Рецептурный
ВЕНТЕР ТАБ. 1Г №50 купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ВЕНТЕР ТАБ. 1Г №50 купить в Житомире

Артикул: 9323
Производитель: КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО
Выберите нужную аптеку:
Производитель: КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО
ATC: A02BX02
Международное название: Sucralfate
Действующие вещество: 1 г сукральфату
Применение: Пептичні виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Для зниження гіперфосфатемії у пацієнтів з уремією, які перебувають на діалізі. Для профілактики рецидивів виразки дванадцятипалої кишки та стресових виразок.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

Вентер

(Venter®)

 

Склад:

діючаречовина: сукральфат;  

1таблеткамістить 1 гсукральфату;

допоміжніречовини: крохмалькукурудзяний,тальк,кремнію діоксидколоїднийбезводний,магніюстеарат.

 

Лікарськаформа.Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості:білі, овальнітаблетки знасічкою зобох боків.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Засоби длялікуванняпептичноївиразки тагастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.

Код АТХ A02B X02.

 

Фармакологічнівластивості. 

Фармакодинаміка.

Сукральфат– аніоннийсульфатованийдисахарид, щоскладаєтьсяз сульфатасахарози таалюмініюгідроксиду.Сукральфатприскорюєзагоєннявиразок тапопереджаєїх рецидив нечинитьсистемноїдії.

Сукральфатзв’язуєтьсяз білкаминекротичноїтканини умісцівиразки, утворюючизахиснепокриття, щознижує діїпепсину,шлунковогосоку іжовчних солейна ураженітканини.Сукральфатзнижуєактивністьпепсину до 30 %.

Сукральфатприскорюєлікуваннявиразки дванадцятипалоїкишки і виразкишлунка,лікуючинезначні іпомірні запаленнястравоходу.Вінзапобігаєрецидивамвиразкидванадцятипалоїкишки та утвореннювиразок, щорозвиваютьсявнаслідокстресу, атакожпоглинаннюфосфатів зішлунково-кишковоготракту.

Фармакокінетика.

Абсорбуєтьсяменше 5 %сукральфату,внаслідокчого препаратне проявляєсистемнихвпливів. Такожвсмоктується0,005 % алюмінію,що міститься упрепараті.Абсорбованачастинапрепаратувиводитьсянирками.Основначастинавведеногопрепаратувиводиться,не засвоюючись,унезміненомувигляді зфекаліями.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

–         У складікомплексноголікування тапрофілактикирецидивупептичнихвиразок шлункатадванадцятипалоїкишки.

–         Ушкодженняслизовоїоболонкишлунково-кишковоготракту,зумовленестресом абозастосуваннямнестероїдних протизапальнихпрепаратів(НПЗП) (профілактикаі лікування).

–         Лікуваннягастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.

–         Зниженнягіперфосфатеміїу пацієнтів зуремією, якіперебуваютьна діалізі.

 

Протипоказання.

–       Гіперчутливістьдосукральфатуабо до іншихкомпонентівпрепарату.

–       Тяжканиркованедостатність.

–       ХворобаАльцгеймера,звичнийзапор, хронічнадіарея,тяжкий біль уживотінеуточненогогенезу,гіпофосфатемія. 

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій. 

Можнапризначатиантациди підчас лікуваннясукральфатом,проте їх слідзастосовуватияк мінімум запівгодини доабо через півгодинипісляприйомусукральфату.

Ліки,що містятьалюміній(наприкладдеякі антациди),можутьспричинитинакопичення алюмініюв організмідеякихпацієнтів,які мають зниженуздатністьщодовиведенняалюмінію.

Сукральфатможезменшитизасвоєннядеяких ліків,таких яктетрациклін,циметидин, ранітидин,фторохінолони,дигоксин,теофілінпролонгованоїдії,варфарин,кетоконазол,L-тироксин,хінідин іфенітоїн. Ціліки треба застосову

Нет аналогов