СЕКРЕПАТ ФОРТЕ ТАБ. ЖЕВ. МЯТА №50 купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

СЕКРЕПАТ ФОРТЕ ТАБ. ЖЕВ. МЯТА №50 купить в Броварах

Артикул: 8411
Производитель: АЛКАЛА ФАРМА АТ
Нет в продаже
Производитель: АЛКАЛА ФАРМА АТ
ATC: A02AD01
Международное название: Ordinary salt combinations
Действующие вещество: аміноацетат дигідроксіалюмінію – 400 мг, гідроксид алюмінію, сухий гель – 100 мг, карбонат кальцію – 150 мг, трисилікат магнію гідратований – 50 мг
Применение: Пептична виразка шлунка, ДПК, ГЕРХ, дис пепсія, гастрит із підвищеною/ нормальною секрецією. Подразнення слизової шлунка, спричинене палінням, порушеннями в дієті. При довготривалому прийомі нестероїдних протизапальних препаратів, глюкокортикої дів.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

СЕКРЕПАТФОРТЕ

(SECREPATFORTE)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини:аміноацетатдигідроксіалюмінію,гідроксидалюмінію,сухий гель,карбонаткальцію, трисилікатмагніюгідратований;

1таблеткамістить:аміноацетатдигідроксіалюмінію– 400 мг, гідроксидалюмінію,сухий гель – 100мг, карбонаткальцію – 150 мг,трисилікатмагніюгідратований– 50 мг;

допоміжніречовини:гліцин,магніюстеарат,есенція (анісабо м’ята),полісорбат 80,сахарин натрію,сахароза.

 

Лікарськаформа.Таблеткижувальні зісмаком анісуабо м’яти.

Таблеткимайже білогокольору,круглої формиз плоскоюосновою, зісмаком м’ятиабо анісу.

 

Назваімісцезнаходженнязаявника.

Спільнеукраїнсько-іспанськепідприємство«СперкоУкраїна».

Україна,21027, м.Вінниця, вул.600-річчя, 25.

Тел.: +38(0432)52-30-36. E-mail: trade@sperco.com.ua.

www.sperco.com.ua

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

АЛКАЛАФАРМА, С.Л.

ШосеМ-300, Км. 29,920,Алкала деЕнарес, 28802Мадрид,Іспанія.

 

ALCALAFARMA, S.L.

Ctra. M-300, Km. 29,920, Alcala de Henares, 28802Madrid, Spain.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Антациди.Комбінованіпрепарати такомплекснісполукиалюмінію,кальцію тамагнію. КодАТС А02А D01.

 

Секрепатфорте –комбінованийзбалансованийантациднийлікарськийзасіб для усуненняпечії та болюу шлунку.Зменшеннябольовогосиндрому тапечіїзабезпечуєтьсяефектамикомпонентів,які входятьдо складупрепарату.

Карбонаткальцію дієвже черезкількахвилин післяприйому,нейтралізуючисоляну кислоту.

Трисилікатмагнію зарахунокфлотуючого ефектусприяєформуваннюна поверхнішлунковоговмістуантацидноїплівки, якапокриваєстінкустравоходуприрефлюксах. Соліалюмінію(аміноацетатдигідроксіалюмініюта гідроксидалюмінію) вскладіСекрепатуфорте чинятькислотонейтралізуючу,обволікаючу,адсорбуючудії,підтримуючирН близько 4.Завдякибуфернимвластивостямнейтралізуютьтількинадлишоксоляноїкислоти, зберігаютьфізіологічніумовитравлення тане призводятьдо вторинноїгіперсекреціїшлунковогосоку.Цитопротекторнадія солейалюмініюобумовленаздатністюактивувативласнізахисніфактори,зокремасинтез простагландинів,якістимулюютьсекрецію слизутабікарбонатіву слизовійоболонцішлунка, щопризводитьдонакопиченняепідермальногофактораросту в зонідефекту ірубцюваннявиразок.

Упроцесінейтралізаціїнеутворюєтьсявуглекислота,не виникаєметеоризм і,як наслідок,– вториннагіперсекреція.Препарат діємісцево.Всмоктуєтьсятількинезначна кількістьсполукалюмінію,трохи більше– сполукмагнію, якішвидковиводяться зорганізму ізсечею.Внаслідокнейтралізаціїсоляноїкислотигідроксидиалюмінію тамагніюперетворюютьсяв хлориди йвиводяться зорганізму зкалом.

 

Показаннядлязастосування.

Длясимптоматичноголікуваннябольовогосиндрому тапечії призахворюванняхшлунково-кишковоготракту, такихяк пептична виразкашлунка,дванадцятипалоїкишки, гастроезофагеальнарефлюкснахвороба, диспепсія,гострий тахронічнийгастрит ізпідвищеноюабо нормальноюсекрецією.Подразненняслизовоїоболонкишлунка,спричиненепалінням абопорушеннямив дієті(вживанняалкоголю, кави,солодощів,мучнихвиробівтощо). Як профілактичнийзасіб придовготриваломуприйомі нестероїднихпротизапальнихпрепаратів, глюкокортикоїдівта іншихульцерогеннихзасобів.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату;тяжканиркованедостатність(кліренскреатинінунижче 30 мл/хв);нефролітіаз,зумовленийвідкладеннямкаменів, щомістятькальцій;хворобаАльцгеймера;гіпофосфатемія;звичнийзапор, хронічнадіарея,тяжкий біль вживотінеуточненогоґенезу; гіперкальцієміята/або стани,щопризводятьдогіперкальціємії;вік пацієнтадо 10 років.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Неслідперевищуватирекомендованідози препарату.Препарат неслідприйматиодночасно звживаннямвеликоїкількостімолока абомолочнихпродуктів.

Якщосимптоми незникають,частковозберігаютьсяабопосилюютьсячерез 10 днівлікування, необхіднопровестиобстеження,щоб з’ясуватиїхню природутапереглянутисхему лікування.Курслікування неповиненперевищувати10 днів. Хворимнеобхіднозвернутися долікаря увипадку:зменшеннямаси тіла, виникненніутрудненняпри ковтанніта постійномувідчуттідискомфортуу животі,порушення травлення,що з’явилосявперше, змініперебігу вжеіснуючихпорушеньтравлення.

Алюмініюгідроксидможепризвести дозапору, атрисилікатмагніюгідратованийможеобумовитигіпокінезіюкишечнику;застосуванняцьогопродукту увисокихдозах можевикликати абоускладнитиобструкціюкишечнику такишковунепрохідність,особливо упацієнтів зпідвищенимризикомтакихускладнень, наприкладу пацієнтів знирковоюнедостатністюабо упацієнтівлітньоговіку.

Соліалюмініюзагаломпогановсмоктуютьсяу шлунково-кишковомутракті, ітомусистемніефекти у пацієнтівз нормальноюфункцієюнирок виникаютьрідко. Протезастосуваннянадмірнихдозпрепарату,або тривалийприйом препарату,або навітьзастосуваннязвичайних дозпрепарату упацієнтів,раціонхарчуванняяких характеризуєтьсянизькимвмістомфосфору, можепризводитидо зменшеннявмісту фосфатув організмі,щосупроводжуєтьсяпосиленнямпроцесіврезорбції укістковій тканинітавиникненнямгіперкальціуріїз підвищенимризикомостеомаляції(череззв’язуванняалюмінію зфосфатом).

Упацієнтів знирковоюнедостатністюможутьспостерігатисьпідвищеніплазмові концентраціїяк алюмінію,так і магнію.У такихпацієнтівтривалезастосуваннявисоких дозсолейалюмінію тамагнію можепризводитидо розвиткуенцефалопатії,деменції,мікроцитарноїанемії абопогіршитиперебігостеомаляції,індукованоїдіалізом.

Алюмініюгідроксидможе бутинебезпечнимдляпацієнтів зпорфірією,як

Нет аналогов