Рецептурный
СУЛЬФАСАЛАЗИН-EH ТАБ. 500МГ №50 купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

СУЛЬФАСАЛАЗИН-EH ТАБ. 500МГ №50 купить в Броварах

Артикул: 9761
Производитель: КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО
Нет в продаже
Производитель: КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО
ATC: A07EC01
Международное название: Sulfasalazine
Действующие вещество: 500 мг сульфасалазину
Применение: Запальні захв-ня кишечнику (наприклад, хв-ба Крона, неспецифічний виразковий ко літ); ревматоїдний артрит у дорослих, юве нільний ревматоїдний поліартрит (у складі допоміжної терапії).

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

Сульфасалазин-ЕН

(Sulfasalazin-EN)

 

Склад:

діючаречовина: 1кишковорозчиннатаблеткамістить 500 мгсульфасалазину;

допоміжніречовини: повідон,крохмальпрежелатинізований,магніюстеарат,кремніюдіоксид колоїднийбезводний,титанудіоксид (Е 171), залізаоксид жовтий(Е 172), тальк,триетилцитрат,макрогол 6000,натріюкарбоксиметилцелюлоза,метакрилатнийсополімер(тип А).

 

Лікарськаформа.Таблеткикишковорозчинні.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Протизапальнізасоби, якізастосовуютьсяпри захворюванняхкишечнику.Сульфасалазин. 

КодАТС A07E C01.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

-       Індукціятапідтриманняремісії привиразковомуколіті(хворобаКрона,неспецифічнийвиразковийколіт);

-       лікуванняревматоїдногоартриту удорослих увипадкунедостатньоїефективностінестероїднихпротизапальнихпрепаратів(НПЗП);

-       лікуванняювенільногополісуглобовогоабоолігосуглобовогоревматоїдногоартриту.

 

Протипоказання.

·        Підвищеначутливістьдосульфасалазинуабо до іншихінгредієнтівпрепарату,сульфонамідівтасаліцилатів.

·        Порфірія.

·        Гранулоцитопенія.

·        Дитячийвік до 6 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дозуслідпідбиратиіндивідуально,враховуючитяжкістьзахворюваннята переносимостіпрепарату.

Пацієнтамслід прийматитаблетки підчас прийомуїжі. Таблеткипотрібноковтатицілими,нерозламуватиі не кришити,запивати 1склянкоюрідини.

Якщо пацієнтпропустивприйом черговоїдозипрепарату,потрібноприйняти їїякнайшвидше.Якщо вженаближаєтьсячас прийомунаступноїдози,потрібнопродовжитирекомендованийграфіклікування(безподвоєннядози).

Пацієнтилітньоговіку:особливізастереженнявідсутні.

Виразковийколіт

Дорослі

Тяжкийперебіг: 2-4таблетки (1-2 г) 4рази на добу,можливезастосуванняу поєднаннізі стероїдамияк частинарежимуінтенсивноїтерапії. Пришвидкомупроходженнітаблетокефективністьпрепаратуможе знижуватися.

Нічнийінтервал міжприйомами немає перевищувати8 годин.

Перебігпомірноїтяжкості: 2-4таблетки 4рази на добу,можливезастосуванняу поєднаннізістероїдами.

Перебіглегкоїтяжкості: 2таблетки 4рази на добузістероїдамиабо без них.

Підтримуючатерапія:післяіндукціїремісії дозупрепарату поступовознижувати до4 таблеток надобу. У ційдозіпрепаратнеобхідноприйматипостійно,оскільки приприпиненнілікування навітьчерез кількароків післягострого нападуризикрецидивузростає у 4рази.

Діти

Дозузменшуватипропорційнодо маси тіла.

Увипадкугострогонападу аборецидиву: 40-60 мг/кгна добу.

Підтримуючелікування: 20-30мг/кг на добу.

ХворобаКрона

ПрихворобіКронапрепаратслідприймати затією жсхемою, що іпривиразковомуколіті (див.вище).

Ревматоїднийартрит

Дорослі

Упацієнтів ізревматоїднимартритом та пацієнтів,якізастосовувалиНПЗП протягомтривалогочасу, можебутичутливийшлунок, томуу випадкуцьогозахворюванняпрепаратСульфасалазин-ЕНслідзастосовувативідповіднодо наступнихрекомендацій.Лікування слідрозпочина

Нет аналогов