ВИС-НОЛ КАПС. 120МГ №100 купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ВИС-НОЛ КАПС. 120МГ №100 купить в Броварах

Артикул: 9329
Производитель: ФАРМАК ОАО
Выберите нужную аптеку:
Производитель: ФАРМАК ОАО
ATC: A02BX05
Международное название: Bismuth subcitrate
Действующие вещество: вісмуту субцитрату колоїдного 499,8 мг у перерахуванні на Ві2О3 120 мг
Применение: Виразкова хвороба шлунка і дванядцятипалої кишки; загострення гастродуоденіту у хворих на виразкову хворобу; гастрит, асоційований із Heliobacter pylori

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичного застосуваннялікарськогозасобу

 

ВІС-НОЛ®

(VIS-NOL)

 

Склад:

діючаречовина: bismuth subcitrate;

1капсуламіститьвісмутусубцитратуколоїдного 499,8мг уперерахуванніна Ві2О3 120мг;

допоміжніречовини:крохмалькартопляний,кальціюстеарат.

 

Лікарськаформа. Капсули.

Основніфізико-хімічнівластивості:твердіжелатиновікапсулициліндричноїформи № 1,корпусбілогокольору,кришечка жовтогокольору.Вмісткапсули –порошкоподібнагранульованасуміш білогоабо білого зізлегка жовтуватимвідтінкомкольору,допускаєтьсязапах аміаку.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засобидлялікуванняпептичноївиразки тагастроезофагеальноїрефлюксноїхвороби.Вісмутусубцитрат. КодАТХ А02В Х05.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Має гастропротекторнудію. Укисломусередовищішлункавісмутусубцитратколоїдний утворюєна поверхнівиразок іерозійзахиснуплівку, щосприяє їхрубцюванню ізахищає слизовуоболонку відвпливушлункового соку.ПрепаратстимулюєсинтезпростагландинуЕ2, збільшуєутвореннямуцину ісекреціюгідрокарбонату,призводитьдонакопиченняепідермальногофактораросту в зонідефекту, знижуєактивністьпепсину іпепсиногену.

Препаратмаєантимікробнуактивністьстосовно Helicobacter рylori.

Фармакокінетика.

Вісмуту субцитратколоїднийпрактично невсмоктуєтьсяушлунково-кишковомутракті, лишенезначнакількістьактивноїречовинипотрапляє укров іекскретуєтьсяіз сечею, прицьомуконцентраціявісмуту уплазмі крові післязакінченнялікуванняшвидко знижується.  Виводитьсяпереважно зкалом.

 

Показання.

–     Виразковахворобашлунка ідванадцятипалоїкишки,гастрит, утому числіспричинені Helicobacter pylori (ускладі схемантихелікобактерноїтерапії);

–     хронічнийгастрит ігастродуоденіту фазізагострення,у тому числіспричинені Helicobacter pylori.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату.Тяжканиркованедостатність.

 

Особливізаходибезпеки.

Призастосуванніпрепарату можливезабарвленнякалу у чорнийколір. У такомуразіпотрібнозвернутисязаконсультацієюдо лікаря.

Не слідприйматиантацидніпрепарати тавживатимолоко запівгодини доі півгодини післяприйомупрепарату,оскількинаявнийшлунковийсік потрібендляформування захисногошару.

Тривалезастосуваннясполуквісмуту не рекомендуєтьсячерезвиникнення урідкісних випадкахенцефалопатії.Придотриманнірекомендованогорежимуприйомупрепарату ризиквиникненняцьогопобічногоефекту дужемалий. Однакпротягомприйому Віс-Нолу® нерекомендуєтьсяприйматиінші препарати,що містятьвісмут.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Ніякихінших ліків,їжі або напоїв,антацидівмолока,фруктів абофруктовихсоків не слідспоживати запівгодини доабо післяприйому Віс-Нолу®,так як вониможутьзмінюватийого дію.

 Зменшуєвсмоктуваннятетрациклінів;одночаснезастосуванняпрепаратів,що містятьвісмут(вікалін,вікаїр,ротер),підвищує ризикнадмірногозбільшенняконцентраціївісмуту укрові.

 

Особливостізастосування.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.  

Нерекомендується.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.

Дані пронегативнийвпливВіс-Нолу®на швидкістьреакціївідсутні.Однак подібнийвпливпрепаратумалоймовірний.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Приймативнутрішньо,запиваючиневеликоюкількістюводи.

Дорослим ідітям вікомвід 14 роківпризначатипо 1 капсулі 4рази на добуза 30 хвилин доїди та на нічабо по 2капсули 2рази на добуза 30 хвилин доїди.

Дітям вікомвід 8 до 14 роківпризначатипо 1 капсулі 2рази на добуза 30 хвилин доїди.

Дітям вікомвід 4 до 8 роківпризначати удозі 8мг/кг/добу,розподілившидобову дозуна         2 прийоми, алене більше 2капсул надобу.

Тривалістькурсулікування – 4-8тижнів. Протягомнаступних 8тижнів неслідприйматипрепарати,які містятьвісмут.

Принаявності Helicobacter pyloriвикористовуватиВіс-Нол® усхемахантихелікобактерноїтерапії за призначеннямлікаря. ПриквадротерапіїрекомендуєтьсяпоєднанняприйомуВіс-Нолу® 120 мг4 рази на добузтетрацикліном500 мг 4 рази на добу,метроні

Нет аналогов