САБ СИМПЛЕКС СУСП. 30МЛ ФЛ. №1 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

САБ СИМПЛЕКС СУСП. 30МЛ ФЛ. №1

Артикул: 9346
Бренд: ПФАЙЗЕР
Нет в продаже
Производитель: ПФАЙЗЕР
ATC: A03AX13
Международное название: Silicones
Содержание: 69,19 мг симетикону (диметикон 350 – діоксид кремнію у співвідношенні 92,5 : 7,5);
Применение: Метеоризм, аерофагія, проведення діагностичних досліджень травного тракту (ренгенографії і ультразвукового дослідження) та підготовка хворих до гастродуонескопії, послаблення утворення газів після хірургічних втручань.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

САБ®СИМПЛЕКС

(SAB®SIMPLEX)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1 млсуспензіїмістить 69,19 мгсиметикону(диметикон 350 –діоксидкремнію успіввідношенні92,5 : 7,5); 

допоміжніречовини:карбомер;кислоталимонна;гіпромелоза;натрію цитрат,моногідрат;натріюбензоат (Е211);натрію цикламат;макроголстеарилефір; сахариннатрію;сорбіновакислота;  малиновийароматизатор;ванільнийароматизатор;вода очищена.

1 млпрепаратумістить 25крапель.

 

Лікарськаформа. Суспензіядляпероральногозастосування.

Злегкав’язкаемульсія відбілого досіро-білогокольору званільно–малиновимароматом; призберіганніпрепаратможе набуватиянтарно-жовтогозабарвлення.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

ФамарОрлеанс,Франція.

5 avenue de Concyr, 45071 Orleans Cedex 2, France.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби, щовпливають насистемутравлення іметаболізм.Код АТС А03А Х13.

АктивнимкомпонентомпрепаратуСаб®Симплекс єсиметикон –стабільнийповерхнево-активнийполіметилоксан.Він змінюєповерхневийнатягбульбашокгазу, щоутворюютьсяу вмістішлунка таслизукишечнику, івикликає їхруйнування.Вивільненігази всмоктуютьсястінкоюкишки абовидаляються приперистальтицікишечнику.

Симетиконвидаляє пінулишефізичнимшляхом, невступає вхімічніреакції і єхімічноінертним.

Симетиконневсмоктуєтьсяприпероральномуприйомі івиводитьсякишечником унезмінномувигляді.

 

Показаннядлязастосування.

-       Симптоматичнелікуванняпри скаргах збокушлунково-кишковоготракту,пов’язаних згазоутворенням,наприклад,метеоризм;

-       якдопоміжнийзасіб припроведеннідіагностичнихдослідженьорганівчеревної порожнини(рентгенографія,ультразвуковедослідження)тапідготовкадогастродуоденоскопії;

-       посиленегазоутворенняпісляхірургічнихвтручань;

-       отруєннямиючимизасобами.

 

Протипоказання.

СуспензіюСаб® Симплексне слідзастосовуватипри відомійгіперчутливостідосиметиконуабо до будь-якогоіншогокомпонентапрепарату, кишковійнепрохідності. 

 

Належнізаходи безпекипризастосуванні.

Нові та/абопостійніскарги з бокушлунково-кишковоготрактунеобхідноклінічно уточнити.

Саб®Симплексможназастосовуватипацієнтам зцукровимдіабетом,оскільки доскладу препаратуне входять вуглеводи.

 

 Особливізастереження.

Застосуванняв періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Саб® Симплексможназастосовуватив період вагітностіта годуваннягруддю.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Саб®Симплекс невпливає наздатністькеруватиавтотранспортомта іншимимеханізмами.

Діти.

Препаратзастосовуютьупедіатричнійпрактиці.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Скарги збокушлунково-кишковоготракту, пов’язанізгазоутворенням.

Новонародженіта діти наштучному вигодовуванні.

У кожнупляшечку здитячимхарчуваннямдодають 15крапель (0,6 мл)Саб® Симплекс.Препаратдобрезмішується зіншимирідинами,наприклад, з молоком.

 Дітям,яких годуютьгруддю, Саб® Симплексможна даватитакож змаленької ложечкинезадовго передкожнимгодуванням.

Дітивіком до 6років.

Призначаютьпо 15 крапель (0,6мл) під часабо післяїди. Принеобхідності15 крапельпрепарату -перед сном.

Діти  вікомстарше 6років тадорослі.

Дітямвіком старше6 роківпризначаютьпо 20-30 крапель (0,8-1,2мл).

Дорослимпризначаютьпо 30-45 крапель (1,2-1,8мл).

Вказанудозу слідприйматикожні 4-6 годин;принеобхідностідозу можнапідвищити.

Саб®Симплекскращеприймати підчас їди абопісля їди тапринеобхідності– перед сном.Передзастосуваннямнеобхіднодобреструситифлакон. Щоб суспензіяпочалавитікати ізкрапельниці, флаконнеобхідноперевернутидогори дном ізлегкапостукуватипо днупальцем.

Застосуванняпрепаратуприпідготовці додіагностичнихдослідженьорганів черевноїпорожнини полегшується,якщо зфлакона (30 мл)зняти крапельницю.

Тривалістькурсулікуваннязалежить від наявностіскарг. ПринеобхідностіСаб® Симплексможназастосовуватипротягом тривалогоперіоду часу.

Рентгенологічнедослідження:необхідноприйняти 3-6чайних ложок(15‑30 мл)препаратуСаб® Симплексувечерінапередодніпроведеннядослідження.

Ультразвуковедослідження:рекомендуєтьсяприйняти3 чайні ложки(15 мл) Саб® Симплексувечерінапередодніпроведеннядослідженняі 3 чайнихложки за 3години до початкудослідження.

Ендоскопія: передпроведеннямендоскопіїнеобхідно прийняти½-1 чайнуложку (2,5‑5 мл)препаратуСаб® Симплекс.Під часдослідженнячерез ендоскопможна ввестидодатковокілька мілілітрівсуспензіїСаб®Симплекс зметоювидаленнябульбашокгазу.

Отруєннямиючимизасобами: у випадкуотруєннямиючимизасобамидозуваннязалежить відтяжкостіінтоксикації.Мінімальнарекомендованадоза препаратуСаб® Симплекс­– 1 чайналожка (5 мл).

 

Передозування.

На даний часневідомітоксичніефекти післязастосуваннясиметикону.

У разізастосуваннядоз більших,ніж рекомендовано,слідзвернутисядо лікаря.

 

Побічніефекти.

До даногочасупобічнихреакцій,пов’язанихіззастосуваннямпрепаратуСаб®Симплекс, неспостерігалось,але потенційноможевиникати шкірнийвисип,свербіж,гіперемія.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

На даний часневідома.

 

Термінп

Нет аналогов