні),

збудження,відчуттявтоми.

Порушенняз боку органазору: порушеннязору, затуманеннязору,пов’язанез порушеннямакомодації.

Шлунково-кишковірозлади: діарея,запор,нудота,блювання, болів животі,гострийпанкреатит, відсутністьапетиту,метеоризм,сухість у роті.

Розладиз бокусечовидільноїсистеми: гострийінтерстиціальнийнефрит,порушенняфункціїнирок.

Зміниз боку шкіриі підшкірноїклітковини:  шкірнийвисип,мультиформнаеритема,алопеція, сухістьшкіри,свербіж.

Порушенняз бокуопорно-руховоїсистеми тасполучноїтканини: артралгії,міалгії.

Судиннірозлади: васкуліт.

Порушенняз бокуімунноїсистеми: реакціїгіперчутливості(уртикарія,ангіоневротичнийнабряк,гарячка,бронхоспазм,артеріальнагіпотензія,біль у грудях),анафілактичнийшок.

Розладигепатобіліарноїсистеми: скороминущіі оборотнізміни рівняокремихлабораторнихпоказників (трансаміназ,гаммаглутамілтрансферази,лужноїфосфатази,білірубіну);гепатит(гепатоцелюлярний,холестатичнийабо змішанийгепатит) зжовтяницеюабо без неї(зазвичайоборотний).

Розладирепродуктивноїсистеми імолочнихзалоз: оборотнаімпотенція,зниженнялібідо, гінекомастіяі галакторея.

Нет аналогов