САБ СИМПЛЕКС СУСП. 30МЛ ФЛ. №1 купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

САБ СИМПЛЕКС СУСП. 30МЛ ФЛ. №1 купить в Броварах

Артикул: 9346
Бренд: ПФАЙЗЕР
Нет в продаже
Производитель: ПФАЙЗЕР
ATC: A03AX13
Международное название: Silicones
Содержание: 69,19 мг симетикону (диметикон 350 – діоксид кремнію у співвідношенні 92,5 : 7,5);
Применение: Метеоризм, аерофагія, проведення діагностичних досліджень травного тракту (ренгенографії і ультразвукового дослідження) та підготовка хворих до гастродуонескопії, послаблення утворення газів після хірургічних втручань.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

САБ®СИМПЛЕКС

(SAB®SIMPLEX)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1 млсуспензіїмістить 69,19 мгсиметикону(диметикон 350 –діоксидкремнію успіввідношенні92,5 : 7,5); 

допоміжніречовини:карбомер;кислоталимонна;гіпромелоза;натрію цитрат,моногідрат;натріюбензоат (Е211);натрію цикламат;макроголстеарилефір; сахариннатрію;сорбіновакислота;  малиновийароматизатор;ванільнийароматизатор;вода очищена.

1 млпрепаратумістить 25крапель.

 

Лікарськаформа. Суспензіядляпероральногозастосування.

Злегкав’язкаемульсія відбілого досіро-білогокольору званільно–малиновимароматом; призберіганніпрепаратможе набуватиянтарно-жовтогозабарвлення.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

ФамарОрлеанс,Франція.

5 avenue de Concyr, 45071 Orleans Cedex 2, France.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби, щовпливають насистемутравлення іметаболізм.Код АТС А03А Х13.

АктивнимкомпонентомпрепаратуСаб®Симплекс єсиметикон –стабільнийповерхнево-активнийполіметилоксан.Він змінюєповерхневийнатягбульбашокгазу, щоутворюютьсяу вмістішлунка таслизукишечнику, івикликає їхруйнування.Вивільненігази всмоктуютьсястінкоюкишки абовидаляються приперистальтицікишечнику.

Симетиконвидаляє пінулишефізичнимшляхом, невступає вхімічніреакції і єхімічноінертним.

Симетиконневсмоктуєтьсяприпероральномуприйомі івиводитьсякишечником унезмінномувигляді.

 

Показаннядлязастосування.

-       Симптоматичнелікуванняпри скаргах збокушлунково-кишковоготракту,пов’язаних згазоутворенням,наприклад,метеоризм;

-       якдопоміжнийзасіб припроведеннідіагностичнихдослідженьорганівчеревної порожнини(рентгенографія,ультразвуковедослідження)тапідготовкадогастродуоденоскопії;

-       посиленегазоутворенняпісляхірургічнихвтручань;

-       отруєннямиючимизасобами.

 

Протипоказання.

СуспензіюСаб® Симплексне слідзастосовуватипри відомійгіперчутливостідосиметиконуабо до будь-якогоіншогокомпонентапрепарату, кишковійнепрохідності. 

 

Належнізаходи безпекипризастосуванні.

Нові та/абопостійніскарги з бокушлунково-кишковоготрактунеобхідноклінічно уточнити.

Саб®Симплексможназастосовуватипацієнтам зцукровимдіабетом,оскільки доскладу препаратуне входять вуглеводи.

 

 Особливізастереження.

Застосуванняв періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Саб® Симплексможназастосовуватив період вагітностіта годуваннягруддю.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Саб®Симплекс невпливає наздатністькеруватиавтотранспортомта іншимимеханізмами.

Діти.

Препаратзастосовуютьупедіатричнійпрактиці.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Скарги збокушлунково-кишковоготракту, пов’язанізгазоутворенням.

Новонародженіта діти наштучному вигодовуванні.

У кожнупляшечку здитячимхарчуваннямдодають 15крапель (0,6 мл)Саб® Симплекс.Препаратдобрезмішується зіншимирідинами,наприклад, з молоком.

 Дітям,яких годуютьгруддю, Саб® Симплексможна даватитакож змаленької ложечкинезадовго передкожнимгодуванням.

Дітивіком до 6років.

Призначаютьпо 15 крапель (0,6мл) під часабо післяїди. Принеобхідності15 крапельпрепарату -перед сном.

Діти  вікомстарше 6років тадорослі.

Дітямвіком старше6 роківпризначаютьпо 20-30 крапель (0,8-1,2мл).

Дорослимпризначаютьпо 30-45 крапель (1,2-1,8мл).

Вказанудозу слідприйматикожні 4-6 годин;принеобхідностідозу можнапідвищити.

Саб®Симплекскращеприймати підчас їди абопісля їди тапринеобхідності– перед сном.Передзастосуваннямнеобхіднодобреструситифлакон. Щоб суспензіяпочалавитікати ізкрапельниці, флаконнеобхідноперевернутидогори дном ізлегкапостукуватипо днупальцем.

Застосуванняпрепаратуприпідготовці додіагностичнихдослідженьорганів черевноїпорожнини полегшується,якщо зфлакона (30 мл)зняти крапельницю.

Тривалістькурсулікуваннязалежить від наявностіскарг. ПринеобхідностіСаб® Симплексможназастосовуватипротягом тривалогоперіоду часу.

Рентгенологічнедослідження:необхідноприйняти 3-6чайних ложок(15‑30 мл)препаратуСаб® Симплексувечерінапередодніпроведеннядослідження.

Ультразвуковедослідження:рекомендуєтьсяприйняти3 чайні ложки(15 мл) Саб® Симплексувечерінапередодніпроведеннядослідженняі 3 чайнихложки за 3години до початкудослідження.

Ендоскопія: передпроведеннямендоскопіїнеобхідно прийняти½-1 чайнуложку (2,5‑5 мл)препаратуСаб® Симплекс.Під часдослідженнячерез ендоскопможна ввестидодатковокілька мілілітрівсуспензіїСаб®Симплекс зметоювидаленнябульбашокгазу.

Отруєннямиючимизасобами: у випадкуотруєннямиючимизасобамидозуваннязалежить відтяжкостіінтоксикації.Мінімальнарекомендованадоза препаратуСаб® Симплекс­– 1 чайналожка (5 мл).

 

Передозування.

На даний часневідомітоксичніефекти післязастосуваннясиметикону.

У разізастосуваннядоз більших,ніж рекомендовано,слідзвернутисядо лікаря.

 

Побічніефекти.

До даногочасупобічнихреакцій,пов’язанихіззастосуваннямпрепаратуСаб®Симплекс, неспостерігалось,але потенційноможевиникати шкірнийвисип,свербіж,гіперемія.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

На даний часневідома.

 

Термінп

Нет аналогов